fbpx
info@wardateam.com    + 48 603 875 607

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

W oparciu o aktualne trendy w zarządzaniu i najnowsze narzędzia diagnostyczne zidentyfikujemy talenty w Twoim zespole analizując predyspozycje Twoich pracowników i ich ról zespołowych – na przykład metodą Gallupa.

IDENTYFIKACJA TALENTÓW I RÓL ZESPOŁOWYCH METODĄ GALLUPA

Najważniejszym zasobem w każdej organizacji są ludzie, bowiem to ich nastawienie do realizacji powierzonych zadań i zmian zachodzących w organizacji będzie ostatecznie decydującym kryterium osiągnięcia sukcesu. Dlatego zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywnością oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, uznaje się za jedno z trzech głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w najbliższej przyszłości.

Czy wiesz, że korzystając ze swoich talentów i tego w czym masz szansę być najlepszy, możesz działać z łatwością i bez napinania? Ponieważ talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi.

Talentem nazywamy każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. Dobrze zdiagnozowany talent może być w umiejętny i produktywny sposób wykorzystany w organizacji i w dużej mierze przyczynić się do odniesienia przez nią sukcesu rynkowego. Najsilniejsze i najbardziej dominujące talenty danej osoby mają bowiem największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia. Dlatego też warto wiedzieć jakie predyspozycje indywidualne mają osoby w zarządzanym przez nas zespole i jak najlepiej przełożyć je na działania w grupie, którą kierujemy, aby odnieść sukces.

 Wg teorii Gallupa talenty posiadamy wszyscy. Instytut Gallupa, prowadzący od 40 lat badania na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej.

Opracowany przez Instytut Gallupa model StrenghtsFinder, mierzy 34 cechy zwane talentami, określające mocne strony i predyspozycje każdej osoby indywidualnie, a także predyspozycje do pełnienia określonych ról w zespole. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów. Konkretne kombinacje talentów predestynują nas bowiem do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym do lepszych osiągnięć w danych dziedzinach.

Jeśli chcesz:

  • pomocy w diagnozie i analizie swoich własnych talentów
  • lepiej zrozumieć naturalne predyspozycje Twoich pracowników, aby efektywniej przełożyć je na realizację zadań w Twoim biznesie
  • sprawdzić czy wybrany kandydat będzie pasował do Twojego zespołu i zadań, które planujesz przed nim postawić

Pomożemy Ci zidentyfikować talenty Twojego zespołu analizując predyspozycje Twoich pracowników i ich ról zespołowych metodą Gallupa.

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kontakt

Wiadomość została wysłana