Mentoring i coaching

Mentoring i coaching

Mentoring, executive coaching i sparring biznesowy dla liderów i menadżerów

Małgorzata Warda - mentor, coach, konsultant, trener biznesu

Możesz sprawdzić opinie o naszych realizacjach w zakładce Referencje.

 

Zapraszamy Cię także do lektury artykułów naszych ekspertów w Bazie Wiedzy oraz w czasopismach z którymi współpracujemy.

Jeśli pełnisz funkcję kierowniczą i poszukujesz mentora, executive coacha lub biznesowego sparring partnera  dla menadżera w Twojej organizacji lub dla siebie – to dobrze trafiłeś!

Nazywam się Małgorzata Warda i jestem certyfikowanym i akredytowanym międzynarodowo executive coachem i  mentorem biznesowym. Od kilku lat wspieram menadżerów w rozwoju ich potencjału oraz najróżniejszych wyzwaniach biznesowych. Posiadając uprawnienia w zakresie mentoringu i coachingu łączę narzędzia z obu obszarów w zależności od konkretnych potrzeb.

Mając ponad 20 lat pracy w międzynarodowych firmach na różnych szczeblach – począwszy od stanowiska sprzedawcy, a skończywszy na wysokich stanowiskach zarządczych, doskonale rozumiem wyzwania biznesowe, ale także dylematy wynikające z konieczności godzenia zadań zawodowych z życiem i rozwojem osobistym. Specjalizuję się w obszarze zarządzania zespołami, efektywnością osobistą, biznesem i sprzedażą. Więcej o mnie i moim przygotowaniu merytorycznym, przeczytasz w zakładce Nasz Zespół. W tej zakładce znajdziesz także informacje o innych specjalistach, którzy wspierają rozwój osobisty naszych Klientów.

W jakich sytuacjach mentoring i coaching mogą być przydatne dla menadżera? 

 

Indywidualny mentoring i coaching to niezwykle efektywna forma wsparcia dla menadżerów i wzmacniania ich umiejętności jako liderów. To m.in. sposób na: 

 

 • Indywidualny rozwój potencjału i kompetencji konkretnego menadżera. 
 • Przygotowanie menadżera do objęcia nowej roli lub funkcji w firmie  
 • Wsparcie dla lidera, w efektywnym wykorzystaniu potencjału zespołu, którym zarządza.  
 • Sposób na przyspieszenie rozwoju konkretnego obszaru biznesowego. 
 • Metoda na przygotowanie liderów do transferu cennej wiedzy w ramach organizacji. 

 

Mentoring i coaching menadżerski to procesy rozwojowe, które mogą być także pomocne w planowaniu ścieżki kariery, retencji pracowników, jak również mogą wzmocnić menadżerów obejmujących nowy zespół lub zakres odpowiedzialności w organizacji. 

 

Mentoring i coaching – czym się różnią? 

 

Mentoring i coaching to interaktywne procesy, które wspierają osoby indywidualne i organizacje w rozwoju, zwiększają  efektywność osobistą, podnoszą motywację i wspomagają w drodze do sukcesu.

W dużym skrócie mentoring od coachingu odróżnia element relewantnego doświadczenia biznesowego, którym mentor – w odróżnieniu od coacha, który pracuje tylko poprzez pytania i narzędzia coachingowe –  może się podzielić lub zainspirować podopiecznego. Dlatego też mentoring bywa niekiedy określany jako „coaching+”. 

Czy mentoring i coaching są skuteczne? 

 

Tak się składa, że większość procesów rozwojowych, które powierzają mi Klienci, to procesy mentoringowe.  Podstawą zbudowania relacji wspierającej realizacji celów i prowadzącej do rzeczywistych zmian, jest nie tylko „chemia”, ale przede wszystkim relacja oparta na pełnym zaufaniu pomiędzy mentee a mentorem.  

 

Większość osób pełniących stanowiska menadżerskie, z którymi miałam okazję pracować,  zrealizowała swoje cele na poziomie 100% lub wyższym. Wiele osób z którymi miałam przyjemność prowadzić mentoring, podsumowując proces podkreśla, że indywidualna współpraca pomogła im nie tylko zrealizować cele, ale przede wszystkim poszerzyć horyzonty i samodzielnie znaleźć niestandardowe rozwiązania dla wyzwań. Poniżej oddaję głos niektórym z nich:

 

Czy mentoring jest skuteczny? 

  

W Polsce mentoring dopiero zyskuje na popularności, jednak w USA mentoring popularny jest od lat. Jak podaje Chronus, ponad 70% firm z listy Fortune 500 oferuje wsparcie mentora pracownikom, co tłumaczy sukcesy wielu z nich.  

 

 

 • 91% pracowników posiadających mentora deklaruje dużą satysfakcję z pracy (CNBC) 
 • 87% mentees deklaruje, iż mentoring wzmocnił ich samych jak i pewność siebie (Moving Ahead)) 
 • 78% pracowników wskazało pozytywny wpływ mentoringu na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę (Chronus) 
 • 75% pracowników chce mieć mentora i uważa mentoring za ważny element w osiąganiu sukcesów (Chronus) 
 • 67% procent organizacji zaobserwowało wzrost wydajności dzięki mentoringowi (Mentorsme) 
 • Wsparcie mentora zmniejsza rotację (Business Knowhow) 

 

Jednocześnie: 

 

 • Brak wsparcia mentora jest jednym z najczęstszych powodów rezygnacji utalentowanych pracowników z pracy (Torch, 2021) 
 • 4/10 osób nie posiadających mentora rozważało zmianę pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy (CNBC 2019) . 

Jak przebiega proces mentoringowy? 

Ze względu na swoją wysoką skuteczność mentoring staje się coraz popularniejszym wsparciem rozwoju menadżerów w organizacjach. Jak przebiega proces mentoringowy ze mną? 

 

Etapy procesu: 

 1. Podczas pierwszego spotkania definiujemy obszar, nad którym będziemy pracować i cele. Omawiamy kodeks etyczny, zasady współpracy i przebieg procesu. W pierwszym spotkaniu uczestniczą mentor i mentee, może w nim także uczestniczyć reprezentant działu HR i przełożony. Na kolejnych spotkaniach mentor pracuje już indywidualnie z podopiecznym (czyli mentee). 
 2. Podczas kolejnego spotkania, w razie potrzeby, doprecyzowujemy cele i kryteria np. metodą SMART, w miarę możliwości ustalamy dla nich mierzalne wskaźniki (KPI), które potem pomagają ocenić skuteczność procesu i zachodzącej zmiany.  
 3. Następnie, realizujemy proces w formie okresowych spotkań indywidualnych 1:1, uruchamiając potencjał, mocne strony mentee oraz energię do działania, a jednocześnie mierząc progres. 
 4. Podsumowujemy proces i osiągnięte wyniki.  

 

Jak wybrać mentora dla menadżera? Na co zwrócić uwagę? 

 

Przeczytaj artykuł w Pulsie Biznesu 

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach