images_kobietyb2b2
Wydarzenia

SPRZEDAŻ MA KOBIECĄ TWARZ – ZESTAWIENIE POLSKICH EKSPERTEK B2B

Firma Livespace opublikowała zestawienie polskich ekspertek B2B. Wśród wyróżnionych konsultantek znalazła się też Małgorzata Warda.

 

Według danych Christiny Gomez piastującej stanowisko Managing Vice President w firmie Sales Research Practice Gartner – kobiety zajmują jedynie 1/4 stanowisk średniego szebla w sprzedaży i tylko 1/5 stanowisk liderskich.  Brak różnorodności może wpłynąć negatywnie na satysfakcję pracowników, a w końcu na organizację. Jak podaje badanie opublikowane w Harvard Business Review, firmy z nieodłączną i nabytą różnorodnością  są zdecydowanie bardziej innowacyjne i radzą sobie lepiej niż inne organizacje.
I klienci i sprzedawcy potrzebują więcej różnorodności. Ostatnie badanie SalesLoft pokazuje, że 91% osób związanych z handlem chciałoby zobaczyć więcej kobiet w sprzedaży. Z badań wynika, że priorytetyzacja różnorodności płciowej w sprzedaży przyczynia się do zwiększenia zasobów talentów w organizacji i przynosi większe korzyści biznesowe. Dlatego walka o zdobycie i utrzymanie talentów w siłach sprzedaży jest jeszcze bardziej zajadła niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie środowisko sprzedaży wymaga bardziej zaawansowanych umiejętności, aby obsłużyć bardziej liczne grono interesariuszy po stronie klienta, bardziej zaawansowane produkty i usługi, a także długie i skomplikowane procesy zakupowe. Skompletowanie liderów sprzedaży i handlowców, z takimi kompetencjami jest trudne i niewiele organizacji potrafi znaleźć wysoko wykwalifikowane kobiety z takimi talentami w sprzedaży.
Z tego względu, z okazji Dnia Kobiet, firma Livespace opublikowała zestawienie polskich ekspertek w zakresie sprzedaży B2B. Wśród wyróżnionych konsultantek znalazła się również Małgorzata Warda.
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o roli kobiet w siłach sprzedaży – klikając tu możesz przeczytać pełen artykuł i zobaczyć listę oraz kompetencje wyróżnionych ekspertek.
Sprzedaż ma kobiecą twarz