fbpx
info@wardateam.com    + 48 603 875 607

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HYBRYDOWYM - SZKOLENIE ONLINE

Konieczność izolacji społecznej spowodowały  szereg  zmian w codzienności  wielu osób i konieczność dostosowania się organizacji i pracujących w nich osób do pracy zdalnej.  Dlatego coraz więcej firm przechodzi i będzie przechodziło w najbliższej przyszłości na hybrydowy model pracy. Wymaga to podnoszenia umiejętności pracowników i menadżerów w zakresie współpracy i zarządzania zespołem hybrydowym.

 

Na czym polega praca w modelu hybrydowym?

 

 

Pandemia i konieczność izolacji społecznej spowodowały nie tylko szereg dynamicznych zmian w codziennej  egzystencji wielu osób, ale również konieczność dostosowania się organizacji i pracujących w nich osób do pracy zdalnej. Choć współpraca zdalna dzięki nowym technologiom w wielu przedsiębiorstwach zdała egzamin nie wszyscy pracownicy mają możliwość efektywnej pracy w trybie home office. Dlatego coraz więcej firm przechodzi i będzie przechodziło w najbliższej przyszłości na hybrydowy model pracy. Trend ten potwierdza raport fundacji Digital Poland (1). Pracodawcy, którzy zignorują potrzebę zmiany tradycyjnego sposobu świadczenia pracy, mogą pozbawić się atrybutu konkurencyjności na rynku pracy. Praca w trybie hybrydowym oznacza jednak konieczność podnoszenia umiejętności pracowników i menadżerów w zakresie współpracy i zarządzania zespołem hybrydowym.

Hybrydowy model pracy oznacza, że  część pracowników wykonuje swoje obowiązku z biura, podczas gdy druga część zespołu pracuje zdalnie. Wiele firm wprowadziło zmianowy system z pracy z biura, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID dużej grupy pracowników jednocześnie a jednocześnie zapewnić ciągłość funkcjonowania biznesu. Z cytowanego już wcześniej raportu Digital Poland wynika, że 70 % osób chciałoby kontynuować pracę zdalną, m.in. ze względu na oszczędności czasu na dojazdy. Model hybrydowy to także oszczędność kosztów pracodawcy w zakresie eksploatacji biura i większe możliwości rekrutacyjne, które nie są ograniczone do lokalnego rynku.

Z pozoru, praca w modelu hybrydowym wydaje się być pozbawiona wad. Niestety, nie zawsze jest rozwiązaniem idealnym. Przygotowując się do wdrożenia hybrydy, warto zadbać o przygotowanie kluczowych pracowników do zarządzania w tym modelu.

  

Lider hybrydowy – główne wyzwania

Do kluczowych wyzwań managera zespołu hybrydowego należy sprawne zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji. Prowadząc zespół pracujący w modelu hybrydowym niezwykle ważna jest komunikacja i sprawny przepływ informacji. Menadżer musi być otwarty, elastyczny, uważny i dbać o dobrą jakość informacji zwrotnej ponieważ w przypadku pracy online trudniej jest wyjaśnić niespójności, niż w sytuacji, gdy cały zespół jest na miejscu w biurze. W zarządzaniu zespołem hybrydowym znaczenia nabiera  umiejętność delegowania odpowiedzialności i wspierania indywidualnego rozwoju pracowników, a także dbanie o to, aby żadna część zespołu nie czuła się okresowo wykluczona z uwagi na utrudniony dostęp do informacji.

 

Aby wspomóc menadżerów rozwijaniu ich umiejętności zarządzania w nowej rzeczywistości proponujemy praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem hybrydowym.

Zapraszamy na szkolenie pełne case study  oraz praktycznych doświadczeń, ćwiczeń i narzędzi, dzięki któremu możesz stać się jeszcze lepszym menedżerem zespołu pracującego w trybie hybrydowym. 

