Public relations i Personal Branding dla firm z sektora MŚP

siec kobiet

Public relations i Personal Branding dla firm z sektora MŚP

Niniejszym zaświadczamy, że Małgorzata Warda działająca z ramienia firmy Warda Consulting Team  przeprowadziła szkolenie warsztatowe online o tematyce „Public relations i Personal Branding dla firm z sektora MŚP”w wymiarze 3 godzin zegarowych. Odbiorcą szkolenia były firmy uczestniczące w programie akceleracyjnym. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, którzy jego formę jak i praktyczne przykłady uznali za wartościowe. Szkolenia i webinary prowadzone przez Małgorzatę Warda cechuje wysoka merytoryczność i jakość. Prowadzone spotkania zawsze są dostosowane do grupy odbiorców i nastawione na przekazanie praktycznych rozwiązań i zastosowań na zróżnicowanych case study.

 

Justyna Bobko -Event Manager Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Category