FAQ

FAQ

Czym się różni mentoring od coachingu? Jak przebiega proces mentoringowy? Czy mentoring jest skuteczny? Na czym polega business sparring?  W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego poprzez mentoring, coaching i sparring biznesowy!

Czym się różni mentoring od coachingu?

Mentoring i coaching to interaktywne procesy, które wspierają osoby indywidualne i organizacje w rozwoju, zwiększają  efektywność osobistą, podnoszą motywację wspomagają w drodze do sukcesu.

W dużym skrócie mentoring od coachingu odróżnia element relewantnego doświadczenia biznesowego, którym mentor – w odróżnieniu od coacha, który pracuje tylko poprzez pytania i narzędzia coachingowe –  może się podzielić lub zainspirować podopiecznego. Dlatego też mentoring bywa niekiedy określany jako „coaching+”. 

Na co zwrócić uwagę wybierając mentora lub coacha? ​

Wybór właściwego mentora lub coacha bywa wyzwaniem. Poszukując mentora, warto zwrócić uwagę na poniższe 5 parametrów i zapytać o nie mentora lub coacha, z którym rozważamy współpracę:

 1. Czy mentor lub coach posiada uprawnienia do prowadzenia indywidualnych procesów rozwojowych ? Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia procesów rozwojowych powinno być poświadczone certyfikatem lub akredytacją. Powyższe dokumenty, wydane przez uznaną jednostkę certyfikującą ( np. EMCC-European Mentoring & Coaching Council lub ICF –International Coaching Federation), są potwierdzeniem merytorycznego przygotowania mentora do pełnienia tej roli. Tak samo jak zdrowie powierzamy lekarzowi z odpowiednim wykształceniem medycznym, tak i rozwój osobisty warto powierzyć osobie z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
 2. Czy mentor lub coach posiada rekomendacje od poprzednich Klientów? W wielu przypadkach rekomendacje mentora można sprawdzić na jego stronie www lub na profilu LinkedIn, jeśli takowy posiada. Warto też poprosić o przesłanie pisemnych rekomendacji od poprzednich Klientów, o ile zostały udzielone.
 3. Czy mentor posiada wiedzę i doświadczenie biznesowe, w obszarze, który mentee chce rozwinąć? W tym miejscu warto dodać, że doświadczenie mentora nie musi być w 100% tożsame z doświadczeniem Klienta – jeśli przykładowo naszym celem jest efektywniejsze zarządzanie zespołem, zwykle wystarczy jeśli mentor sam skutecznie przewodził zespołom, nawet jeśli pracował w innej branży. Pokrewne ale nie identyczne doświadczenia mogą być pomocne w poznaniu nowej perspektywy.
 4. Jakie doświadczenie w zakresie ilości godzin i przeprowadzonych procesów mentoringowych lub coachingowych posiada mentor lub coachPoświadczeniem ilości godzin może być certyfikat lub akredytacja – warto wiedzieć, ze istnieją różne poziomy akredytacji – akredytacja na poziomie podstawowym (Foundation) wymaga od mentora/coacha udokumentowania przeprowadzenia kilkudziesięciu godzin indywidualnych procesów. Aby uzyskać akredytację na poziomie Senior Practitioner mentor lub coach musi przedstawić instytucji akredytującej dokumenty poświadczające rezultaty co najmniej kilkuset godzin mentoringu lub coachingu. Od doświadczenia zależna jest też cena procesów
 5. Czy mentor lub coach pracuje w oparciu o kodeks etyczny uznanej organizacji branżowej i poddaje się superwizjiPraca w oparciu o międzynarodowy kodeks etyczny oznacza, że mentor lub coach pracują w oparciu o wysokie standardy, a także korzystają z superwizji będących wymogiem większości profesjonalnych organizacji certyfikujących mentorów i coachów.
Jak przebiega proces mentoringowy?​

Etapy procesu: 

 1. Podczas pierwszego spotkania definiujemy obszar, nad którym będziemy pracować i cele. Omawiamy kodeks etyczny, zasady współpracy i przebieg procesu. W pierwszym spotkaniu uczestniczą mentor i mentee, może w nim także uczestniczyć reprezentant działu HR i przełożony. Na kolejnych spotkaniach mentor pracuje już indywidualnie z podopiecznym (czyli mentee). 
 2. Podczas kolejnego spotkania, w razie potrzeby, doprecyzowujemy cele i kryteria np. metodą SMART, w miarę możliwości ustalamy dla nich mierzalne wskaźniki (KPI), które potem pomagają ocenić skuteczność procesu i zachodzącej zmiany.  
 3. Następnie, realizujemy proces w formie okresowych spotkań indywidualnych 1:1, uruchamiając potencjał, mocne strony mentee oraz energię do działania, a jednocześnie mierząc progres. 
 4. Podsumowujemy proces i osiągnięte wyniki.  

 

Czy mentoring jest skuteczny? 

W Polsce mentoring dopiero zyskuje na popularności, jednak w USA mentoring popularny jest od lat. Jak podaje Chronusponad 70% firm z listy Fortune 500 oferuje wsparcie mentora pracownikom, co tłumaczy sukcesy wielu z nich.  