 

 

Zarządzanie zespołem hybrydowym - Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się co wpływa na skuteczność komunikacji z zespole hybrydowym, zdalnym i stacjonarnym i o co zadbać aby komunikacja była skuteczna
 • przećwiczą parametry efektywnej komunikacji zdalnej
 • poznają zasady organizacji efektywnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi/aplikacji, które mogą je uatrakcyjnić i zwiekszyć zaangażowanie
 • dowiedzą się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i dlaczego warto wyznaczać standardy
 • dowiedzą się dlaczego zmiany budzą opór i jak zmniejszyć opór przed zmianą
 • poznają siłę dobrze zadanych pytań i wybrane narzędzia coachingowo-mentoringowe przydatne w pracy nowoczesnego menadżera
 • zdobędą umiejętność udzielania feedbacku (informacji zwrotnej)
 • poznają narzędzia i techniki motywowania pracowników podczas pracy zdalnej
 • omówią możliwości zastąpienia socjalnych aspektów spotkań "w kuchni przy kawie"
 • przećwiczą nauczą się budować efektywne relacje w zespołach hybrydowych i jak dbać o motywację
 • dowiedzą się jak lepiej dbać o swoją odporność emocjonalną jako lidera i jakie rozwiązania mogą być pomocne

 

 

Warsztaty z zarządzania zespołem hybrydowym – dla kogo:

 

Umiejętność zarządzania zespołem i  pracą hybrydową jest jedną z kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w obecnych czasach, której znaczenie będzie rosło.

Dlatego szkolenie  będzie wartościowe  dla wszystkich nowoczesnych menadżerów. Skorzystają z niego:

 • Dyrektorzy sprzedaży i marketingu,
 • Dyrektórzy Pionów
 • Szefowie Działów
 • Menadżerówie Projektów
 • Team Liderzy

 

 

Zarządzanie zespołem hybrydowym – skrócony program szkolenia

 

 1. Różnice w zarządzaniu zespołem zdalnym i stacjonarnym
 2. Jak komunikować się  z zespołem hybrydowym? +  ćwiczenia związane z efektywną komunikacją na odległość
 3. Zasady przekazywania informacji w sytuacji kryzysowej w zespole rozproszonym
 4. Zarządzanie zmianą - jak wprowadzać zmiany w zespole i redukować opór przez zmianami?
 5. Feedback - dlaczego warto i jak udzielać informacji zwrotnej? + ćwiczenia praktyczne
 6. Upward feedback  jako sposób na rozwój lidera + ćwiczenia praktyczne
 7. Jak wspierać rozwój pracowników i dbać o ich motywację w zespole hybrydowym?
 8. Czym można się zastąpić socjalny aspekt spotkań przy kawie?
 9. Siła dobrych pytań - narzędzia mentoringowo-coachingowe w pracy nowoczesnego menadżera + ćwiczenia praktyczne 
 10. Efektywność osobista - odporność na stres, organizacja pracy i work-life balance lidera
 11. Aplikacje które mogą uatrakcyjnić spotkanie - przykładowe zastosowanie
 12. Indywidualne sesje mentoringowo-coachingowe z uczestnikami - opcjonalnie

 

Doskonałym uzupełnieniem warsztatów jest mentoring indywidualny online dla uczestników. Profesjonalny mentor biznesu zadba o utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu – spotkania z mentorem będą także doskonałą okazją do zaadresowania indywidualnych wyzwań uczestników związanych z zarządzaniem hybrydowym. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o mentoringu?  

 

 

MASZ PYTANIA?

 
 

Szkolenie zamknięte z zarządzania zespołem hybrydowym dla firm

 
Opracowując szkolenie zamknięte uwzględniamy indywidualne sytuacje  i wyzwania zgłaszane przez menadżerów i zamawiającego. W oparciu o audyt  przedstawiamy narzędzia i rozwiązania relewantne dla danej organizacji, które uczestnicy mogą wprowadzić w życie gotowe już następnego dnia po szkoleniu!Z naszych doświadczeń wynika, że najlepiej sprawdzi się szkolenie warsztatowej – 2 dni. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i case study (70%) popartych krótkim  mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą najważniejsze treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian. Dlatego trener pozostawia także przestrzeń na moderowaną dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami (10%).Uzupełnieniem szkolenia może być indywidualny mentoring menadżerski online prowadzony przez profesjonalnego mentora biznesu, który pozwoli ugruntować nabytą wiedzę i przepracować indywidualne wyzwania uczestników szkolenia.Na życzenie firmy możemy przeprowadzić także webinary o tematyce „Efektywny lider hybrydowy” uwzględniające wybrane elementy ramowego programu.
 
Zapytaj o szczegółową ofertę
 
 
 

 

 
Żródło:
(1) https://www.digitalpoland.org/assets/publications/ spoleczenstwo-50/technologia-w-sluzbie-spoleczenstwu-czy-polacy-zostana-spoleczenstwem-50.pdf.

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kontakt

Wiadomość została wysłana