NAJLEPSZY EXECUTIVE COACH I MENTOR BIZNESOWY W POLSCE

najlepszy executive coach i mentor biznesu w Polsce -Małgorzata Warda - nagroda
Wydarzenia

NAJLEPSZY EXECUTIVE COACH I MENTOR BIZNESOWY W POLSCE

Kto jest najlepszym executive coachem lub mentorem biznesu w Polsce? Dowiesz się tego z publikacji AI Global Media i listy najlepszych executive coachów Influence Digest.

W 2024 roku Małgorzata Warda otrzymała nagrodę jako najlepszy executive coach i mentor biznesu w Polsce od brytyjskiej firmy AI Global Media. Uznana została jako Best Business Mentoring & Executive Coaching Professional in Poland. To już kolejne wyróżnienie w obszarze mentoringu i coachingu – w ubiegłym roku kanadyjski portal Influence Digest wyróżnił ją w zestawieniu najlepszych coachów w Warszawie.

Executive coach, mentor i sparring partner dla członków zarządu i liderów

Małgorzata Warda łączy wieloletnią praktykę biznesową i doświadczenia na wysokich stanowiskach zarządczych w firmach sprzedażowych z kompetencjami profesjonalnego executive coacha i mentora biznesowego.

Pracuje jako profesjonalny executive coach, mentor i sparring partner z prezesami, właścicielami firm, członkami zarządów i managerami na szczeblu dyrektorskim. Ponadto wspiera menadżerów różnego szczebla w takich obszarach jak coaching kariery, rozwój kompetencji liderskich, rozwój umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej czy rozwój marki osobistej w biznesie.

Małgorzata Warda posiada indywidualną akredytację wydaną przez EMCC (European Mentoring & Coaching Council) na poziomie Senior Practitioner, która stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji mentoringowo-coachingowych przez niezależnego asesora. 

Akredytacja jest także dokumentem poświadczającym, że dany coach lub mentor pracuje w oparciu o międzynarodowe standardy obowiązujące w mentoringu i coachingu, kodeks etyczny, regularnie poddaje się superwizji, a także posiada udokumentowane doświadczenie wymagane dla danego poziomu akredytacji oraz odpowiednią wiedzę merytoryczną.

Wsparcie w zakresie organizacji programów mentoringowych w firmach

Poza indywidualnym wsparciem liderów poprzez mentoring & coaching Małgorzata Warda realizuje  profesjonalne programy mentoringowe i talentowe dla firm.

Wsparcie to obejmuje:

  • przygotowanie programów mentoringowych od A do Z,
  • szkolenia dla mentorów i mentees,
  • superwizje dla mentorów.

 

W zakres jej działań wchodzą także audyty realizowanych programów mentoringowych, tak aby były zgodne z międzynarodowymi standardami ISMCP (International Standards for Mentoring & Coaching Programmes) określonymi przez European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Wdrażając programy mentoringowe w organizacjach Małgorzata Warda pracuje w oparciu o międzynarodowe standardy dla wewnętrznych programów mentoringowych i coachingowych ISMCP (International Standards for Mentoring & Coaching Programmes) określone przez EMCC GLOBAL. Posiada indywidualną akredytację w zakresie realizacji programów mentoringowych i talentowych wydaną przez EMCC.

W obszarze programów mentoringowych jest miedzy innymi ekspertką Klubu Mentorek w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, od kilku lat wspiera Fundację Liderek Biznesu oraz programy mentoringwe realizowane przez SGH.

Od kilku lat regularnie wspiera także od strony merytoryczno-szkoleniowej programy mentoringowe dla międzynarodowych firm – między innymi The Boston Consulting Group, Redbull i innych. Ponadto poszerza swoją wiedzę w zakresie superwizji oraz prowadzi superwizje dla mentorów i coachów ubiegających się o akredytację oraz osób pełniących role mentorów w programach mentoringowych.

Jeśli chcesz umówić się na rozmowę zapoznawczą lub rozmowę o Twoich potrzebach w zakresie mentoringu, excutive coachingu lub programów mentoringowych to skontaktuj się z nami!