 

 

 • 91% pracowników posiadających mentora deklaruje dużą satysfakcję z pracy (CNBC) 
 • 87% mentees deklaruje, iż mentoring wzmocnił ich samych jak i pewność siebie (Moving Ahead)) 
 • 78% pracowników wskazało pozytywny wpływ mentoringu na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę (Chronus) 
 • 75% pracowników chce mieć mentora i uważa mentoring za ważny element w osiąganiu sukcesów (Chronus) 
 • 67% procent organizacji zaobserwowało wzrost wydajności dzięki mentoringowi (Mentorsme) 
 • Wsparcie mentora zmniejsza rotację (Business Knowhow) 

 

Jednocześnie: 

 

 • Brak wsparcia mentora jest jednym z najczęstszych powodów rezygnacji utalentowanych pracowników z pracy (Torch, 2021) 
 • 4/10 osób nie posiadających mentora rozważało zmianę pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy (CNBC 2019) . 
W jakich sytuacjach mentoring i coaching są przydatne dla menadżera?​

Indywidualny mentoring i coaching to niezwykle efektywna forma wsparcia dla menadżerów i wzmacniania ich umiejętności jako liderów. To m.in. sposób na: 

 

 • Indywidualny rozwój potencjału i kompetencji konkretnego menadżera. 
 • Przygotowanie menadżera do objęcia nowej roli lub funkcji w firmie  
 • Wsparcie dla lidera, w efektywnym wykorzystaniu potencjału zespołu, którym zarządza.  
 • Sposób na przyspieszenie rozwoju konkretnego obszaru biznesowego. 
 • Metoda na przygotowanie liderów do transferu cennej wiedzy w ramach organizacji. 

 

Mentoring i coaching menadżerski to procesy rozwojowe, które mogą być także pomocne w planowaniu ścieżki kariery, retencji pracowników, jak również mogą wzmocnić menadżerów obejmujących nowy zespół lub zakres odpowiedzialności w organizacji. 

Czym jest Indywidualna Analiza Potencjału i Talentów Extended DISC? ​

Extended Disc to indywidualna analiza przedstawiana w formie raportu, którypozwala nam samym dokładniej poznać mechanizmy komunikacji z innymi ludźmi oraz sposoby w jakie reagujemy na bodźce z otoczenia. Mechanizm badania jest  oparty na badaniach przeprowadzonych przez naukowca Carla Gustava Junga oraz jego następców. 

Analizę naszych własnych zachowań uzyskujemy po wypełnieniu kwestionariusza on-line, po czym system przygotowuje raport, który omawiany jest na indywidualnej sesji z konsultantem.

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje m.in.:

 • naturalny styl zachowania i komunikacji,
 • sposób podejmowania decyzji,
 • mocne strony, potencjał i talenty respondenta,
 • co motywuje lub demotywuje daną osobę,
 • potencjalne obszary do rozwoju.

Analiza Extended Disc może być przydatna jeśli chcemy poznać i zrozumieć nasze własne style zachowań i reakcji, a także zrozumieć, co nas motywuje. Może być jednak także przydatna podczas procesów rekrutacji i budowania efektywnych zespołów.

Od czego zależy cena mentoringu lub coachingu? ​

Cena za mentoring lub coaching zależy od szeregu czynników. Koszty procesu coachingowego lub mentoringowego zależą od oczekiwań zleceniodawcy, specyfiki współpracy, planowanego czasu jej trwania i szeregu innych kwestii, które omawia się przed rozpoczęciem procesu rozwojowego.

Cena mentoringu lub coachingu zależy zwykle  od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  konkretnego coacha lub mentora,. Profesjonalalista, któremu chcemy powierzyć nasz własny rozwój osobisty lub rozwój naszego zespołu powinien posiadać certyfikat poświadczający przygotowanie merytoryczne do prowadzenia indywidualnych procesów rozwojowych wydany przez uznaną instytucję certyfikującą szkolącą  coachów lub mentorów. Warto również zapytać o poziom wykształcenia w obszarze mentoringu lub coachingu. Cena zależy bowiem od tego, czy coach posiada przygotowanie merytoryczne i zawodowe na poziomie podstawowym lub zaawansowanym – poziom zależy od udokumentowanego doświadczenia, koniecznego do uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania tej profesji  lub akredytacji. Akredytacja jest najbardziej  wiarygodnym potwierdzeniem doświadczenia coacha lub mentora. Jest ona wydawana przez międzynarodowe organizacje akredytujące. Profesjonalni coachowie i mentorzy pracujący w ramach naszego zespołu posiadają z reguły akredytacje wydane przez European Mentoring & Coaching Council,  International Coaching Federation lub Academy od Executive Coaching.

 

Z powyższych powodów cena za executive coaching lub mentoring biznesowy u mniej doświadczonego  coacha będzie różniła się od ceny za proces u osoby, która posiada wieloletnie doświadczenie poświadczone akredytacją, jak również potwierdzoną szeregiem certyfikatów edukację. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozwoju osobistego?