Strategia sprzedażowo-marketingowa w branży gastronomicznej, zarządzanie firmą i zespołem

groole

Strategia sprzedażowo-marketingowa w branży gastronomicznej, zarządzanie firmą i zespołem

Firma Warda Consulting Team przeprowadziła dla naszej firmy 120 godzin doradztwa i mentoringu biznesowego. Zakres działań obejmował m.in. aspekty związane z kalkulacją poziomu rentowności oferty i jej rewizję, zarządzanie nowościami i ofertą sezonową, rewizję systemów premiowych i działań operacyjnych, optymalizację strategii sprzedażowej oraz modyfikacje menu.  W ramach naszej współpracy Małgorzata Warda przygotowała także dashboardy zarządcze oraz pliki do monitorowania wyników. Ponadto przy współudziale drugiego konsultanta – Joanny Turczyk zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu brandingu i pozycjonowania marki Groole. Na podstawie wniosków z warsztatów, analizy rynku i konkurencji została wspólnie zrewidowana strategia marketingowa, jak również powstało nowe logo firmy i materiały mu towarzyszące (m.in. projekt nowego menu, nowe elementy komunikacji wizualnej online – w tym w social mediach i offline – w samym lokalu).

Dzięki podjętym działaniom odnotowaliśmy wzrostu wartości paragonu rzędu 26%. Ponadto zwiększyłyśmy umiejętność analizy kosztów i rentowności, co pozwoliło nam szybciej i efektywniej reagować na zmiany rynkowe nawet w tak ekstremalnych sytuacjach jak pandemia COVID-19.

Reasumując – powyższy proces pozwolił nam zrozumieć ekonomiczne podstawy naszego biznesu, uporządkował podstawowe pojęcia z zakresu matematyki biznesowej, które obecnie używamy w praktyce do świadomego zarządzania budżetem firmy i przygotowywania planów sprzedażowych. Nauczył nas również podejmowania decyzji w oparciu o dane liczbowe, a nie tylko intuicyjne zarządzanie firmą.

Polecamy tego typu działania każdej firmie, która jest tworzona z pasji, ma sprawdzony lub wstępnie przetestowany pomysł na rynku, jednak boryka się z problemami rentowności efektywnego zarządzania zasobami firmy (m.in. optymalizacją kosztów i zarządzaniem przychodami).

Współpraca Małgorzatą Wardą jest idealną propozycją dla wszystkich liderów zespołów i właścicieli firm, którzy chcą kompleksowo podejść do zarządzania procesami w firmie i nauczyć się jak w praktyce łączyć analizę danych liczbowych, tworzenie budżetu, zarządzanie ludźmi i ich motywacją, marketing oraz budowanie pozycji marki na rynku.

Agata Dubas – Właścicielka marki Groole

Category