Jak konstruktywna informacja zwrotna wpływa na rozwój pracowników?
Komunikacja interpersonalna / Zarządzanie zespołem

JAK KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA WPŁYWA NA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW?

Zależy Ci na rozwoju Twoich pracowników? Konstruktywnie oceniaj ich pracę. Sprawdź, jak udzielać informację zwrotną w mobilizujący sposób. Zapisz się na szkolenie z feedbacku i zadbaj o dobrą atmosferę. Skuteczny lider musi sprawnie komunikować się z podwładnymi i czuwać nad jakością realizacji projektów. Feedback to jedno z narzędzi w obszarze komunikacji interpersonalnej, które zdecydowanie może w tym pomóc.

Feedback w środowisku zawodowym

Czym właściwie jest feedback? To pojęcie pochodzi z języka angielskiego i oznacza informację zwrotną. W środowisku zawodowym wiąże się z wyrażeniem subiektywnej opinii na temat czyjejś pracy, wskazaniem mocnych stron pracownika i obszarów do rozwoju. Niestety, wydawanie ocen może wzbudzać intensywne emocje. Właśnie dlatego najlepsi liderzy przechodzą szkolenia i przygotowują się do komunikacji z podwładnymi. Webinar z feedbacku oraz warsztaty z feedbacku uczą ich między innymi, jak udzielać informacji zwrotnej, aby nie była ona odbierana jak krytyka. Na naszych warsztatach z feedbacku uczestnicy poprzez ćwiczenia warsztatowe praktykują także udzielanie informacji zwrotnej. Ćwiczą, jak udzielać feedbacku w taki sposób by by nikogo nie urazić, lecz poprzez feedback rozwojowy mobilizować członków zespołu  do dalszego rozwoju, wychodzenia ze strefy komfortu i zdobywania nowych umiejętności.

Konstruktywna ocena pracy

Feedback często jest mylony z oceną. Ocena to przede wszystkim odnosi się do obiektywnych, wymiernych efektów wykonanej pracy (np. procentowa lub kwotowa realizacja budżetu) lub stopnia uzyskanych umiejętności według określonych kryteriów (np. znajomość języka angielskiego na poziomie B2). Tymczasem feedback powinien dotyczyć sposobu i jakości wykonanej pracy – a ta ocena może być subiektywna. Udzielając informacji zwrotnej należy skupiać się na faktach, nie na osobie. Przed wydaniem opinii trzeba zastanowić się, czemu ma ona służyć i jakie będą jej efekty. Feedback powinien bowiem wspierać budowanie relacji. Najlepiej unikać spontanicznych wypowiedzi i oceniać dopiero po zebraniu większej ilości informacji lub obserwacji na temat sposobu pracy danej osoby. Nie zawsze skuteczność czyjejś pracy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Ktoś, kto zwleka z oddaniem projektu, może mieć opóźnienie ze względu na konieczność pomagania współpracownikowi lub opieszałość innych członków zespołu. Konstruktywny feedback zawsze jest przemyślany, oparty na rzetelnych informacjach i nastawiony na określony cel, jakim jest poprawa jakości relacji zawodowych a w konsekwencji zwiększenie efektywności współpracy.

Dostrzeganie zalet pracownika

Bez wątpienia najprzyjemniejszą częścią feedbacku jest chwalenie pracowników. Mamy jednak naturalną tendencję do zauważania przede wszystkim rzeczy negatywnych. Tymczasem liderzy powinni też dostrzegać talenty i sukcesy członków swojego zespołu. Dzięki temu współpracujące z nami osoby poczują się docenione, zmotywowane i chętniej będą angażować się w życie firmy. Ponadto, znając mocne strony podwładnych można lepiej przydzielać im zadania oraz wspierać ich rozwój, na przykład poprzez wskazanie określonej ścieżki awansu zawodowego.

Wskazywanie słabych stron

Nieco trudniejsze jest wskazywanie obszarów do poprawy lub rozwoju, gdyż przez podwładnych bywa to odbierane zwykle jako krytyka. To jednak bardzo istotny element oceny pracy lidera. Aby się poprawić, trzeba najpierw wiedzieć, co wymaga poprawy i po to właśnie jest feedback! Rozmowa feedbackowa z podwładnym, szczególnie jeśli mamy do przekazania informację negatywną, powinna mieć miejsce na osobności, z dala od jego kolegów i koleżanek, by nie wzbudzać w nim poczucia wstydu i zażenowania. Lider powinien wspierać pracownika w eliminowaniu deficytów i poszukiwaniu rozwiązań dla jego wyzwań. Może na przykład zachęcić go do udziału w kursach lub przydzielić mu tymczasowego opiekuna, który poszerzy jego zakres wiedzy i na przykład wyjaśni, jak obsługiwać określone programy czy też prowadzić projekty.

Ocena pracy zespołu

Liderzy oceniają nie tylko indywidualnych pracowników, ale także całe zespoły. To dobry sposób na zwiększenie efektywności ich indywidualnej pracy, jak i współpracy zespołowej. Po każdym zrealizowanym projekcie warto zrobić retrospektywę i zastanowić się, co można było zrobić lepiej i jak poprawić organizację współpracy na przyszłość. Warto zebrać feedback również od członków grupy, którzy mogą mieć cenne przemyślenia na temat zastosowanych metod działania. Ważne jest ustalenie przyczyn ewentualnych opóźnień i trudności w pracy. Przeszkoleni kierownicy  potrafią konkretnie wskazać cele do realizacji. Tworzą mobilizującą atmosferę, dzięki której każdy w zespole chce się rozwijać i w pełni wykorzystać swój potencjał.

Szkolenia z feedbacku

Konstruktywne wydawanie opinii pozytywnie wpływa na rozwój pracowników i jakość działania firmy. Zapytaj nas o webinar z feedbacku, bądź szkolenie z feedbacku dla Twojego zespołu lub dla siebie! Skontaktuj się z nami i skorzystaj z porad specjalistów od zarządzania zespołem, którzy mają duże doświadczenie w szkoleniu liderów z różnych branż.

Sprawdź także inne artykuły na temat feedbacku w naszej Bazie Wiedzy, jeśli interesuje Cię temat informacji zwrotnej.