images_wardateam-mentoring-1
Mentoring i coaching / Rozwój osobisty / Zarządzanie zespołem

MENTORING BIZNESOWY – EKSPERCKIE WSPARCIE DLA MANAGERÓW

Mentoring biznesowy i managerski to połączenie formuły eksperckiego wsparcia z rozwinięciem istniejącego potencjału managera. Ze względu na wyniki, które osiągamy z naszymi Klientami w ramach procesów mentoringowych, nasza usługa jest chętnie wybierana chętnie jako skuteczny sposób na akcelerację ich biznesu. Dlatego z naszego wsparcia często korzystają managerowie w korporacjach.

Czym jest mentoring?

Mentoring zakłada rozwój Twoich indywidualnych predyspozycji i oraz zasobów firmy przy jednoczesnym wsparciu doświadczonego eksperta, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie pomoże Tobie lub menadżerowi w Twojej organizacji tak dobrać i  ukierunkować  działania biznesowe, abyś zakładane cele zostały osiągnięte. Z tego względu mentoring bywa także określany „coachingiem plus” , gdyż jest to proces rozwojowo-edukacyjny oparty na odkrywaniu i szlifowaniu indywidualnych umiejętności Mentee w oparciu o doświadczenia i relewantną wiedzę drugiej osoby.

Kiedy warto skorzystać z procesu mentoringowego?

Mentoring  to sposób na generowanie rozwiązań, wymianę pomysłów, doświadczeń, poszerzenie perspektywy  oraz porównanie rożnych punktów widzenia. Dobrze przeprowadzony proces mentoringowy pozwoli uczestnikowi procesu, czyli Mentee, na podejmowanie sprawniejszych i skuteczniejszych decyzji – dla siebie, zespołu i firmy oraz efektywniejszych działań biznesowych.

Mentoring to skuteczna droga do  znalezienia najlepszego rozwiązania w zakresie:

  • skutecznego wykorzystania potencjału własnego i firmy
  • rozwinięcia biznesu i indywidualnych predyspozycji
  • zdefiniowania lub rozwiązania trudności biznesowej,
  • zwiększenia efektywności lub rozwiązania trudności w zarządzaniu podległym zespołem lub firmą
  • rozwoju osobistego każdego szefa, managera lub sprzedawcy.

Czy mentoring jest skuteczny?

Przejrzyj poniższe referencje z procesów z zakresu mentoringu i coachingu menadżerskiego z Małgorzatą Warda:

Jak przebiega proces mentoringowy ?

Mentoring zazwyczaj prowadzony jest w formule spotkań indywidualnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaadresować rzeczywiste potrzeby i dostosować tempo pracy do możliwości danej osoby (Mentee). Jeśli to Ty jesteś Mentee, proces mentoringowy rozpoczniemy od poznania Twoich potrzeb, a następnie wspólnie ustalimy i doprecyzujemy Twoje biznesowe lub zawodowe, które chcesz osiągnąć. Prowadzone w ten sposób spotkania gwarantują wysoką jakość procesu oraz wymierne rezultaty, co w referencjach potwierdzają Klienci. Takie podejście umożliwia także dobranie odpowiedniego mentora-doradcy do specyfiki Twojej branży lub wyzwań.

Mentoring jest procesem – aby osiągnąć sukces konieczne jest odbycie od kilku do kilkunastu sesji w określonych odstępach czasowych. Prowadzone przez nas procesy zazwyczaj trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Szczegóły są uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając mentora?

Mentoring bywa określany pojęciem „coaching +”. Metody stosowane w procesach mentoringowych i coachingowych są podobne, jednak to co odróżnia mentoring od coachingu, to relewantne dla danego procesu doświadczenie osoby prowadzącej, którym mentor może się podzielić z podopiecznym. To doświadczenie to właśnie ten „+”.

Nasi mentorzy specjalizują się przede wszystkim w procesach operacyjnych z obszaru sprzedaży, marketingu jak również zarządzania firmą i zespołami. Posiadają doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych potwierdzone konkretnymi wynikami i referencjami. Z tego względu programy mentoringowe kierujemy przede wszystkim do osób zarządzających zespołami oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, a także właścicieli firm.

