pan1

SZKOLENIE WARSZTATOWE: Efektywny Manager – Skuteczny Lider

Niniejszym  zaświadczam, że firma Warda Consulting Team reprezentowana przez Małgorzatę Warda szkolenie na rzecz kontrahenta SWPS Innowacje Sp. z o.o.:

• Szkolenie warsztatowe „Efektywny manager-skuteczny lider” ( w wymiarze 12 h) w dniach 12-13.11.2019 dla Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej pracy lidera. Szkolenie w formie warsztatów spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników. Trener wykazał się zaangażowaniem i dużym doświadczeniem praktycznym. Zrealizowane szkolenie spełniło oczekiwania Klienta.

 

Joanna Trochimczuk – SWPS Innowacje Sp. z o.o.

Kategorie