fbpx
info@wardateam.com    + 48 603 875 607

Andrzej Kasiński | Ekspert ds. zarządzania procesami | Master Belt Lean Six Sigma I Audytor Wiodący ISO 9001

Doświadczenie: Posiada ponad 20 lat doświadczenia w optymalizacji procesów - w szczególności w sektorze bankowym i instytucjach finansowych, gdzie osobiście wdrażał szereg projektów usprawniających procesy biznesowe - m.in. centralizację procesów oddziałowych, skrócenie procesów transakcyjnych, centralizację obsługi reklamacji, skrócenie czasu obsługi i oczekiwania w oddziałach. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu architektury procesów w organizacjach oraz ich modelowaniu, wykorzystując przy tym swoje doświadczenia audytorskie.  Jest ekspertem z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesów, jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu. Posiada tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma, który uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

 

Doświadczenie: 
Posiada ponad 20 lat doświadczenie w optymalizacji procesów - w szczególności w sektorze bankowym i instytucjach finansowych. Począwszy od 2004 roku kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe w Raiffeisen Bank Polska SA. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma. Polski oddział Raiffeisen uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu nagrody od Raiffeisen International w Wiedniu za najwyższą skuteczność wdrożonych usprawnień wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Efekty finansowe wypracowane dzięki optymalizacji procesów w polskim banku były większe niż we wszystkich pozostałych bankach grupy w Europie łącznie. Jako pierwszy specjalista z banku w Europie poza Austrią uzyskał tytuł dyplomowanego Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen International w Wiedniu.


Przez pięć lat - jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość - kierował programem wdrożenia Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Uruchomił program szkoleniowy w którym przeszkolonych zostało ponad 100 specjalistów ds. doskonalenia procesów i ponad 20 z nich doprowadził do certyfikacji Green Belt Lean Six Sigma. Nadzorował i wspierał od strony metodycznej kluczowe dla banku projekty optymalizacyjne, m.in.: centralizację procesów oddziałowych, skrócenie czasu w głównych procesach transakcyjnych, centralizację obsługi reklamacji, skrócenie czasu oczekiwania i obsługi w oddziałach banku i wiele innych.
Począwszy od roku 2013 uczestniczył jako konsultant, trener i audytor procesów w wielu projektach doradczych i szkoleniowych z zakresu zarządzania procesami i jakością. Pracował dla banków m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Eurobank SA, mBank SA a także wielu innych instytucji finansowych m.in. Santander Leasing SA, SGB Leasing SA, PZU Życie SA, Allianz SA.

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w  opracowywaniu i wdrażaniu architektury procesów w organizacji oraz modelowaniu procesów z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie przeprowadza analizy przebiegu poszczególnych procesów, obserwacje migawkowe, potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab. Jest ekspertem z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesów, jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu.


Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Prowadzi szkolenia zarówno w grupach otwartych jak i wewnętrznych, przygotowanych pod kątem specyficznych potrzeb klientów w ramach realizowanych projektów doradczych.  Od kilku lat prowadzi m.in.  certyfikowane przez Związek Banków Polskich szkolenia pt. „Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością” oraz „Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością”, którego uczestnikami są pracownicy banków starający się zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością.


Wykształcenie:

Jest  absolwentem kierunku Bankowość i Finanse na wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe "Menedżer Jakości" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu „Problem Solving and Improvement by TQM” organizowanych przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej wraz z Uniwersytetem w Tokio.


Od 2011 roku posiada najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Pracował m.in. dla marek:

  • Raiffeisen Bank Polska
  • Santander Leasing SA
  • Bank Pekao SA
  • Bank Zachodni WBK

 

 

Przykładowe referencje:

Pan Andrzej Kasiński posiada ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie pomiarów i optymalizacji serwisów banku. Cechuje go zaangażowanie i twórczy, kreatywny wręcz upór w realizacji powierzonych zadań a także odwaga w podejmowaniu dużych, przekrojowych problemów a zarazem sprawność w ich rozwiązywaniu.
Aktywnie kreuje własne strategie a także działania taktyczne na rzecz optymalizacje prac naszej firmy, ta równowaga jest dla mnie istotną cechą świadczącą o dojrzałości działania Pana Andrzeja.
Jednocześnie cechuje go partnerstwo, współdziałanie doskonalące kulturę naszej korporacji a także dojrzałe relacje oraz dbałość o ducha team workingu, który leży u podstaw naszej kultury organizacyjnej i wspiera znakomicie atmosferę w naszym zespole.

Piotr Mucha, Dyrektor Obszaru Zarządzania Procesami Bank Zachodni WBK SA.

