Jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami w pracy
Emocje, stres i odporność psychiczna / Rozwój osobisty

JAK ROZPOZNAWAĆ I RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI W PRACY

Presja terminów i wysokie wymagania stawiane pracownikom mogą wiele osób przytłaczać. Dlatego w dzisiejszych czasach umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami staje się kluczowa. Na szczęście jest na to rozwiązanie! Rozumienie siebie i zarządzanie własnymi stanami emocjonalnymi, jak również wspieranie innych w ich emocjonalnych wyzwaniach, to umiejętności, które mogą być nabywane poprzez odpowiednie szkolenia oraz wdrożenie nowej wiedzy w ramach praktyki w codziennym w środowisku pracy. Zapoznaj się z tym artykułem, aby zdobyć więcej informacji.

Rozpoznawanie emocji

W miejscu pracy, pod wpływem stresu, czasem trudno wyraźnie zauważyć, jak stany emocjonalne wpływają na nasze decyzje. Dlatego pierwszym krokiem do budowania odporności psychicznej jest efektywne zarządzanie emocjami, dzięki którym można nauczyć się rozpoznawać własne reakcje, w tym potencjalne przyczyny złego samopoczucia, a także tego, jak sobie w takich sytuacjach radzić, aby emocje nie zdominowały naszych działań i decyzji.

Budowanie odporności psychicznej

Budowanie odporności psychicznej to innymi słowy zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami, które wyzwalają w nas określone stany wewnętrzne, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności . Tak definiują odporność psychiczną D. Strycharczyk i P. Dough. Tę umiejętność można rozwijać, decydując się na szkolenia z zarządzania stresem i emocjami, które pomagają w lepszym i bardziej świadomym zarządzaniu stanami emocjonalnymi – własnymi i współpracowników. Budowanie odporności psychicznej wymaga czasu, jednak wiedza i jej przełożenie na praktykę mogą pomóc pracownikom w skuteczniejszym rozpoznawaniu i kontrolowaniu własnych stanów wewnętrznych i konsekwencji, które za sobą niosą, co przełoży się na lepsze samopoczucie w środowisku biznesowym, a w konsekwencji na efektywniejszą pracę i wyniki.

Szkolenia z zarządzania stresem i emocjami

Warsztaty z budowania odporności psychicznej oferują narzędzia i techniki, które pomagają w lepszym zrozumieniu towarzyszących nam w różnych sytuacjach uczuć, ich rozpoznawaniu, a także uczą, jak reagować na wyzwania, które wiążą się z silnym stresem lub dużymi emocjami – na przykład zwolnienia, trudne negocjacje czy sytuacje konfliktowe.  Psychoedukacja w tym zakresie to pierwszy krok do tego aby lepiej rozumieć siebie i budować nie tylko odporność psychiczną, ale przed wszystkim własną sprężystość psychiczną. To jeden z kluczowych powodów dla których warto zdecydować się na szkolenie z zarządzania stresem i emocjami,  które pozwala uczestnikom wypracować własne strategie na to, jak radzić sobie z codziennymi trudnymi wyzwaniami wpływającymi na samopoczucie w miejscu i środowisku pracy oraz na decyzje, które codziennie podejmujemy. Z tego obszaru warto przeszkolić nie tylko liderów, ale także pracowników w dziale HR  – to bowiem przez ręce pracowników HR przechodzą często bardzo trudne emocjonalnie sprawy i procesy związane z pracownikami.

Zarządzanie emocjami w pracy

Po rozpoznaniu pojawiających się lub towarzyszących nam w danej sytuacji emocji ważne jest, aby odpowiednio na nie zareagować. Nie chodzi o tłumienie emocji, lecz o ich zdrowe wyrażanie, czego można nauczyć się na szkoleniu. W miejscu pracy oznacza to komunikowanie swoich uczuć w konstruktywny sposób czy szukanie wsparcia u przełożonych, gdy stany takie jak stres stają się przytłaczające.

Wspierające środowisko pracy

Dzięki budowaniu odporności psychicznej w zespole organizacje mogą przyczynić się do lepszego zarządzania pracownikami. Efektem tych działań będzie zdrowe i przyjazne środowisko pracy. Działania budujące odporność psychiczną w organizacji, to nie tylko dostęp do profesjonalnych szkoleń z elementami psychoedukacji, ale także budowanie bezpieczeństwa psychologicznego i tworzenie kultury organizacyjnej, która zachęca do dzielenia się emocjami i wyzwaniami związanymi z codziennym samopoczuciem i szukania dla nich rozwiązań.