Przygotowanie do pełnienia roli mentora w organizacji

Przygotowanie do pełnienia roli mentora w organizacji

Cel i korzyści

Szkolenie przygotowuje uczestników  do pełnienia roli mentorów w organizacji oraz stosowania narzędzi mentoringowych i coachingowych  – przydatnych nie tylko w prowadzeniu procesów, ale także w codziennych relacjach zawodowych i zarządzaniu zespołem. Mentoring bywa określany jako „coaching +”, gdyż mentor poza stosowaniem narzędzi coachingowych, może się dodatkowo podzielić swoim relewantnym doświadczeniem – kliknij tu i dowiedz się więcej jaka jest różnica pomiędzy mentoringiem a coachingiem. Korzyścią ze szkolenia mentoringowego, jest więc to, że poza przygotowaniem do pełnienia roli mentora, lider będzie także posiadał przygotowanie do pełnienia roli coacha. Szkolenie ma charakter warsztatowy – wiedza teoretyczna jest podparta dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń. 

 

Dużą wartością szkolenia jest również to, że jest ono prowadzone przez trenerkę, która jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada międzynarodową akredytację na  poziomie Senior Practitioner. Małgorzata Warda – prowadząca szkolenia z obszaru mentoringu – została również wyróżniona jako Top Coach 2023 w Warszawie przez międzynarodowy portal Influence Digest.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
 • Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami prowadzenia procesu mentoringowego, w tym zasad etycznych dobrego mentora.
 • Zapoznanie uczestników z podobieństwami i różnicami pomiędzy mentoringiem i coachingiem.
 • Przećwiczenie sposobów prowadzenia rozmów mentoringowych w praktyce i ich wykorzystania w codziennej rzeczywistości biznesowej.
 • Poznanie i przećwiczenie przydatnych narzędzi mentoringowo-coachingowych, wspierających m.in.. aktywne słuchanie siebie nawzajem, skuteczną komunikację w codziennej pracy zespołowej i ustalanie celów biznesowych.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy – wiedza teoretyczna jest podparta dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń

Uczestnicy po szkoleniu:

 • posiadają wiedzę z zakresu podstaw mentoringu,
 • efektywniej się komunikują nie tylko podczas relacji mentoringowej lub coachingowej, ale także w codziennej pracy,
 • ustalają konkretniejsze cele i parametry śledzenia ich realizacji, 
 • lepiej zarządzają relacjami z mentees, ale także z klientami, w tym z klientami wewnętrznymi oraz współpracownikami
 • w połączeniu w nowymi umiejętnościami pełniej korzystają ze swoich naturalnych predyspozycji.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Szkolenie warsztatowe łączy elementy nowej wiedzy z ćwiczeniami wykorzystującymi poznawane zasady i narzędzia mentoringowe oraz coachingowe.
 • Zawiera ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności.
 • Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się w oparciu o metodę LERIS i experiential learning, co gwarantuje skuteczniejsze zapamiętanie wiedzy i wysoką efektywność szkolenia.
 • Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje działania do potrzeb uczestników.
Autorska metoda szkoleniowa

L-LEARN ( dowiedz się)
E-EXPERIENCE ( doświadcz)
R – REMEMBER ( zapamiętaj)
I – IMPLEMENT (zastosuj)
S – SUCCEED (osiągnij sukces)

Ramowy Program – 1 DZIEŃ

POSTAWA I PODSTAWOWE KOMPETENCJE MENTORA

 • Stworzenie warunków do wspólnej pracy i nauki– poznanie się, przedstawienie intencji warsztatu przez trenera i oczekiwań uczestników
 • Mentoring, coaching, doradztwo – różnice i podobieństwa
 • Postawa, etyka, rola Mentora w procesie mentoringowym.
 • Struktura i podstawowe zasady sesji mentoringowej
 • Umiejętność zadawania pytań i aktywnego słuchania jako kluczowe kompetencje Mentora
 • Rola pytań w mentoringu– czyli poznajmy lepiej siebie i swoje potrzeby poprzez dobrze zadane pytania – ĆWICZENIE
 • Pytania w ramie celu i w ramie problemu – ĆWICZENIE
 • Pułapki w pracy mentora Aktywne słuchanie i dociekanie – ĆWICZENIE
 • Mentoring jako narzędzie do wprowadzania zmian i odkrywania potencjału – model GROW
 • Mózg a zmiany – dlaczego zmiana rodzi opór?
 • Narzędzia mentoringowe wspierające rozwój potencjału – ĆWICZENIA
 • Ćwiczenia, przestrzeń na autorefleksję Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń
 • Istnieje możliwość uzupełnienia szkolenia o indywidualne sesje konsultacyjne z uczestnikami szkolenia, które mogą rozwiać ewentualne wątpliwości pojawiające się podczas indywidualnej współpracy mentorów z mentees.

DLA KOGO?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresujemy do:

 • team liderów i managerów,
 • szefów pionów i departamentów, w tym HR,
 • kadry zarządzającej.

Ze szkolenia skorzystają wszyscy Ci, którzy zarządzają zespołami lub rozwijają ludzi w organizacjach.

