Rola lidera w kreowaniu zdrowego środowiska pracy pod względem stresu
Emocje, stres i odporność psychiczna / Zarządzanie zespołem

ROLA LIDERA W KREOWANIU ZDROWEGO ŚRODOWISKA PRACY POD WZGLĘDEM STRESU

Świat biznesu zmienia się nieustannie. Ma to wpływ na pracowników, nie zawsze pozytywny, a kumulujące się emocje, zwłaszcza jeśli dominują te negatywne, mogą się odbijać na efektywności pracy w zespołach, a w konsekwencji także na wynikach firmy. Z tego względu rola lidera w kreowaniu zdrowego środowiska pracy jest bardzo ważna. Rozwijanie umiejętności liderskich, efektywne kontrolowanie zachowań, a także budowanie odporności psychicznej w zespole to aspekty, od których także zależy sukces organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z tym wpisem!

Budowanie odporności psychicznej

Czym jest odporność psychiczna?
Odporność psychiczna to zdolność konkretnego człowieka do efektywnego radzenia sobie ze stresem, presją i wyzwaniami  oraz osiąganie wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności. Organizacja, która chce dbać o odporność psychiczną swoich współpracowników, powinna im dać przestrzeń na to, aby mieli możliwość wyrazić swoje wątpliwości czy obawy.

W tym miejscu warto sobie zadać pytanie:

Jaki jest udział lidera w dbaniu o dobrostan pracowników w organizacji?

Przed wszystkim liderzy mogą budować odporność psychiczną w swoich zespołach poprzez promowanie kultury wsparcia. Wykorzystując nabyte na szkoleniach umiejętności liderskie, w zakresie zarządzania emocjami i stresem w codziennej rzeczywistości biznesowej, przełożeni będą wiedzieli jak łagodzić trudne sytuacje w zespole czy w relacjach z klientami, a także poznają zasady zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pod kątem dbania o sobie zasoby psychiczne i fizyczne, tak aby energii do pracy starczyło na dłużej i abyśmy do pracy przychodzili z przyjemnością i ciekawością . 

 

Reasumując – wyposażenie liderów w wiedzę  z zakresu budowania odporności psychicznej i umiejętności zadbania o długofalową efektywność zawodową własną i w ramach zespołów, a następnie jej wdrożenie w codziennej pracy niewątpliwie wpłynie na samopoczucie wszystkich członków zespołu i przyczyni się do stopniowego zwiększania ich odporności psychicznej i utrzymania efektywności zawodowej.

Rozwijanie umiejętności liderskich

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości biznesowej warto zadbać o to, aby liderzy umieli rozpoznawać objawy złego samopoczucia u siebie i swoich współpracowników. Szkolenia z zarządzania stresem i emocjami w organizacji sprawią, iż przełożeni będą wiedzieli jak łagodzić trudne sytuacje w zespole czy w relacjach z klientami, a także poznają techniki łagodzenia napięć w codziennej pracy. Warsztaty z zakresu zarządzania emocjami, stresem i budowania odporności psychicznej, nie tylko rozwijają umiejętności liderskie ale także uczą, jak identyfikować, rozumieć i odpowiednio reagować na stany emocjonalne współpracowników. Dzięki pozyskanej wiedzy będą wiedzieli jak ograniczać stres, rozładowywać napięcie i, w efekcie, czynić miejsce pracy bardziej komfortowym. W sytuacji, gdy pracownik nie radzi sobie ze stresem, lider będzie wyposażony w kilka opcji z których może skorzystać. Po pierwsze będzie wiedział, jak wesprzeć współpracownika samodzielnie. Gdy jednak uzna, że jego wiedza nie będzie wystarczająca może zasugerować współpracownikowi mentoring lub coaching z akredytowanym mentorem lub coachem, bądź kontakt z innym specjalistą np. psychoterapeutą, psychologiem lub lekarzem.

Szkolenie z zarządzania stresem i emocjami

Warsztaty z zakresu zarządzania stresem, emocjami i dbania  o odporność psychiczną  rozwijają inteligencje emocjonalną, uczą technik i samodzielnego tworzenia strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Ponadto warsztaty o tej tematyce rozwijają odporność psychiczną, a także dostarczają wiedzę w zakresie psychoedukacji, dzięki czemu lider może efektywniej wspierać swój zespół na co dzień. Inwestowanie w szkolenia z zarządzania stresem i emocjami jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i całej organizacji. Szkolenie z zasad budowania odporności psychicznej może być wartościowe również dla pracowników działów HR, gdyż HR-owcy nie tylko powinni wiedzieć jak dbać o budowanie odporności psychicznej w organizacji, ale także muszą wiedzieć jak zadbać o własny dobrostan. Warto w tym miejscu pokreślić, że to właśnie pracownicy działów HR mierzą się często z wieloma trudnymi emocjonalnie sytuacjami – jak zwolnienia, trudne feedbacki, czy rozwiązywanie konfliktów.

Warto zaznaczyć, iż współczesne środowisko pracy charakteryzuje się szybkimi zmianami i wysokimi oczekiwaniami, co istotnie wpływa na samopoczucie pracowników. Liderzy powinni więc skupić się na budowaniu organizacji, gdzie emocje są omawiane i zaopiekowane. Dzięki efektywnemu zarządzaniu nimi zespół może w komfortowy sposób na bieżąco rozładowywać kumulujące się emocje.

Przyjazne miejsce pracy

Osoby zarządzające zespołami, które są zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat budowania odporności psychicznej uczestnicząc w szkoleniach, rozwijają przy okazji swoje zdolności liderskie. Wpływa to na proces zarządzania pracownikami, którzy czują się wspierani, a w efekcie stają się bardziej efektywni i produktywni, a ilość nieobecności na L4 się zmniejsza.