Akredytowany mentor coach Małgorzata Warda - poziom Senior Practitioner (1)
Wydarzenia

MENTOR I COACH Z AKREDYTACJĄ NA POZIOMIE SENIOR PRACTITIONER – MAŁGORZATA WARDA

Mamy to! Akredytacja na poziomie Senior Practitioner wydana przez Euroepan Mentoring & Coaching Council (EMCC) – międzynarodową organizację potwierdzającą kompetencje mentorów i coachów uzyskana przez Małgorzatę Warda to duże wyróżnienie. W Polsce uprawnienia na tym poziomie posiada jedynie około 10-ciu profesjonalistów. Cieszymy się, że do tego grona dołączyła również Małgorzata Warda.

Aby uzyskać akredytację mentoringową i coachingową na poziomie Senior Practitioner, coach lub mentor musi udokumentować co najmniej kilkaset zrealizowanych sesji mentoringowych i coachingowych, a także przedstawić pisemne rekomendacje od Klientów potwierdzające prowadzenie procesów indywidualnych zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjętymi przez European Mentoring & Coaching Council oraz efekty tych procesów. Ponadto, aby uzyskać akredytację na poziomie Senior Practitioner, mentor lub coach musi posiadać wiedzę merytoryczną do prowadzenia procesów rozwojowych poświadczoną certyfikatami. Wszystkie dokumentuy są weryfikowane przez niezależnych asesorów EMCC.

Co akredytacja mentora lub coacha oznacza dla Ciebie jako Klienta?

Pracując z akredytowanym mentorem lub coachem masz pewność, że nie tylko posiada on dobre przygotowanie merytorycznie do prowadzenia procesów rozwojowych 1:1, ale także że pracuje zgodnie z branżowym kodeksem etycznym, a więc w sposób, który jest dla Ciebie bezpieczny. Akredytacja mentoringowa i coachingowa na Poziomie Senior Practitioner to potwierdzenie jednego z najwyższych poziomów kompetencji, warto jednak wiedzieć, że istnieją także akredytacje na poziomie Foundation lub Practitioner – są one zależne od poziomu doświadczania, które posiada mentor lub coach i ilości przeprowadzonych przez niego procesów mentoringowych lub coachingowych. Niezależnie od poziomu kompetencji mentor lub coach z akredytacją to zawsze większe bezpieczeństwo procesu i gwarancja pracy w oparciu o standardy. Akredytowany mentor to także większe  prawdopodobieństwo, że proces mentoringowy zakończy się sukcesem i realizacją celów Mentee!

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat mentoringu?