Executive coaching — jak pomagać menedżerom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy?
Baza Wiedzy / Mentoring i coaching / Zarządzanie zespołem / Zarządzanie zmianą

EXECUTIVE COACHING— JAK POMAGAĆ MENEDŻEROM W RADZENIU SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI W PRACY?

Zarządzanie kadrą pracowników to spore wyzwanie. Sprawdź, jak dobrze wykorzystywać umiejętności liderskie menedżerów. Podpowiadamy, czym jest executive coaching i dlaczego warto wdrożyć go w swojej firmie. Zainwestuj w szkolenia menedżerskie i konsekwentnie dąż do realizacji swoich celów biznesowych.

Trudności w pracy menedżera

Menedżerowie są odpowiedzialni za planowanie pracy i zarządzanie zespołem. Ich obowiązki zawodowe wymagają nieustannych kontaktów i rozmów z ludźmi. Nierzadko staje się to przyczyną stresu. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Co robić, gdy pracownicy są słabo zmotywowani lub konfliktowi? Same umiejętności liderskie mogą nie wystarczyć. Najlepsi kierownicy dysponują zwykle wiedzą, dzięki której umieją nawiązać kontakt z pracownikami o różnym temperamencie i skutecznie kontrolować efekty działania zespołu. Ponadto są liderzy, którzy są w stanie opracować realistyczny plan osiągania celów biznesowych. Jednak jednym z największych wyzwań liderów w ostatnich latach są praca w modelu hybrydowym, jak również koordynowanie pracy zdalnej. Potrzebna są do tego wiedza techniczna, cierpliwość i kreatywność, ale także dobrze opanowane kompetencje miękkie.

Doskonalenie umiejętności kierowniczych

Jeśli chcesz wesprzeć kadrę kierowników w swojej firmie, inwestuj w dobre szkolenia menedżerskie. Ich uczestnicy zyskują pewność siebie i zdecydowanie lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach. Uczą się, jak działać pod presją czasu i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne. Udział w szkoleniach dostarcza im też motywacji do pracy. Pamiętaj, że to dzięki liderom firma osiąga założone cele. Inwestycja w ich rozwój jest zatem bardzo opłacalna i bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Executive coaching oraz mentoring

Coraz większą popularność zyskuje zarówno executive coaching, czyli coaching przeznaczony dla menedżerów, jak i mentoring. Executive coach lub mentor to swego rodzaju trener nastawiony na indywidualną współpracę z liderem. Proces coachingowy lub mentoringowy rozpoczyna się z reguły od omówienia obszarów, które wymagają usprawnienia. Mentoring jest zbliżoną formą rozwojową do coachingu, jednak to co różni mentoring od coachingu to transfer wiedzy i doświadczenia podczas procesu mentoringowego. Mentor może podpowiedzieć opcje rozwiązań na bazie własnych doświadczeń zawodowych, podczas gdy executive coach bazuje na przepracowaniu własnych pomysłów przez lidera.

 

Zależnie od formy procesu, w czasie sesji coachingowych lub mentoringowych prowadzący proces wraz z menadżerem mogą:

  • omówić najczęściej rozwiązywane przez danego menedżera problemy,

  • przeanalizować przyczyny trudności zawodowych,

  • ustalić priorytety w działaniu zespołu,

  • nauczyć się tworzenia przejrzystego harmonogramu pracy,

  • ćwiczyć aktywne słuchanie i prowadzenie rozmów rozwojowych ,

  • otrzymać narzędzia do kontroli procesów zarządzania.

Dokładny przebieg spotkań z coachem lub mentorem zależy od branży, sposobu działania firmy oraz osobowości lidera. Dzięki analitycznym, opartym na autoreflekcji rozmowom i pozytywnej atmosferze możliwy jest rozwój oraz doskonalenie umiejętności kierowniczych.

Proces mentoringowy lub coachingowy to jednak nie jedyny sposób na rozwój kompetencji liderskich oraz samego biznesu. Rozwiązaniem wartym rozważenia jest również doradztwo biznesowe. Doradztwo biznesowe  pozwala na spojrzenie na wewnętrzne procesy organizacji przez zewnętrznego konsultanta z dystansem i z reguły umożliwia dostrzeżenie dotychczas niewidzianych problemów oraz wspólne wypracowanie nowych rozwiązań.

Warsztaty dla liderów

Ciekawym rozwiązaniem są szkolenia menedżerskie o charakterze warsztatowym , które łączą wykłady z ćwiczeniami i dają możliwość przetestowania swoich umiejętności w praktyce. W programie znajdują się między innymi zagadnienia związane z motywacją wewnętrzną i zewnętrzną, rolą menedżera w inspirowaniu zespołu i najczęstszymi błędami w zarządzaniu. Warto dowiedzieć się, jak motywować podwładnych, gdy firma nie dysponuje budżetem na premie i nagrody. Istnieją metody pozafinansowe o potwierdzonej skuteczności. Szkolenia mogą zostać dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji.

Analiza potrzeb i możliwości

Sukces w biznesie można osiągnąć dzięki dobremu poznaniu swoich własnych możliwości jak i sprecyzowaniu potrzeb organizacji. Ważne jest wykorzystywanie potencjału pracowników. Właśnie dlatego dobry lider nie tylko zachęca do pracy, ale też uważnie obserwuje zespół i przydziela zadania dostosowane do kompetencji odpowiednim osobom w zespole. Konsekwentne dążenie do celu oraz zarządzanie zespołem ułatwia również znajomość narzędzi mentoringowych, przydatnych w pracy menadżera. Stosowanie narzędzi mentoringowych przez menadżera w zarządzaniu zespołem sprzyja między innymi interaktywnej wymianie doświadczeń w teamie, zwiększaniu motywacji i ustalaniu realistycznych celów.

Jak rozwijać umiejętności liderskie menedżerów?

Zależy Ci na sprawnym osiąganiu celów biznesowych? Zadbaj o swoich menedżerów. Pomagaj im radzić sobie ze stresem i rozwijać umiejętności liderskie. Zainwestuj w executive coaching lub mentoring dla liderów, szkolenia menedżerskie i audyt procesów wewnętrznych.


Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać najlepsze metody na poszerzanie kwalifikacji kadry kierowniczej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat executive coachingu – zajrzyj tu

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZE KULTOWE PROGRAMY ROZWOJU MENADŻERÓW