EXTENDED DISC W PRAKTYCE: JAK WYKORZYSTAĆ TO NARZĘDZIE DO WYŁANIANIA LIDERÓW?

Extended disc - analiza i szkolenia z komunikacji
Komunikacja interpersonalna / Rozwój osobisty / Zarządzanie zespołem

EXTENDED DISC W PRAKTYCE: JAK WYKORZYSTAĆ TO NARZĘDZIE DO WYŁANIANIA LIDERÓW?

Czy wiesz, że dzięki nowoczesnym narzędziom biznesowym możesz łatwo zwiększyć efektywność pracy zespołu, wpłynąć na efektywną komunikację i osiągać coraz większe sukcesy w branży? 

Rozwiązaniem może być analiza behawioralna Extended DISC.

 

Extended DISC to analiza behawioralna, nie zwykły test ani też test psychometryczny. Przeprowadza się ją w formie kwestionariusza online. Po indywidualnym wypełnieniu kwestionariusza Extended DISC w formie online przez wszystkich uczestników zespołu certyfikowany konsultant Extended DISC może wygenerować raporty indywidualne dla poszczególnych respondentów, jak również raporty zespołowe.

 

Raporty Extended DISC pokazują indywidualne predyspozycje a także talenty poszczególnych członków zespołu w ujęciu grupowym, ich zachowania naturalne oraz adaptowane. Pomagają też w zdiagnozowaniu potencjału liderskiego i indywidualnych umiejętności liderskich u konkretnych osób, w tym stylu komunikacji.

Raporty Extended DISC mogą z tego względu być bardzo przydatne przy wyborze lidera z grupy ex-aequals. Wyniki takiego kwestionariusza ułatwiają zarówno rekrutację, jak i przydzielanie nowych zadań i świadome koordynowanie prac zespołu po zatrudnieniu. Płynąca z nich wiedza wpływa też na efektywną komunikację w zespole.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak w pełni wykorzystać indywidualny potencjał członków zespołu, zwiększyć efektywną komunikację w zespole i skuteczność rekrutacji przy wsparciu analiz behawioralnych Extended DISC!

Czym jest Extended DISC i jak wpływa na efektywność pracy?

Zrozumienie mechanizmów zachowań poszczególnych osób i ich mocnych stron pozwala docenić oraz wykorzystać ich indywidualne zalety i predyspozycje w codziennej pracy. Extended DISC to analiza behawioralna. Wyniki generuje się w oparciu o zaawansowany kwestionariusz składający się z pytań umożliwiających identyfikację indywidualnych cech i zachowań respondentów. Te cechy i zachowania mają z kolei wpływ na ich rozwój zawodowy oraz interakcje zawodowe.

 

 

Wykorzystując koncepcję osobowości opracowaną pierwotnie przez Carla Gustawa Junga – szwajcarskiego, psychiatrę, psychologa i naukowca, wyróżniono cztery główne typy osobowości, które tworzą akronim DISC:

  • D — dominujący czyli charakteryzujący się asertywnością i wytrwałym dążeniem do osiągania celów. Osoby o tym stylu wykazują umiejętności liderskie w zakresie zarządzania zespołem lub projektami, szczególnie w sytuacjach gdy trzeba działać pod presją czasu pozostając zorientowanym na wynik,
  • I — inspirujący, czyli przejawiający się entuzjazmem, optymizmem i motywującym działaniem. Tego typu liderzy angażują pozostałych do wspólnej pracy, a szklanka dla nich jest zawsze do połowy pełna,
  • S — stabilny, czyli spokojny i konsekwentny. Ludzie z tymi cechami wyróżniają się cierpliwością i lojalnością; jako liderzy doskonale słuchają i przekazują precyzyjne instrukcje,
  • C — analityczny, rozważny (ang. cautious), czyli charakteryzujący się dokładnością i lubiący pracować z danymi.

Zrozumienie stylów zachowań, komunikacji i percepcji, na których opiera się analiza behawioralna Extended DISC, ułatwia rekrutację pracowników, wyłanianie liderów o określonych umiejętnościach spośród kandydatów, a także późniejsze przydzielanie im zadań w oparciu o ich indywidualny potencjał.

 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania z kwestionariusza certyfikowany konsultant Extended DISC może wygenerować wiele raportów sprawdzających określone predyspozycje – na przykład: umiejętność budowania relacji, aktywnego słuchania, reakcje na stres czy predyspozycje sprzedażowe. Dzięki uzyskanym wynikom można zidentyfikować osoby z większymi umiejętnościami liderskimi, strategicznymi lub operacyjnymi.

 

 

To cenna wiedza, która pomaga w tworzeniu trwałych i efektywnych zespołów, z predyspozycjami do osiągania sukcesów lub rozwijania innowacyjnych projektów. 

Jak przeprowadza się analizę Extended DISC?

Analizę behawioralną można zrealizować u certyfikowanego konsultanta Extended DISC, który specjalizuje się w rozwoju osobistym i zawodowym. Generuje on linki dla respondentów i od razu po wypełnieniu kwestionariusza przez danego respondenta można uzyskać raporty, a także ich interpretację.

