pfizer

Poszerzenie spektrum kompetencji menadżerskich

Celem programu było rozwijanie moich kompetencji managerskich, aby profesjonalnie i bardziej świadomie realizować przydzielone mi zadania służbowe. Na początku projektu ustaliłam z Mentorem tematy i obszary, które według mnie wymagały rozwoju. Spotkania odbywały się zgodnie z wyznaczonym planem (7 spotkań po 2 h). Cele projektu mentoringowego zostały zrealizowane.

Fragment referencji z zakresu projektu mentoringowego przeprowadzonego z managerem średniego szczebla w firmie Pfizer

Kategorie