fbpx

ROZWIŃ POTENCJAŁ LIDERA

Na szkoleniu prowadzonym metodą Experiential Learning, uczestnicy opanują sztukę skutecznego przywództwa oraz poznają narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie zespołem.

SZTUKA PRZYWÓDZTWA

Uczestnicy szkolenia opanują najważniejsze elementy sztuki skutecznego przywództwa oraz poznają narzędzia umożliwiające efektywne i skuteczne kierowanie zespołem. Szkolenie prowadzone jest metodą Experiential Learning.

 • Jak sprzedawać więcej i zyskowniej?
 • Jak pozyskać nowych klientów?
 • Jak mądrze rozszerzyć ofertę nie kanibalizując dotychczasowej sprzedaży?
 • Skorzystaj ze szkolenia warsztatowego i przygotuj z naszą pomocą strategię i plan działań dla Twojego biznesu.

Metodologia prowadzenia zajęć:

icon

Ćwiczeń praktycznych (indywidualnych i zespołowych

icon

Prezentacji multimedialnej i filmów

icon

Mini wykładów i dyskusji moderowanej

icon

Symulacji i praktycznych i projektow zespołowych

icon

Omówień trenerskich i wyciągania praktycznych wniosków

DLA KOGO:

Dla menadżerów chcących rozwijać swój potencjał przywódczy i doskonalić sztukę skutecznego przywództwa w działaniu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać i definiować swoje silne strony i obszary do rozwoju jako lidera
 • Twórczo wykorzystywać swój potencjał przywódczy w praktycznym działaniu
 • Używać różnych stylów przywódczych w zależności od potrzeb i celów działania
 • Koncentrować się w swoim działaniu na zespole, jednostce i zadaniu
 • Twórczo wykorzystywać swój potencjał przywódczy w praktycznym działaniu
 • Skutecznie stosować informację zwrotną jako narzędzie rozwijania jednostek i zespołu

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów w oparciu o metodologię uczenia się przez doświadczenie (Experiential Learning). Oznacza to, że uczestnicy podczas szkolenia będą przechodzić przez następujące etapy uczenia się i rozwoju: wykonanie zadania (ćwiczenia), analiza procesu i feedback, sformułowanie wniosków i implementacja (przeniesienie wniosków na sytuację i praktykę biznesową firmy).

(2 DNI x 8 h =16 godzin dydaktycznych)

 

DZIEŃ 1

 

Moduł I “Potencjał lidera”

 

 • Czym jest potencjał lidera ?

 • Wiedza, umiejętności i talenty lidera

 • Silne strony i obszary do rozwoju

 • Cele i wyzwania lidera oraz jego zespołu

 • Ćwiczenie praktyczne „Tarcza potencjału lidera

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest uświadomienie sobie przez lidera silnych stron i obszarów do rozwoju umiejętności przywódczych.

 

Moduł II “Od menedżera do lidera”

 

 • Jak z menedżera stać się przywódcą ?

 • Model przywództwa Michaela Watkinsa

 • Co naprawdę robią menedżerowie i liderzy ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Ścieżka menedżera i lidera

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie dynamiki procesu rozwoju i działania menedżera i lidera.

 

 

Moduł III “Potencjał w osobowości lidera”

 

 • Typy preferencji osobowościowych (model MBTI)

 • Osobowość lidera i członków jego zespołu (autodiagnoza MBTI)

 • Jak być elastycznym w relacjach z podwładnymi mimo różnic osobowościowych ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Be more flexible – Creative Project

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest uświadomienie sobie roli autorytetu menedżera i jego wpływu na efektywność pracy zespołu.

 

Moduł IV “Wartości jako filary potencjału lidera”

 

 • Wartości wyznawane przez lidera

 • Wartości lidera a wartości organizacji – spójność czy konflikt ?

 • Jak przezwyciężyć konflikt wartości ?

 • Wartości na poziomie zachowań lidera i jego podwładnych

 • Ćwiczenie praktyczne „Moje wartości w działaniu

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest wypracowanie spójnego systemu wartości lidera i jego zespołu.

 

DZIEŃ 2

 

Moduł V “Style przywódcze w praktyce działania lidera”

 

 • Model Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership)

 • Autodiagnoza własnych stylów przywódczych

 • Zastosowanie poszczególnych stylów przywódczych w działaniu lidera

 • Jeden czy wiele stylów przywódczych ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Mapa stylów przywódczych

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie i uświadomienie sobie własnego stylu/stylów przywódczych i nabycie umiejętności ich stosowania w praktyce kierowania zespołem.

 

Moduł VI “Potencjał lidera wobec zespołu, jednostki i zadania”

 

 • Model Johna Adaira : Zespół –jednostka - zadanie

 • Koncentracja lidera na wspieraniu trzech kluczowych obszarów

 • Konsekwencje braku wsparcia poszczególnych obszarów

 • Ćwiczenie praktyczne „Creative Challenge

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie modelu wspieranie kluczowych obszarów działania lidera w zakresie: zespół – jednostka – zadanie.

 

Moduł VII “Potencjał lidera w praktycznym działaniu”

 

 • Lider i jego zespół w sytuacji zmiany organizacyjnej

 • Lider i zespół wobec nowych wyzwań rozwojowych

 • Punkty krytyczne i zagrożenia w działaniu lidera i jego zespołu

 • Ćwiczenie praktyczne “Leadership in Action

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie zasad i metod działania lidera w sytuacji zmiany i nowych wyzwań.

 

 

Moduł VIII “Siła informacji zwrotnej w pracy lidera i jego zespołu”

 

 • Informacja zwrotna, ocena, krytyka, dyscyplinowanie podwładnych (istotne różnice)

 • Zasady i metody „sztuki feedbacku” (zrównoważona informacja zwrotna)

 • Kiedy informacja zwrotna jest konstruktywna ?

 • Wpływ informacji zwrotnej na rozwój zespołu i jego efektywność

 • Motywowanie za pomocą informacji zwrotnej

 • Skuteczne techniki „feedbacku” (indywidualne i zespołowe)

 • Ćwiczenie praktyczne „Effective Feedback

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie zasad i metod efektywnej informacji zwrotnej jako ważnego narzędzia pracy lidera i jego zespołu.

 

 

 

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kontakt

Warda Consulting Team

Wiadomość została wysłana