PROGRAM MENTORINGOWY W ORGANIZACJI– 5 POWODÓW DLACZEGO WARTO GO WDROŻYĆ

program mentoringowy w organizacji - dlaczego warto go wdrożyć
Mentoring i coaching / Rozwój osobisty

PROGRAM MENTORINGOWY W ORGANIZACJI– 5 POWODÓW DLACZEGO WARTO GO WDROŻYĆ

Wewnętrzny program mentoringowy realizowany w ramach organizacji lub firmy może jej przynieść wiele korzyści. Jeśli zastanawiasz się jak wdrożyć program mentoringowy w firmie i czy warto to zrobić, zapoznaj się z listą pięciu głównych korzyści – nie tylko dla biznesu, ale również dla pracowników biorących udział w programie mentoringowym.

Program mentoringowy rozwija zarówno młodych jak i doświadczonych pracowników

Programy mentoringowe są najczęściej dedykowane menedżerom i najlepiej rokującym pracownikom – tzw. high potentials. Mentoring może być dla nich zarówno etapem w drodze do awansu jak i znaczącym wsparciem w budowaniu świadomości własnych potrzeb i celów oraz wzmacnianiu kompetencji miękkich lub przywódczych. Mentoring to nie tylko transfer wiedzy – to także sposób na rozwój samej organizacji i jej pracowników, również tych doświadczonych. Przykładowo dla starszych stażem pracowników zyskanie statusu mentora jest wyrazem docenienia i bodźcem do przełamania rutyny, a także okazją do samorozwoju. Pracownik pełniący rolę mentora może również wiele zyskać realizując sesje 1:1 z podopiecznym lub uczestnicząc w szkoleniach wprowadzających go do świata mentoringu.

Program mentoringowy wspiera różnorodność i innowacyjność

Relacja mentoringowa rozwija obie strony procesu mentoringowego. To drugi powód dla którego warto rozważyć program mentoringowy w firmie. Wymiana perspektyw pomiędzy mentorem i mentee, którzy zazwyczaj różnią się od siebie wiekiem, doświadczeniem, etapem w życiu, a co za tym idzie, spojrzeniem na świat, pomaga nie tylko mentee, ale także mentorowi otworzyć się na nowe rozwiązania. Tym samym program mentoringowy wspiera różnorodność, wpisując się w realizację idei Diversity & Inclusion. Ponadto różnorodność sprzyja efektywnej współpracy zespołowej i wspiera rozwój innowacji w biznesie, a odpowiednie wykorzystanie tego aspektu może stanowić jedną z istotnych przewag konkurencyjnych firmy.

Wewnętrzne programy mentoringowe zwiększają zaangażowanie, motywacje i satysfakcję

Wdrożenie programu mentoringowego w firmie umożliwia wykorzystanie w pełni potencjału doświadczonych pracowników. To trzeci powód dla którego warto rozważyć wewnętrzny program mentoringowy. 

 

Nie każdy w organizacji chce i może zostać menadżerem. Ale każdy, kto gromadzi przez lata wiedzę i doświadczenie, może dzięki programom mentorskim uzyskać możliwość, aby móc się nią podzielić, jeśli zechce wziąć udział w programie mentoringowym. Ponadto w podejściu  reversed mentoring (mentoring odwrócony)  mentorem może być też osoba młodsza, która wspiera starszego pracownika.

 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że w ramach programu mentoringowego warto zapewnić kandydatom na mentorów odpowiednie przeszkolenie. Mentorzy powinni wiedzieć w jaki sposób dzielić się zarówno wiedzą jak i doświadczeniem, w sposób, który pozostawi ich podopiecznym bezpieczną przestrzeń do podejmowania własnych wyborów w oparciu o wsparcie ze strony mentora. Z tego względu mentoring to idealny sposób, żeby docenić bardziej doświadczonych pracowników, a przy okazji zaoferować im dodatkowe możliwości rozwoju w postaci szkoleń mentorskich. Dla takich osób w organizacji uczestnictwo w programie mentoringowym to zastrzyk motywacji i satysfakcji oraz możliwość sprawdzenia się w nowej roli – roli mentora. 

Program mentoringowy to także szereg korzyści dla mentees. Z badań CNBC i Survey Monkey wynika, że 91% osób posiadających mentora deklaruje większą satysfakcję z pracy. 35% osób, które korzystało ze wsparcia mentora, zadeklarowało większe zadowolenie i wzmocnienie zaangażowania, satysfakcji oraz motywacji do działania, jak podaje Art of Mentoring.

Programy mentoringowe mogą być efektywniejsze niż szkolenia

Czwartym powodem dla którego warto zorganizować program mentoringowy w firmie jest wysoka efektywność w zakresie rozwoju pracowników poprzez indywidualne sesje mentoringowe. Mentoring – będąc relacją jeden na jeden, zapewnia bardzo indywidualne podejście do potrzeb pracownika i umożliwia mu korzystanie dokładnie z tych obszarów wiedzy i doświadczenia mentora, których potrzebuje. Jeśli dodamy do tego budowanie i rozwijanie relacji stanowiącej podstawę procesu, otrzymamy jedną z najbardziej efektywnych, ale i pięknych metod rozwojowych opartych na relacji międzyludzkiej– często dużo bardziej efektywną niż szkolenia.

Wewnętrzne programy mentoringowe są efektywne kosztowo

Wdrożenie programu mentoringowego może być opcją na optymalizację kosztów i inwestycji w rozwój pracowników. To piąty powód przemawiający za wewnętrznym programem mentoringowym.  Z czego wynika potencjalna optymalizacja kosztów? Po pierwsze w proces rozwoju  pracowników angażujemy wewnętrzne zasoby w postaci bardziej doświadczonych osób z organizacji, które są chętne, aby wcielić się w rolę mentorów i podzielić swoją wiedzą. Wewnętrzny program mentoringowy umożliwia także optymalizację w zakresie dopasowania wspomnianych w poprzednim punkcie treści rozwojowych do konkretnych potrzeb uczestnika, czyli mentee. Z tego względu mentoring – w porównaniu chociażby do typowych szkoleń – cechuje w zakresie rozwoju pracowników wysoka skuteczność jak również wysoka efektywność kosztowa. W tym miejscu warto jednak dodać, że aby program był rzeczywiście skuteczny warto przede wszystkim zadbać o przygotowanie pracowników do pełnienia roli mentorów w organizacji poprzez odpowiednie ich przeszkolenie, – dzięki temu efektywność i satysfakcja z programu mentoringowego będą większe dla wszystkich stron – mentees, mentorów i samej organizacji. Przygotowując program mentoringowy w firmie po raz pierwszy warto także wesprzeć się wiedzą z zewnątrz, aby uniknąć najczęstszych błędów i zadbać o wysokie standardy.

Kto dla Was pisze?

 

Powyższy tekst przygotowała Małgorzata Warda – mentorka biznesowa z międzynarodową akredytacją wydaną przez European Mentoring & Coaching Council w zakresie wdrażania programów mentoringowych w organizacjach według standardów ISMCP (International Standards for Mentoring & Coaching Programmes). W 2024 roku otrzymała nagrodę jako najlepszy mentor biznesowy i executive coach w Polsce od brytyjskiej organizacji AI Global Business Media, a w 2023 roku została wyróżniona jako jedna z 15 najlepszych coachów w Warszawie przez kanadyjski portal Influence Digest.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w obszarze przygotowania programu mentoringowego w Twojej organizacji, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić:

Przygotuj pracowników do pełnienia roli mentorów: