executive coaching - co to jest
Baza Wiedzy / Mentoring i coaching / Rozwój osobisty / Zarządzanie zespołem / Zarządzanie zmianą

EXECUTIVE COACHING CO TO JEST?

Szkolenia z rozwoju osobistego już na stałe wpisały się w realia rozwoju menadżerów, ale czy wiesz, co to jest executive coaching?

Jeśli jeszcze nie znasz tego terminu lub chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega executive coaching, zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Mamy nadzieję, że najważniejsze informacje zgromadzone poniżej, m.in. dotyczące ceny, jak i przebiegu samego procesu coachingowego oraz korzyści jakie niesie ze sobą executive coaching, okażą się przydatne.‌

Executive coaching powstał i rozwija się z myślą o wsparciu kadr menadżerskich w zarządzaniu i skutecznym realizowaniu zadań. Executive coaching – w odróżnieniu od innych form coachingu np. life-coachingu, coachingu grupowego – jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menadżerów. Szeroko rozumiany executive coaching jest procesem mającym na celu poprawę umiejętności przywódczych oraz efektywności osobistej menedżerów wysokiego szczebla.
 
Executive coaching realizowany jest poprzez szereg indywidualnych spotkań pomiędzy coachem a coachee, czyli w tym wypadku menadżerem. W trakcie spotkań coach wspiera menadżera w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla jego bieżących wyzwań biznesowych lub w rozwoju nowych kompetencji – na przykład w obszarze zarządzania zespołem, biznesem bądź efektywnością osobistą. Wsparcie coacha polega m.in. na zadawaniu odpowiednio dobranych do sytuacji pytań lub ćwiczeń. Co ważne, w procesie coachingowym coach nie powinien podpowiadać gotowych rozwiązań, jak to ma czasem miejsce w przypadku procesów mentoringowych.
 
Dobrze przeprowadzony proces coachingowy może pomóc kierownictwu zmienić głęboko zakorzenione zachowania przywódcze, zyskać nową perspektywę na codzienne wyzwania biznesowe, jak również rozwinąć nowe umiejętności. Coraz częściej docenia się także executive coaching za przełożenie efektów realizowanych procesów coachingowych na rozwój firmy – na przykład poprawienie produktywności i wyników biznesowych.Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozwoju osobistego? KLIKNIJ TU