 

Konsultacja omawiająca wyniki Extended DISC jest okazją do omówienia sposobów wykorzystania poszczególnych zalet w zakresie wykonywanej pracy, jak i ich przełożenia na życie osobiste. Warto pamiętać, że analiza Extended DISC nie dzieli ludzi na gorszych lub lepszych – lecz pokazuje potencjał i jest skupiona przede wszystkim na wskazaniu mocnych stron respondentów takich jak umiejętności liderskie, analityczne, sprzedażowe lub inne. 

 

 

Analizy behawioralne Extneded DISC są łatwe do wykonania, gdyż respondenci otrzymują dostęp do kwestionariusza online i odpowiadają na zawarte w nim pytania. Samo uzupełnienie kwestionariusza Extended DISC z pytaniami nie należy do czasochłonnych zadań — zazwyczaj trwa od w granicach kilkunastu minut. Warto tutaj zaznaczyć, że Extended DISC to nie test na ocenę tylko formularz z pytaniami pozwalający określić indywidualne predyspozycje danej osoby w zakresie zachowań czy stylu myślenia.

 

 

Narzędzie Extended DISC daje też szybki dostęp do wyników – zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Po wypełnieniu kwestionariusza Extended DISC certyfikowany konsultant Extended DISC ma możliwość wygenerowania na specjalnej platformie wielu raportów, na przykład takich jak: „Mój potencjał i talenty”, „Ja i stres”, „Budowanie relacji”, „Aktywne słuchanie”, „Mój styl zarządzania”, „Mój zespołu”, „Kultura zespołu projektowego”, „Ja jako coach / mentor”.

 

Certyfikowany konsultant Extended DISC następnie omawia te raporty i wyjaśnia również, jak wybrane style wpływają na sposób pracy i komunikację z innymi pracownikami.

Ile kosztuje analiza Extended DISC?

Koszt analizy behawioralnej Extended DISC zależy od tego, czy wykonujemy ją dla zespołu czy dla osoby indywidualnej. Na cenę składa się realizacja analizy poprzez dostęp do kwestionariusza online, jak również szereg raportów – wybieranych zależnie od potrzeb i generowanych na specjalnej platformie z uzyskanych wyników.

 

Następnie wyniki Extended DISC są omawiane z danym respondentem, co trwa zwykle ok 1,5 godziny, a w razie potrzeby również z innymi osobami w organizacji na przykład z przełożonym lub reprezentantem HR. Te konsultacje zazwyczaj odbywają się podczas osobnego spotkania.

 

W przypadku realizacji badania Extended DISC dla zespołów oferta jest wyceniana indywidualnie i zależy od ilości osób, ilości konsultacji związanych z omówieniem wyników analizy behawioralnej Extended DISC.

 

Wiele firm prowadzi z nami dla zespołów także szkolenia z efektywnej komunikacji w oparciu o wyniki zespołowe i indywidualne Extended DISC, lub też warsztaty w formule integracyjnej.

 

Szkolenia z komunikacji z wykorzystaniem Extended DISC cieszą się dużym powodzeniem – przejrzyj poniżej opinie klientów i nasze referencje:

Dlaczego warto przeprowadzić analizę Extended DISC?

Istnieją co najmniej 4 powody dla których warto przeprowadzić analizę Extended DISC w organizacji:

  1. Starannie przeprowadzania analiza Extended DISC to narzędzie, które ułatwia codzienną pracę i wpływa na efektywność zespołu i komunikację w ramach zespołu, gdyż pomaga respondentom zrozumieć swoje mocne strony, efektywniej się komunikować i współpracować i świadomie zadbać o swój rozwój zawodowy w oparciu o talenty
  2.  Analiza Extended DISC może być także pomocna w rekrutacji, gdyż pomaga ocenić indywidualne predyspozycje respondentów, którzy wypełniają kwestionariusz z pytaniami online, a następnie ocenić, który z kandydatów będzie najlepiej pasował do danego zespołu i tym samym ograniczyć ryzyko nieudanych rekrutacji.
  3. Extended DISC może być pomocny w wyłonieniu najlepszego kandydata na lidera w ramach zespołu, gdyż pomaga ocenić konkretne predyspozycje i umiejętności liderskie, styl zarządzania.
  4. Wiedza o w zakresie typologii osobowości wspiera  efektywną komunikację w zespole. Z tego względu polecamy szkolenia z efektywnej komunikacji w zespole oparte na Extended DISC.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz co możemy Ci zaoferować w zakresie analiz behawioralnych Extended DISC. Sprawdź, czym wyróżnia się nasza oferta i dowiedz się, jak skutecznie przyspieszyć rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kto dla Was pisze?

Ten tekst nie został napisany przez AI. Przygotowała go Małgorzata Warda wraz z zespołem Warda & Partners. Małgorzata Warda jest certyfikowaną konsultantką Extended DISC, praktykiem zarządzania, a także doświadczoną i akredytowaną mentorką biznesową, jak również jednym z najlepszych executive coachów w Polsce.