SUPERWIZJA DLA MENTORÓW I COACHÓW

SUPERWIZJA DLA MENTORÓW I COACHÓW

 • Jesteś praktykującym mentorem i coachem?
 • Chcesz się rozwijać jako mentor lub coach?
 • Dbasz o profesjonalne standardy?
 • Chcesz uzyskać akredytację mentoringową lub coachingową?

Zapraszam na superwizje !

Akredytowana międzynarodowo mentorka i executive coach  

– poziom Senior Practitioner EMCC, AoEc W 2024 roku otrzymała nagordę jako najlepszy executive coach i mentor biznesowy w Polsce. 

 

Czym jest superwizja w mentoringu lub coachingu?

Superwizja to refleksyjna praktyka nad swoim stylem pracy i pojawiającymi się w niej wyzwaniami, której powinien poddawać się każdy profesjonalny mentor lub coach, po to, aby zagwarantować wysoką jakość swoich usług klientom.

Superwizja to budowanie refleksji nad tym co wydarza się w relacjach coachingowych i mentoringowych z klientami, uzyskiwanie wglądu i uczenie się na doświadczeniu własnym oraz innych.

Według European Mentoring &Coaching Council (EMCC) superwizja to bezpieczna przestrzeń, w której superwizor prowadzi refleksyjny dialog z osobą superwizowaną w celu wsparcia jej praktyki coachingowej/mentoringowej, jej osobistego rozwoju oraz zadbania o jej
dobrostan.

Superwizja dla mentorów i coachów – z jakiego powodu jest istotna?

Superwizja pomaga się rozwijać, gdyż wspiera autorefleksję i zwiększa samoświadomość. Może być dla coacha lub mentora pomocna w uzyskaniu wsparcia merytorycznego w pracy z klientami i zyskaniu nowej perspektywy.
Ponadto przy wsparciu superwizora mentorzy i coachowie mogą przyjrzeć się swojej pracy z konkretnym klientem na konkretnej sesji, omówić wątpliwości etyczne, a także popracować nad pogłębieniem kompetencji mentoringowych lub coachingowych (na przykład w ramach 8 kompetencji EMCC). Pogłębienie umiejętności może przykładowo obejmować kontraktowanie, ewaluację procesu czy też poszerzenie wachlarza wykorzystywanych modeli, technik lub narzędzi mentoringowo-coachingowych.

Superwizja nie jest konsultacją ani oceną pracy coacha/mentora. Odbywa się w formie coachingowo-mentoringowego dialogu pomiędzy mentorem/coachem a superwizorem. Wymaga od mentora/coacha zaangażowania, otwartości, i odwagi do wniesienia na sesję superwizyjną spraw, z którymi się on aktualnie mierzy, którym chce się bliżej przyjrzeć lub zyskać świeżą perspektywę.

Reasumując: superwizja to gotowość do przyjrzenia się własnej pracy, budowanie refleksji nad tym co wydarza się w relacjach coachingowych i mentoringowych z klientami, uzyskiwanie wglądu i uczenie się na doświadczeniu
własnym oraz innych.

Z jakiego powodu warto poddawać się superwizji?

 • Superwizja to dla profesjonalnych mentorów “higiena pracy” i forma zadbania o własny dobrostan – daje możliwość skonsultowania swoich wyzwań i przemyśleń z superwizorem jak również skorzystania z jego wiedzy, doświadczenia lub wskazówek.
 • Superwizja umożliwia wgląd we własną pracę, pozwala poszerzyć świadomość i spojrzeć z różnych perspektyw na konkretne wyzwanie czy stosowane interwencje, oraz potrzeby konkretnych klientów.
 • Pomaga określić mocne strony mentora, wyznaczyć obszary do rozwoju oraz uzyskać informację zwrotną na temat własnej pracy.
 • Superwizja jest elementem niezbędnym do uzyskania indywidualnej akredytacji, jak również jej utrzymania. Tak więc superwizja jest niezbędnym elementem stałego rozwoju wpisanym w rolę mentora lub coacha także po uzyskaniu akredytacji (przykładowo EMCC wymaga odbycia min. 1h superwizji na kwartał lub co 35 h sesji, a jednocześnie minimum 4 superwizji w roku). Więcej o akredytacji na stronie EMCC.
 • Superwizje są atutem uwiarygadniającym mentora/coacha u jego Klientów i świadczą o jego profesjonalnym podejściu do wykonywanej pracy.

Co zyskujesz superwizując się regularnie?

Poddając się regularnej, profesjonalnej superwizji:

 • podnosisz swoją zawodową wiarygodność
 • pracujesz zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami
 • pokazujesz, że dbasz o etykę zawodową
 • pokazujesz, że stale dbasz o rozwój swoich umiejętności
 • dbasz o siebie i swój dobrostan oraz zasoby

Superwizja - Kwestie organizacyjne:

 • Sesja superwizji trwa 60 min. Sesje zazwyczaj odbywają się online (na platformie Zoom). Jeśli jest taka potrzeba istnieje możliwość umówienia się na sesję stacjonarną (w Warszawie).
 • Istnieje możliwość zakupu pojedynczej sesji superwizyjnej lub pakietu 4 sesji dla jednej osoby celem uzyskania zaświadczenia do akredytacji po spełnieniu określonych warunków (sesje należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy/1 x kwartał).
 • Warto pamiętać, że odstęp między sesjami nie powinien wynosić więcej niż 3 miesiące (zgodnie z wytycznymi EMCC).
 • Jeśli chcesz umówić się na superwizję skontaktuj się poprzez formularz i umówimy się na dogodny dla obu stron termin, a następnie celem jego finalnej rezerwacji dokonaj opłaty.
 • Odwołanie zarezerwowanego terminu bez poniesienia kosztów jest możliwe do 24h przed umówioną sesją.

Jakie kryteria powinien spełniać profesjonalny superwizor mentoringu i coachingu?

Profesjonalny superwizor mentoringu i coachingu powinien być praktykiem i posiadać własne,  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu sesji mentoringowych i coachingowych. Wg standardów EMCC superwizor powinien posiadać indywidualną akredytację na poziomie Senior Practitioner, jak również poddawać się własnej superwizji w obszarze superwizji (tzw. hiperwizji).

Ponadto powinien znać zasady  prowadzenia sesji superwizyjnych oraz narzędzia superwizyjne, a także na bieżąco aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze.

Standardy superwizyjne - według jakich zasad pracuję?

Jako członkini European Mentoring and Coaching Council Global  pracuję w oparciu o standardy określone przez EMCC w zakresie superwizji, mentoringu i coachingu.

Posiadam akredytację indywidualną na poziomie Senior Practitioner wymaganą przez EMCC do pełnienia roli
superwizora. Pracuję w zgodzie z wymaganiami Globalnego Kodeksu Etycznego EMCC.

Jako superwizorka regularnie poddaję superwizji swoją pracę superwizyjną oraz rozwijam swój warsztat i wiedzę w zakresie superwizji ucząc się od innych profesjonalistów.

Realizuję superwizje indywidualne i grupowe. W razie potrzeby wystawiam zaświadczenia do procesu akredytacji (po spełnieniu przez mentora/coacha określonych wymagań).

Jeśli jesteś mentorem lub coachem dbającym o profesjonalne standardy pracy,

 zapraszam Cię serdecznie na sesje superwizji!

Do zobaczenia na superwizji:)

Małgorzata Warda

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: