images_wardateam-mentoring
Baza Wiedzy / Mentoring i coaching / Rozwój osobisty / Zarządzanie zmianą

MENTORING BIZNESOWY DLA MANAGERÓW

Mentoring biznesowy i managerski to połączenie formuły eksperckiego wsparcia z rozwinięciem istniejącego potencjału managera. Ze względu na wyniki, które osiągamy z naszymi Klientami w ramach procesów mentoringowych, nasza usługa jest chętnie wybierana chętnie jako skuteczny sposób na akcelerację ich biznesu. Dlatego z naszego wsparcia często korzystają managerowie w korporacjach.

Czym jest mentoring?

 

Mentoring zakłada rozwój Twoich indywidualnych predyspozycji i oraz zasobów firmy przy jednoczesnym wsparciu doświadczonego eksperta, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie pomoże Tobie lub menadżerowi w Twojej organizacji tak dobrać i  ukierunkować  działania biznesowe, abyś zakładane cele zostały osiągnięte. Z tego względu mentoring bywa także określany „coachingiem plus” , gdyż jest to proces rozwojowo-edukacyjny oparty na odkrywaniu i szlifowaniu indywidualnych umiejętności Mentee w oparciu o doświadczenia i relewantną wiedzę drugiej osoby.

 

mentoring biznesowy

 

Kiedy warto skorzystać z procesu mentoringowego?

Biznesowy mentoring managerski to sposób na generowanie rozwiązań, wymianę pomysłów, doświadczeń, poszerzenie perspektywy  oraz porównanie rożnych punktów widzenia. Dobrze przeprowadzony proces mentoringowy pozwoli Mentee na podejmowanie sprawniejszych i skuteczniejszych decyzji – dla siebie, zespołu i firmy oraz efektywniejszych działań biznesowych.

 

Mentoring to skuteczna droga do  znalezienia najlepszego rozwiązania w zakresie:

  • skutecznego wykorzystania potencjału własnego i firmy
  • rozwinięcia biznesu i indywidualnych predyspozycji
  • zdefiniowania lub rozwiązania trudności biznesowej,
  • zwiększenia efektywności lub rozwiązania trudności w zarządzaniu podległym zespołem lub firmą
  • rozwoju osobistego każdego szefa, managera lub sprzedawcy.

 

Czy mentoring menadżerski jest skuteczny?

Przejrzyj poniższe referencje z procesów z zakresu mentoringu i coachingu menadżerskiego z Małgorzatą Warda:

 

Jak wygląda współpraca w zakresie mentoringu biznesowego?

Mentoring biznesowy zazwyczaj prowadzimy w formule spotkań indywidualnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaadresować rzeczywiste potrzeby i dostosować tempo pracy do Twoich możliwości. Proces mentoringowy rozpoczynamy od poznania Twoich potrzeb i wspólnego ustalenia celów biznesowych, które chcesz osiągnąć. Prowadzone w ten sposób spotkania gwarantują wysoką jakość procesu oraz wymierne rezultaty, co potwierdzają moi Klienci. Takie podejście umożliwia także dobranie odpowiedniego mentora-doradcy do specyfiki Twojej branży lub wyzwań.

Mentoring jest procesem – aby osiągnąć sukces konieczne jest odbycie od kilku do kilkunastu sesji w określonych odstępach czasowych. Prowadzone przez nas procesy zazwyczaj trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Szczegóły są uzgadniane indwidualnie w zależności od potrzeb.

 

Czy mentoring biznesowy pomaga rozwinąć firmę?

Przeczytaj w czym mentoring biznesowy pomógł uczestnikom naszych procesów:

 

 

Kim są nasi mentorzy i co ich wyróżnia?

Nasi mentorzy specjalizują się przede wszystkim w procesach operacyjnych z obszaru sprzedaży, marketingu jak również zarządzania firmą i zespołami. Posiadają doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych potwierdzone konkretnymi wynikami i referencjami. Z tego względu programy mentoringowe kierujemy przede wszystkim do osób zarządzających zespołami oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, a także właścicieli firm.

Warto mieć świadomość, ze nie każdy doświadczony manager będzie dobrym mentorem, dlatego warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że mentor powinien być profesjonalnie przygotowany do pełnienia swojej roli i poza wiedzą branżową posiadać także wiedzę w zakresie narzędzi mentoringowo-coachingowych, i zasad etycznych niezbędnych do prowadzenia takiego procesu z sukcesem.

Nasi mentorzy są certyfikowani przez międzynarodowe organizacje w zakresie mentoringu oraz coachingu. Dzięki temu zyskujesz pewność, że procesy są prowadzone przez osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia roli mentora biznesu. Profesjonalizm i wiedza naszych ekspertów została doceniona także przez Fundację Liderek Biznesu oraz wyższe uczelnie, gdzie m.in. prowadzimy wykłady z zakresu mentoringu i coachingu w organizacji.

 

 

 

mentoring biznesowy

 

Gwarantujemy pełną poufność!

Aby proces mentoringowy zakończył się sukcesem potrzebna jest otwartość zarówno po stronie mentora jak i mentee. Dlatego warsztat pracy profesjonalnego mentora wymaga przestrzegania ściśle określonych standardów etycznych jak i pełnej poufności. Co nas wyróżnia w tym zakresie? Naszym Klientom oferujemy podpisanie umowy o zachowaniu poufności, dzięki czemu zyskują pewność, że omawiane informacje i udostępniane dane biznesowe pozostaną pomiędzy mentorem a mentee uczestniczącym w procesie. Ponadto wszystkich mentorów certyfikowanych na poziomie międzynarodowym przez European Mentoring & Coaching Council obowiązuje Międzynarodowy Kodeks Etyczny, który Klient może otrzymać do wglądu przed rozpoczęciem procesu mentoringowego.

 

Dlaczego warto realizować procesy mentoringowe z nami?

  • Samodzielne zarządzanie firmą, działem lub zespołem jest dużym wyzwaniem. Merytoryczne wsparcie i relewantne doświadczenie „sparring partnera” z zewnątrz wniesie nową jakość, poszerzy perspektywę i pozwoli rozwinąć niewykorzystany potencjał biznesowy lub indywidualny.
  • Wyróżnia nas profesjonalizm. Nasi eksperci – poza wiedzą biznesową i doświadczeniem – posiadają niezbędne wykształcenie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. Dzięki temu masz pewność, że powierzasz swoje wyzwania kompetentnej osobie.
  • Nasze wartości jak również certyfikacja European Mentoring & Coaching Council zobowiązują naszych mentorów do przestrzegania transparentnych zasad określonych m.in. przez Międzynarodowy Kodeks Etyczny, który możesz otrzymać do wglądu. W przypadku udostępniania danych biznesowych oferujemy możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności.
  • Szeroka paleta możliwości współpracy. Procesy mentoringowe prowadzimy w formie spotkań online jak i offline. Oferujemy mentoring indywidualny jak i kompleksowy mentoring w organizacjach. Z uwagi na nasze doświadczenia oferujemy mentoring biznesowy w zakresie zarządzania firmą lub określonym działem ( np. sprzedaży, marketingu) jak również mentoring managerski mający na celu rozwój kompetencji doświadczonych jak i nowomianowanych managerów.
  • Skuteczność. Realizowane przez nas procesy przynoszą wymierne rezultaty, które znajdują potwierdzenie w referencjach od naszych Klientów (sprawdź referencje z zakresu doradztwa i mentoringu biznesowego oraz managerskiego).

 

 

JEŚLI MASZ DODATKOWE PYTANIA LUB CHCESZ SIĘ UMÓWIĆ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

Z przyjemnością przygotujemy spersonalizowaną ofertę w oparciu o Twoje potrzeby!

KLIKNIJ W LINK I PRZECZYTAJ WYWIAD O MENTORINGU W NASZEJ BAZIE WIEDZY:

 ZAPRASZAMY TAKŻE DO LEKTURY NASZEGO ARTYKUŁU W PULSIE BIZNESU – KLIKNIJ W LOGO: