Dorota Szcześniak-Kosiorek

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety, komunikacji i autoprezentacji. Doradca wizerunku biznesowego i osobistego.