Opinie

Małgorzata Warda przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie przygotowujące konsultantów naszej firmy do pełnienia roli mentorów w ramach programu Star League. Szkolenie „Przygotowanie do pełnienia roli mentora” miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone w formie online (…). Uczestnicy szkolenia szczególnie docenili:

-Poziom przekazywanej wiedzy

-Interaktywność szkolenia

-Otwartość Małgorzaty na dyskusje

Małgorzata Warda przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie przygotowujące konsultantów naszej firmy do pełnienia roli mentorów w ramach programu Star League. Szkolenie „Przygotowanie do pełnienia roli mentora” miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone w formie online (…). Uczestnicy szkolenia szczególnie docenili: -Poziom przekazywanej wiedzy -Interaktywność szkolenia -Otwartość Małgorzaty na dyskusje

Proces coachingowy z Małgosią to połączenie aktywnego słuchania, skutecznego zadawania pytań z ogromnym doświadczeniem w roli kluczowego lidera.

Dzieki tym umiejętnościom wspólne dociearanie do realnego problemu, stawianie trafionych wniosków, a przez to wybór najlepszych rozwiązań było bardzo efektywne

Dziękuje za wspólny czas!

FAQ

CZY SZKOLENIE „PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA ROLI MENTORA” JEST POŁĄCZONE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEĆWICZENIA NARZĘDZI MENTORINGOWYCH I DOŚWIADCZENIA ICH DZIAŁANIA?

TAK. Szkolenie ma charakter warsztatowy – łączy elementy nowej wiedzy z realizowanymi na bieżąco ćwiczeniami wykorzystującymi poznawane zasady i narzędzia coachingowe i mentoringowe. Zawiera zarówno elementy wykładu, wymianę doświadczeń jak i praktyczny trening umiejętności poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wcielają się zarówno w role mentorów jak i mentee, aby móc osobiście przekonać się jak działają poszczególne narzędzia podczas sesji mentoringowej. Warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się w oparciu o metodę LERIS i experiential learning, co gwarantuje zapamiętanie wiedzy i wysoką efektywność szkolenia. Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje działania do potrzeb uczestników.

CZY UCZESTNICY PO WARSZTATACH OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT LUB DYPLOM?

TAK. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom poświadczający zakres zrealizowanego szkolenia. Może on być zaliczony w poczet szkoleń przygotowujących w przyszłości do profesjonalnej akredytacji mentora lub coacha.

CZY SZKOLENIE MOŻE SIĘ ODBYĆ SIĘ TYLKO W FORMIE STACJONARNEJ?

NIE. Szkolenie możemy zrealizować zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online. Wersja online uwzględnia również skuteczną możliwość przećwiczenia nowo nabywanych umiejętności, którą uczestnicy sobie chwalą.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ SZKOLENIA:

 1. NARZĘDZIA MENTORINGOWE W PRACY MENADŻERA
 2. EFEKTYWNY LIDER – SKUTECZNY MENADŻER
Czas trwania1 dzień
Dostępne w językachPolski, Angielski
Formuła szkoleniaStacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

 • Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania, uzyskane w toku studiów magisterskich, z powodzeniem szkoli liderów i liderki, wykłada „Przywództwo i coaching” na studiach Executive MBA
 • Została wyróżniona jako jedna z najlepszych coachów w Warszawie w zestawieniu TOP COACHES IN WARSAW 2023
 • Jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada międzynarodową akredytację menoringowo-coachingowa wydana przez European Mentoring & Coaching Council na poziomie Senior Practitioner potwierdzającą najwyższy poziom kompetencji
 • Sprawdź  profil na stronie EMCC GLOBAL – KLIKNIJ TU
 • Sprawdź  akredytację – KLIKNIJ TU
 • Posiada certyfikację Practitioner of Executive Coaching wydaną przez Academy of Executive Coaching w Londynie, jest mentorem kognitywnym certyfikowanym przez Instytut Kognitywistyki Bennewicz.
 • Najchętniej pracuje w formule „blended”
  – łącząc elementy coachingu i mentoringu
  w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta – Klienci cenią ją za skuteczność. Procesy i szkolenia prowadzi w formule online i stacjonarnej dostosowując się do potrzeb.
 • Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich
 • Zrealizowała ponad 600 h indywidualnych sesji mentoringowych.
 • Występuje na konferencjach branżowych w temacie mentoringu i coachingu, jest mentorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również prowadziła projekty mentoringowe dla Politechniki Warszawskiej.
 • Jest wieloletnim mentorem biznesu m.in. w Fundacji Liderek Biznesu (EY), Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i akceleratorach m.in. Start Up Hub Poland, Reaktor X, YBP.
 • W 2021 roku firma Warda & Partners została wyróżniona w rankingu Corporate Vision w kategorii Best Mentoring & Consulting firm Poland.

Ciekawe artykuły trenerki i wywiady video-warto się zapoznać!

 • Jak wybrać mentora dla menadżera i dlaczego warto to zrobić? – LINK
 • Jak rozwijać kompetencje „miękkie” w „twardej” pracy – LINK
 • Rozwój poprzez mentoring – LINK
 • Jak rozwijać kompetencje zarządzania zespołem sprzedaży? – LINK
 • VIDEO Mentoring w firmie – wewnętrzny czy zewnętrzny? – LINK
 • VIDEO: Jak wprowadzić zmiany w życiu zawodowym i prywatnym ? – LINK

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: