kantar

Executive Coaching/coaching menadżerski
Prowadzący: Małgorzata Warda

Rozpoczęcie sesji coachingowych z Małgorzatą przyszło w momencie bardzo dużego obciążenia pracą i

zaowocowało rozwiązaniami, które wpłynęły na moją satysfakcję z pracy, zbudowanie większej efektywności poprzez lepszą organizację dnia pracy oraz bardziej zrównoważony work-life balance.

Od samego początku naszych sesji czułam się bardzo dobrze w towarzystwie Małgosi, zawsze czując jej życzliwość, mimo że czasami drążyła temat bardzo głęboko nie zadawalając się pobieżnymi odpowiedziami, zmuszając do głębszej refleksji. Malgorzata zaraża entuzjazmem i pozytywną energią i sprawia, że człowiek w relacjach z nią czuje się zainspirowany, co bardzo ułatwia poszukiwanie rozwiązań, które faktycznie przyniosą efekty.

Poprzez dwa miesiące wspólnej pracy nie tylko wypracowałam z pomocą Małgosi kilka rozwiązań, ale też je wdrożyłam w życie. W efekcie przełożyło się to na lepszą organizację mojego dnia i zadbanie o siebie, czyli główny cel naszych spotkań coachingowych został spełniony.

Największą wartością sesji coachingowych było to, że miałam czas na pochylenie się nad ważnym dla mnie tematem mając wsparcie przyjaznej osoby, która prowadziła naszą rozmowę w taki sposób, że sama znajdowałam rozwiązania poszczególnych problemów. Bardzo pomocne były podsumowania Małgosi po każdej sesji oraz powrót do ustaleń z poprzedniej sesji na początku każdego spotkania. Dawało to wrażenie ciągłości pracy nad tematem i maksymalizowało efekt tej pracy.

Biorąc pod uwagę naszą bardzo dobrą współpracę i widoczne jej rezultaty, które odczuwam na co dzień gorąco polecam Panią Małgorzatę w roli coacha.

Marlena Huszczak
Country HR Director Eastern Europe

Odpowiedzialna za 10 krajów

Kategorie