INTERWENCJA COACHINGOWA LUB MENTORINGOWA – CO TO JEST?

Interwencja coachingowa lub mentoringowa – co to jest?
Mentoring i coaching / Zarządzanie zespołem / Zarządzanie zmianą

INTERWENCJA COACHINGOWA LUB MENTORINGOWA – CO TO JEST?

Zarówno coaching jak i mentoring realizowane są zwykle w formie dłuższych procesów na które składa się szereg spotkań. Obecna rzeczywistość biznesowa jest jednak dynamiczna. Z tego względu oprócz klasycznych procesów rozwojowych w formie mentoringu lub coachingu podzielonych na kilka etapów, w niektórych sytuacjach może być przydatna interwencja coachingowa lub interwencja mentoringowa.

Czym jest interwencyjna sesja mentoringowa lub coachingowa?

Zdarza się, że niektóre sytuacje, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym biznesie nas zaskakują. Co więcej, są źródłem wielu negatywnych emocji. Nasz mózg działając w stresie utrudnia nam zebranie myśli, a tym samym logiczne myślenie i podejmowanie decyzji.


W sytuacji kryzysowej niezwykle przydatna może być rozmowa z kimś, kto pomoże nam uspokoić emocje i ponownie złapać perspektywę. Interwencyjne sesje coachingowe jak i mentoringowe dają możliwość „przegadania” ważnych tematów z postronną osobą, zdefiniowania kluczowych wyzwań, uporządkowania myśli, oddzielenia faktów od emocji, wypracowania rozwiązań i uruchomienia sprawczości do ich realizacji. Taką rolę może pełnić coach lub mentor.


Coach lub mentor udzielający wsparcia w sytuacjach kryzysowych powinien mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne lub psychologiczne do pełnienia takiej roli – na przykład w postaci uprawnień konsultanta kryzysowego.

Jakie tematy pojawiają się na interwencyjnych sesjach mentoringowych lub coachingowych?

Tematami, które często pojawiają się na sesjach interwencyjnych są m.in.
  • Zmierzenie się z nagłym wydarzeniem kryzysowym (np. nieoczekiwana zmiana biznesowa, utrata pracy, sytuacja w życiu prywatnym itp.)
  • Wsparcie w zarządzaniu sobą w zmianie – swoimi emocjami oraz otoczeniem
  • Radzenie sobie ze stresem lub niepewnością
  • Podejmowanie decyzji w niejasnej sytuacji
  • Odnajdowanie bezpieczeństwa w swojej strefie wpływu
  • Radzenie sobie z konfliktowymi sytuacjami w zespole
  • Adaptacja do nowych, zmienionych warunków
Doświadczenie trudnej sytuacji wymaga od nas podejścia do wielu tematów z nowej perspektywy, szukania nowych rozwiązań, przewartościowania priorytetów. Z tego względu interwencja to szybka, krótka, mobilizująca sesja, pozwalająca zebrać myśli i podjąć działania. Pomaga menadżerowi wzmocnić siebie, po to, aby mógł wzmocnić innych.

Ile trwa interwencja coachingowa lub mentoringowa?

Interwencja mentoringowa lub coachingowa zazwyczaj trwa do 50 minut. W razie potrzeby rekomendowane jest od 3 do 5 sesji intwerwencyjnych z częstotliwością 1 x tydzień celem wypracowania szybkich rozwiązań dla sytuacji kryzysowych.

Kto korzysta z konsultacji kryzysowych?

Z tego typu konsultacji kryzysowych najczęściej korzysta kadra zarządzająca, menadżerowie, kierownicy projektów lub działów. Sesje interwencji kryzysowej w formie mentoringowej lub coachingowej mogą być realizowane także w formie online.