Warto mieć świadomość, ze nie każdy doświadczony manager będzie dobrym mentorem. Z tego względu warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że mentor powinien być profesjonalnie przygotowany do pełnienia swojej roli i poza wiedzą branżową posiadać także wiedzę w zakresie narzędzi mentoringowo-coachingowych, i zasad etycznych niezbędnych do prowadzenia takiego procesu z sukcesem. Takie przygotowanie potwierdza certyfikacja lub akredytacja wydana przez uznaną instytucję certyfikującą mentorów. Jeśli nasze zdrowie oddajemy w ręce lekarzy, tak i rozwój osobisty powinniśmy powierzać osobom przygotowanym do prowadzenia procesów rozwojowych – dlatego warto zapytać kandydata na mentora lub coacha o dokument potwierdzajcy jego kompetencje.

Nasi mentorzy są certyfikowani przez międzynarodowe organizacje – działające zarówno w zakresie mentoringu jak i coachingu. Dzięki temu zyskujesz pewność, że proces prowadził będzie profesjonalnie przygotowany do pełnienia takiej roli mentor biznesu lub executive coach.

Poufność procesu mentoringowego  – dlaczego jest ważna?

Aby proces mentoringowy zakończył się sukcesem potrzebna jest otwartość zarówno po stronie mentora jak i mentee. Dlatego warsztat pracy profesjonalnego mentora wymaga przestrzegania ściśle określonych standardów etycznych jak i pełnej poufności. Co nas wyróżnia w tym zakresie? Naszym Klientom zawsze przesyłamy kodeks etyczny do zapoznania się. W razie potrzeby oferujemy również podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Dzięki temu nasi Klienci zyskują pewność, że omawiane informacje i udostępniane dane biznesowe pozostaną pomiędzy mentorem a mentee uczestniczącym w procesie.Jak już zostało wspomniane powyzej wszystkich mentorów certyfikowanych na poziomie międzynarodowym przez European Mentoring & Coaching Council obowiązuje Międzynarodowy Kodeks Etyczny, który Klient może otrzymać do wglądu przed rozpoczęciem procesu mentoringowego.

Dlaczego warto zdecydować się na mentoring z nami? 

  • Samodzielne zarządzanie firmą, działem lub zespołem jest dużym wyzwaniem. Merytoryczne wsparcie i relewantne doświadczenie „sparring partnera” z zewnątrz wniesie nową jakość, poszerzy perspektywę i pozwoli rozwinąć niewykorzystany potencjał biznesowy lub indywidualny.
  • Wyróżnia nas profesjonalizm. Nasi eksperci – poza wiedzą biznesową i doświadczeniem – posiadają niezbędne wykształcenie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. Dzięki temu masz pewność, że powierzasz swoje wyzwania kompetentnej osobie.
  • Nasze wartości jak również certyfikacja European Mentoring & Coaching Council zobowiązują naszych mentorów do przestrzegania transparentnych zasad określonych m.in. przez Międzynarodowy Kodeks Etyczny, który możesz otrzymać do wglądu. W przypadku udostępniania danych biznesowych oferujemy możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności.
  • Szeroka paleta możliwości współpracy. Procesy mentoringowe prowadzimy w formie spotkań online jak i offline. Oferujemy mentoring indywidualny jak i kompleksowy mentoring w organizacjach. Z uwagi na nasze doświadczenia oferujemy mentoring biznesowy w zakresie zarządzania firmą lub określonym działem ( np. sprzedaży, marketingu) jak również mentoring managerski mający na celu rozwój kompetencji doświadczonych jak i nowomianowanych managerów.
  • Skuteczność. Realizowane przez nas procesy przynoszą wymierne rezultaty, które znajdują potwierdzenie w referencjach od naszych Klientów (sprawdź referencje z zakresu doradztwa i mentoringu biznesowego oraz managerskiego).

JEŚLI MASZ DODATKOWE PYTANIA LUB CHCESZ SIĘ UMÓWIĆ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

Z przyjemnością przygotujemy spersonalizowaną ofertę w oparciu o Twoje potrzeby!

KLIKNIJ W LINK I PRZECZYTAJ WYWIAD O MENTORINGU W NASZEJ BAZIE WIEDZY.

ZAPRASZAMY TAKŻE DO LEKTURY NASZEGO ARTYKUŁU W PULSIE BIZNESU 

„Jak wybrać mentora dla menadżera?”