SM-Logo-Header

Restrukturyzacja firmy

Małgorzata poprawiła wynik EBIDTA firmy o +46% rok do roku (…). Dział call center został zrestrukturyzowany, co znacząco poprawiło kluczowe wskaźniki efektywnościowe, doprowadziło do zmniejszenia rotacji, jak i usprawniło zarządzanie bazami danych (…) .Poszczególne procesy operacyjne i finansowe, a także te związane z komunikacją w ramach samej organizacji, jak i współpracy z centralą zdecydowanie się poprawiły. Pracując dla naszej firmy, Małgorzata była bardzo zaangażowana w wykonywaną pracę i pełna pozytywnej energii.

 

Tomasz Pawliszyn, Prezes Zarządu, Studio Moderna

(fragment referencji dotyczących współpracy z Małgorzatą Wardą)

Kategorie