FISE-Warda-Consulting-Team2
Wydarzenia

MENTORING BIZNESOWY W RAMACH FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO – EKONOMICZNYCH

W wyniku przetargu zostaliśmy partnerem FISE – Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Poprzez mentoring biznesowy będziemy wraz z fundacją wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej, aby skuteczniej walczyć z wykluczeniem społecznym i zawodowym.

W wyniku zakończonego w marcu przetargu zostaliśmy partnerem FISE – Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Celem działalności FISE jest systemowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. FISE działa w obszarze ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i partycypacji publicznej. W ramach funduszy unijnych fundacja realizuje projekty zapobiegające dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu, a także wspierające równość szans kobiet i mężczyzn. Ponadto fundacja prowadzi także działania w obszarze powstawania przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla osób, który jest trudniej odnaleźć się na obecnym rynku – należą do nich m.in. osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy.

 

Mentoring biznesowy

Nasi eksperci będą w pierwszej kolejności prowadzić mentoring biznesowy, który zwiększy możliwości odniesienia sukcesu rynkowego przez firmy tworzące miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. osób niepełnosprawnych oraz uchodźców. Dzięki pracy z mentorem przedsiębiorca będzie mógł rozwinąć swoje mocne strony, zyska większą samoświadomość biznesową, a także uzyska wsparcie merytoryczne, które pomoże mu efektywniej realizować jego potencjał.

Działania w zakresie doradztwa biznesowego prowadzone przez naszych konsultantów dla inicjatyw FISE obejmą projekty wsparcia dla ww. pracodawców m.in. w poniższych zakresach:

???? tworzenie narzędzi do przygotowania biznesplanów

???? współpracę w zakresie przygotowania i weryfikacji biznesplanów dla konkretnych firm

???? wsparcie przy ocenie i kalkulowaniu rentowności działań sprzedażowych i operacyjnych

???? konsultacji w zakresie strategii sprzedaży i jej przygotowania

???? szkoleń z zakresu matematyki biznesowej dla start-upów

???? warsztatów biznesowych z obszaru sprzedaży i marketingu

???? ewaluację przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania ze środków unijnych.

Cieszymy się, że możemy być częścią tak ważnego społecznie projektu zwłaszcza w tak szczególnym czasie, który naznaczony jest perturbacjami ekonomicznymi spowodowanymi pandemią COVID-19.

Pierwsze konsultacje – tym razem online – dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprowadzi Małgorzata Warda już w przyszłym tygodniu. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o FISE oraz możliwościach skorzystania ze wsparcia, kliknij tu.

 

Mentoring biznesowy Mentoring biznesowy

Mentoring biznesowy Mentoring biznesowy

 

Mentoring biznesowy