W mojej opinii Pan Andrzej Kasiński posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i zdolności interpersonalne umożliwiające przekazywanie tej wiedzy, jak i prowadzenie złożonych projektów zarówno pod względem skali tych projektów (duże zespoły ludzkie), jak stopnia skomplikowania.
Pierwsze wspólne prace rozpoczęły się od jednego i relatywnie niedużego procesu w naszej Spółce, dzisiaj, po kilku latach, zarządzanie procesami poprzez BPMS obejmuje większość procesów zawarcia umowy leasingu, procesy obsługi klientów (obsługa aktywnych umów), a także sprzedaży leasingu i pozostałych procesów BackOffice.
Cechuje go merytoryczność, zdolności coachingowe, umiejętność prowadzenia szkoleń i prezentacji, cierpliwość, praktyczność w podejściu do wdrożeń, zdolność dostosowania odpowiednich technik do specyfiki procesu i uczestników procesu, dobra osobowość.
nych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.
Tomasz Jąder, Prezes Zarządu Santander Leasing SA
 

 

Pan Andrzej Kasiński występuje jako fachowiec, demonstrując dogłębną i aktualną wiedzę specjalistyczną oraz ekspercką. Jest dostępny, dba o komunikację. Świetnie motywuje, myśli strategicznie, wspiera stwarzając atmosferę swobody.
Cechuje go merytoryka, innowacyjność, odwaga, optymizm, kreatywność, nietuzinkowość, głęboka i wszechstronna wiedza, doskonała umiejętność przykuwania uwagi i prezentacji, umiejętność dostrzegania szerokiej perspektywy, bezpośredniość w relacjach.
Grzegorz Wilk,

Menedżer ds. Optymalizacji i Kontroli, Bank Zachodni WBK SA, Green Belt Lean Six Sigma

 

W ramach dotychczasowej współpracy Pan Andrzej Kasiński dał się poznać jako uzdolniony profesjonalista, osoba dokładna, rzetelna, precyzyjna, o bogatej wiedzy bankowej i doświadczeniu zawodowym. Cechuje go łatwość przygotowania i przedstawienia opinii, szczególnie umiejętność objaśniania uwarunkowań funkcjonowania i wzajemnych powiązań procesów w sposób przystępny i zrozumiały, Jest inteligentny, efektywny i twórczy.
Wszelkie zlecone projekty realizuje w sposób dojrzały, w terminie, sprawnie zarządzając czasem swoim i współpracowników. Posiada rozwiniętą umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zorientowanie na klienta.
.
Magdalena Miszczyk, Dyrektor Departamentu Standardów Obsługi bankowości Detalicznej Raiffeisen Bank Polska SA

 

Szkolenie w zakresie projektowania procesów w sposób przystępny i oparty o przykłady, pozwoliło poznać gotowe narzędzia i metody statystyczne służące kompleksowej eksploracji danych.  Szkolenie pokazało również potencjał wynikający z łączenia wyników badań opinii Klientów/Pracowników z danymi operacyjnymi dotyczącymi procesów. Dzięki temu w praktyce możemy lepiej zrozumieć źródła potencjalnego niezadowolenia Klientów i nieefektywności procesów oraz zaplanować precyzyjnie działania naprawcze.

Szkolenie pozwoliło dostrzec zmieniającą się rolę jednostek badawczych, które oprócz zbierania opinii / badania poziomu satysfakcji Klientów powinny się koncentrować na dostosowaniu konkretnych usług/procesów do ich oczekiwań. Usługi oferowane przez jednostki badawcze mogą być wtedy rozbudowane poprzez stworzenie wartości dodanej w postaci pokazania nie tylko wyników ale również możliwości ich spożytkowania w praktyce.
Zajęcia w których miałyśmy okazję uczestniczyć były również nie tylko uczące ale i inspirujące do tego by poszukiwanie rozwiązań w biznesie było zawsze oparte o to co wiemy, co możemy zmierzyć, a nie o to co mogłoby nam się wydawać najlepsze.

Małgorzata Czerska, Dyrektor Biura Obsługi Finansowania Handlu, Bank Pekao SA.

 

 Tematyka i obszary prowadzonych warsztatów:
  • Szkolenia certyfikowane przez Związek Banków Polskich - "Manager/Senior Manager ds. Zarządzania Procesami i Jakością"
  • Optymalizacja procesów sprzedażowych i transakcyjnych metodą Lean
  • Analiza danych z wykorzystaniem systemu Minitab
  • Analiza ryzyka i badanie skuteczności kontroli w procesach 
  • Zarządzanie projektami doskonalenia procesów

 

 

 

 

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kontakt

Wiadomość została wysłana