fbpx

INTEGRACJA ZESPOŁÓW – WARSZTATY COACHINGOWE

Aby lepiej współpracować na co dzień i skuteczniej realizować cele strategiczne organizacji warto poznać się z zespołem w szerszej perspektywie – nie tylko stricte zawodowej.

Warsztaty coachingowe SPEED OF TRUST

dedykowane integracji zespołów

„LepiejRazem” -Jak LEPIEJ działać RAZEM, bo RAZEM jest LEPIEJ

Celem warsztatów integracyjnych jest zbudowanie przekonania, że warto poznać siebie nawzajem nie tylko na gruncie zawodowym, ale i w szerszej perspektywie i wykorzystać uzyskane bezpieczeństwo emocjonalne do realizacji celów strategicznych organizacji.

DLA KOGO:

 • Dla wszystkich zespołów gdzie potrzebne jest pochylenie się nad usprawnieniem codziennej komunikacji i współpracy, zbudowaniem zaufania do działania w atmosferze wzajemnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, przełamania impasu w relacjach, poprawa atmosfery i efektywności w realizacji zadań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Integracja całego zespołu.
 • Zwiększenie świadomości indywidualnej i zespołowej.
 • Zwiększenie zaangażowania.
 • Lepsze poznanie siebie i siebie nawzajem.
 • Doskonalenie komunikacji i współpracy.
 • Budowanie pozytywnych relacji w zespole w oparciu o wzajemne zaufanie – ułatwiające komunikację między ludźmi.
 • Integracja zespołu polegająca na wspólnym realizowaniu razem wyznaczonych celów w oparciu o fundamentalne wartości.
 • Dostarczenie dobrych, przyjemnych wspomnień związanym ze wspólnym działaniem i kotwiczenie tego stanu tak, aby po powrocie do pracy można było łatwo się do niego odwołać.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW- 2 DNI

 

Warda Consulting Team

Warda Consulting Team

Warda Consulting Team

Warda Consulting Team

Warsztaty integracyjne  „Lepiej Razem ” mają charakter coachingu zespołowego. Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności. Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się m.in. elementy programowania neurolingwistycznego, wiedza o mózgu, psychologia pozytywna, testy obserwacyjne, dyskusja, refleksja osobista, praca z metaforą czy filmem inspirującym, wykorzystanie języka wspierającego zmianę i w końcu permanentne budowanie poczucia własnej wartości to wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność szkolenia. Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje program do potrzeb uczestników

 

Wybrane elementy warsztatów:

 • Stworzenie warunków do wspólnej pracy i nauki– poznanie się, przedstawienie intencji warsztatu przez trenera i oczekiwań uczestników
 • Kim jesteś w zespole? - Okazja do odkrycia zasobów, o których w pracy raczej rzadko rozmawiamy, możliwość jasnej bezpośredniej komunikacji budującej zaufanie. Poznajemy się lepiej, rozumiemy się lepiej i lepiej się komunikujemy.
 • Odkrywanie indywidualnych talentów i mocnych stron - Ugruntowanie indywidualnych mocnych stron. Zapoznanie z nimi zespołu.
 • Co robimy jako zespół? - Rozwój zespołu i zwiększenie ilości narzędzi. Przyjrzenie się temu co mamy jako zespół, a co jeszcze chcemy i możemy rozwijać.
 • Koło współpracy- Wybór obszarów, które uczestnicy identyfikują jako ważne w pracy. Możliwośćzaplanowania zmian, za które uczestnicy biorą odpowiedzialność.
 • Dociekanie w parach - Poprzez głębokie pytania dotykamy potencjalny lęków i blokad w komunikacji i codziennej pracy. Tworzymy przestrzeń na głębokie wglądy osobiste i refleksyjną wymianę doświadczeń zarówno w parach jak i całym gronie uczestników.
 • Dlaczego warto przełączać? Czyli z jakiego powodu jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie? Test 12 G czyli 12 pytań specjalnie zaprojektowanych przez Instytut Gallupa.Każdy z uczestników będzie miał okazję odpowiedzieć na te pytania indywidualnie, jak i na forum grupy przedyskutować uzyskane rezultaty. Ćwiczenie wspomaga kierunek kultury organizacyjnej firmy.
 • Organizacja jako system - Celem ćwiczenia jest pokazanie, że wszyscy pracownicy organizacji tworzą wzajemny system powiązań. System, którypermanentnie ulega zmianom i wpływom. Wnioskowanie – dobre relacje i wzajemne zaufanie prowadzą do zrównoważonego rozwoju całego systemu jakim jest organizacja. W tym miejscu rozwijamy temat co buduje relacje? I czym jest zaufanie?
 • Zarządzanie emocjami a budowanie relacji w zespole - Uczestnicy poznając takie pojęcia jak neurony lustrzane, paleta emocji, zasobny stan wewnętrzny robią pierwszy krok w świadomym zarządzaniu i projektowaniu swojego „wewnętrznego poczucia”. Ma to bezpośrednie przełożenie na budowanie atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy zespołowej i efektywnej sprzedaży.
 • Wartości zespołowe : „Piekielna organizacja” - ćwiczenie w małych grupach:Cel – poznanie tego co ważne na głębszym poziomie – kształtowanie kultury organizacyjnej i budowanie długoterminowych relacji między członkami zespołu
 • Feedback F2F – Przekazywanie informacji zwrotnej Zastosowane ćwiczenia to doskonała okazja do uruchomienia bezpośredniej komunikacji w bezpiecznej i miłej atmosferze. Budowanie fundamentów zaufania.
 • Karty Dixit - Wykorzystując symboliczny charakter ćwiczenia wspomagamy uczestników w podzieleniu się i nazwaniu swoich stanów, potrzeb, refleksji, wątpliwości skupiających się wokół nowej sytuacji zawodowej.
 • Podsumowanie i praca z autoreflekcją – „Co biorę dla siebie” z warsztatów? Okazja do chwili autorefleksji poprzez procedurę 3 pytań coachingowych. Jak myślisz o sobie jako o członku zespołu to: z czym warto się już rozstać? Co warto kontynuować? Jakie nowe zachowania warto zacząć stosować, żeby mocniej grać do jednej bramki?

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kontakt

Warda Consulting Team

Wiadomość została wysłana