collegium humanum

Zarządzanie zmianą w organizacji, Ład korporacyjny, Komunikacja społeczna

Niniejszym zaświadczamy, iż firma Warda Consulting Team przeprowadziła w 2019 roku łącznie  58 godzin dydaktycznych wykładów dla studentów różnych grup na kierunku Executive Master of Business Administration.

Wszystkie programy były realizowane metodą warsztatową, z wykorzystaniem metodologii experiential learning i narzędzi mentoringowych. Zajęcia zrealizowane zostały przez Małgorzatę Warda i Joannę Turczyk w oparciu o autorskie programy  opracowane przez Małgorzatę Warda.

Zajęcia zrealizowane przez Małgorzatę Wardę obejmowały następujące przedmioty:

  • Zarządzanie zmianą
  • Ład korporacyjny
  • Komunikacja społeczna

Uczestnicy zajęć doceniali szczególnie praktyczny wymiar zajęć, relewantne ćwiczenia przydatne w zrozumieniu procesów zarządzania oraz duże doświadczenie biznesowe wykładowców. Dlatego też planowana jest kontynuacja współpracy w kolejnym roku akademickim.

 

Aleksandra Nowosad – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego

Kategorie