EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W obecnych dynamicznych czasach i modelu pracy hybrydowej liderzy często mierzą się z rzeczywistością, w której wyzwanie stanowią przede wszystkim zagadnienia takie jak :

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy. Program warsztatów skonsultowany z menedżerami sprzedaży– powstał w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczestników Sales Manager’s Boot Camp.
 • Unikalna formuła  – case study + ćwiczenia + konsultacje z prelegentem.
 • Doświadczenie i praktyka prowadzących –szkolenie prowadzi trener posiadający wieloletnie, praktyczne doświadczenie.
 • Praktyczne materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze punkty warsztatów.
 • Opieka eksperta – każdy warsztat kończy się specjalnym PANELEM KONSULTACYJNYM, podczas którego uczestnicy mogą wyjaśnić niejasne kwestie lub skonsultować problemy z własnej praktyki z trenerem.

Korzyści dla uczestników i organizacji z uczestnictwa w szkoleniu efektywne zarządzanie zespołem handlowym.

Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym efektywne zarządzanie zarządzanie zespołem handlowym uczestnik

 • nabędzie konkretne umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania zespołem handlowym
 • dowie się na czym polega kultura odpowiedzialności i dlaczego warto ją rozwijać w pracy zespołowej
 • pozna zasady komunikowania celów krótko i długoterminowych, tak aby wspierały motywację zespołu
 • przećwiczy wyznaczanie celów metodą MBO i OKR, stosowaną m.in. przez Google’a
 • zyska praktyczną wiedzę w zakresie mechanizmów motywacyjnych, którymi może wspierać podwładnych w ich rozwoju,
 • pozna sposoby wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,
 • będzie umiał efektywnie organizować swój czas i pracę zespołu,
 • zrozumie wagę i przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania ludzi,
 • pozna narzędzia coachingowe i mentoringowe przydatne w pracy lidera
 • będzie potrafił udzielać wspierającej i rzeczowej informacji zwrotnej handlowcowi,
 • przećwiczy jak rozmawiać z podwładnym, który nie realizuje uzgodnionych celów
 • pozna zasady przywództwa sytuacyjnego i macierz Kena Blancharda
 • pozna poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie
  w procesie komunikowania się z ludźmi, jak i w procesie zmiany

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie powstało na bazie autorskiego programu przygotowanego na potrzeby wykładów nastudiach MBA w szkołach biznesu.

Prowadzone jest w sposób nowoczesny –  w oparciu o case study i ćwiczenia, które umożliwiają nie tylko zrozumienie zagadnień, ale ich zapamiętanie i szybkie wdrożenie.

Formuła szkolenia

Moduły tematyczne zakończone każdorazowo panelem praktycznym

Stopniowe budowanie wiedzy

Ćwiczenia praktyczne w każdym module wspierający wdrożenie nabytej wiedzy i narzędzi do codziennej pracy

Metodologia

Szkolnie prowadzone jest autorską metodą LERIS

umożliwiającą przećwiczenie i szybkie wdrożenie nabytej wiedzy

Zestaw rozwiązań i narzędzi gotowych do wdrożenia po szkoleniu

Autorska metoda szkoleniowa

L-LEARN ( dowiedz się)

E-EXPERIENCE ( doświadcz)

R – REMEMBER ( zapamiętaj)

I – IMPLEMENT  (zastosuj)

S – SUCCEED (osiągnij sukces)

Przykłady z biznesu ułatwiające zapamiętanie zagadnień

 • OFERUJEMY TAKŻE:
  Możliwość przygotowania indywidualnego zadania dostosowanego do realiów firmy.
  Możliwość uzupełniania szkolenia poprzez indywidualne procesy mentoringowe utrwalające nowe kompetencje

Program szkolenia

Podczas szkolenia z zarządzania zmianą trener-praktyk podzieli się przykładami i dobrymi praktykami z biznesu. Wraz z uczestnikami przejdzie przez trzy główne obszary, które są kluczowe w procesie change management:

Moduł 1: Organizacja pracy zespołu sprzedażowego i zarządzanie przez cele

 • Jak zidentyfikować błędy organizacyjne w dziale sprzedaży i w przedsiębiorstwie, które hamują sprzedaż?
 • Sprzedaż i marketing – nowy podział pracy, czyli jak dział wsparcia sprzedaży może pomóc w podniesieniu efektywności handlowców
 • Strategia firmy a zadania zespołu i poszczególnych pracowników – jak skutecznie zarządzać przez cele?
 • SMARTER, MBO i OKR – przykłady i ćwiczenia praktyczne w zakresie wyznaczania celow
 • Kultura odpowiedzialności – w jaki sposób wyznaczać i komunikować cele handlowcom, aby jednocześnie budować ich współodpowiedzialność za realizację planów sprzedażowych?
 • Rodzaje motywacji oraz kaskadowanie informacji i odpowiedzialności  jako elementy sprzyjające motywacji
 • Jakie są najbardziej efektywne finansowe i pozafinansowe elementy motywowania pracowników?
 • Jak motywować w sytuacji braku budżetu?
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 2: Skuteczny lider, skuteczny handlowiec

 • Autokrata czy przyjaciel – jak styl zarządzania wpływa na efektywność zespołu sprzedażowego?
 • Jak skutecznie wprowadzić zasady w nowym lub zmienić je w dotychczasowym zespole?
 • W jaki sposób przekazywać pracownikom trudne decyzje, aby nie podsycać negatywnego nastawienia i zminimalizować ryzyko oporu?
 • Narzekający podwładni – jak to zmienić?
 • Poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka.  Założenia Roberta Diltsa i ich znaczenie
  w procesie komunikowania się z ludźmi, jak i w procesie zmiany.
 • Rola empatii w zarządzaniu
 • Narzędzia coachingowo-mentoringowe w pracy nowoczesnego menadżera
 • Skuteczne zarządzanie czasem pracy swoim i zespołu
 • Zasady przywództwa sytuacyjnego i macierz Kena Blancharda i ich zastosowanie w praktyce
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 3: Kontrola i ocena pracy handlowców

 • Exposé szefa
 • Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy ocenie pracy handlowców – przykładowe wskaźniki i narzędzi
 • Jaka jest różnica miedzy informacją zwrotną a oceną pracownika?
 • Feedback, upward feedback i feedforward
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy kontrolowaniu pracy podległych pracowników?
 • Ile „ostatnich szans” należy dawać handlowcowi, który nie realizuje planów sprzedażowych?
 • Jak przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem i jak ją przeprowadzić?
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 4: Panel konsultacyjny z trenerem

 • Omówienie indywidualnych kwestii zgłaszanych przez uczestników
 • Konsultacje z trenerem

Dla kogo szkolenie - efektywne zarządzanie zespołem?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie warsztatowe „Efektywne zarządzanie działem handlowym” przeznaczone jest dla osób, które

 • Zarządzają zespołem sprzedaży i są rozliczane z wyników sprzedażowych w swojej firmie
 • Przygotowują się dopiero do objęcia pozycji team lidera zespołu handlowców – na przykład stanowiska Area Sales Managera, National Key Account Managera itp.
 • Chcą za pomocą prostych i niedrogich działań zwiększyć efektywność swojego zespołu handlowego, aby bez problemu osiągał założone cele sprzedażowe,
 • Znają ból przekazywania niepopularnych decyzji i wprowadzania zmian na które podwładni reagują oporem i chcą poznać mechanizmy pozwalające utrzymać motywację zespołu w trudnych sytuacjach
 • Chcą poznać sposoby jak zmotywować pracownika nie mając do dyspozycji dodatkowych środków finansowych
 • Poszukują praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu

W szczególności polecamy to dla:

 • Menedżerów i dyrektorów w działach sprzedaży
 • Kierowników zespołów handlowych
 • Team leaderów

Opinie

Warsztaty z zarządzania zespołem handlowym to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta:

 • prawdziwymi case study z biznesu,
 • ćwiczeniami praktycznym
 • konsultacjami z praktykiem.

Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

SZKOLENIE „SALES MANAGERS’ BOOTCAMP”: Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego

Z przyjemnością zaświadczamy, że pani Małgorzata Warda prowadziła szkolenie „Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego” w ramach cyklu „Sales Managers’ Bootcamp”. Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników, którzy niezwykle cenią praktyczny charakter prowadzenia zajęć. Przykłady z własnego życia zawodowego prowadzącej i sposób przekazywania wiedzy jest wysoko punktowana w ankietach poszkoleniowych. Z przyjemnością rekomendujemy szkolenia realizowane przez firmę Warda & Partners.

DWUDNIOWE SZKOLENIE ONLINE: Leadership i zarządzanie zespołem online

 

Ani przez chwilę nie wątpiłam, że to był dobrze spędzony czas. Z ajęcia z Małgorzatą Warda – polecam! Magdalena Duniec – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży w Warta S.A.  

Pełen profesjonalizm prowadzącej zajęcia. Dwa dni pełne inspiracji i praktycznej wiedzy. Dziękuję 🙂 Radosław Łęcki – Dyrektor Sprzedaży TUIR/ TUNŻ Warda S.A.  

 

Inspirujący wykład, serdecznie dziękuję za te dwa dni.  Sebastian Woś – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży w Kielcach TUIR/ TUNŻ Warda S.A.  

Fantastyczne szkolenie, niesamowita wiedza i charyzma 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Jeszcze raz bardzo dziękuję! Monika Słowińska – Dyrektor Sprzedaży w Warta S.A.  

 

Było mega energetycznie  – dziękuję raz jeszcze! Agata Stypińska– Dyrektor Sprzedaży w Warta S.A.  

 

Dzięki za inspirujące zajęcia – mnóstwo użytecznej wiedzy! Robert Zegar – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży w Warta S.A.  

Rewelacyjne zajęcia, pełne praktycznej wiedzy! Dawid Artmański Dyrektor Sprzedaży TUIR Warta S.A.

Małgorzata Warda przeprowadziła dwudniowe szkolenie otwartej w formule warsztatowej pt. „Przywództwo w okresie zmian czyli jak przeprowadzić zespół przez zmiany” adresowane do wyższej kadry menadżerskiej.

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych podkreślili ciekawą formę zajęć, którą wyróżniała duża ilość praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dobrze przygotowane materiały, ciekawe przykłady oraz ponadprzeciętną wiedzę biznesową prowadzącej. Planujemy kontynuację współpracy z Panią Małgorzatą Wardą przy kolejnych projektach szkoleniowych.

Wszystkie programy MBA opracowane przez Małgorzatę Warda były realizowane metodą warsztatową, z wykorzystaniem metodologii experiential learning i narzędzi mentoringowych.

Zajęcia zrealizowane zostały przez Małgorzatę Warda i Joannę Turczyk w oparciu o autorskie programy  opracowane przez Małgorzatę Warda.

Uczestnicy zajęć doceniali szczególnie praktyczny wymiar zajęć, relewantne ćwiczenia przydatne w zrozumieniu procesów zarządzania oraz duże doświadczenie biznesowe wykładowców. Dlatego też planowana jest kontynuacja współpracy w kolejnym roku akademickim.

FAQ

CZY SZKOLENIE ZAMKNIĘTE MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNYCH WYZWAŃ FIRMY?

TAK. W przypadku szkoleń istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb konkretnej organizacji. Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić badanie potrzeb i wzbogacić szkolenie o przykłady bazujące na realiach biznesowych firmy.  

CZY SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA DOŚWIADCZONYCH MENADŻERÓW?

NIE. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby, które przygotowują się do pełnienia roli lidera jak i menadżerowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Ramowy program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania menadżerów do pełnienia roli skutecznych liderów zespołów handlowych. 

CZY SZKOLENIE ZAWIERA PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I PRZYKŁADY Z BIZNESU?

TAK. Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem handlowym opracowane jest przez praktyka z ponad 20-letnim doświadczeniem handlowym i   ma charakter warsztatowy. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że cechuje je unikalna formuła i pragmatyczność.. Podczas szkolenia omawiane są liczne case study. Praktyczne ćwiczenia pozwalają uczestnikom na bieżąco doświadczać działania omawianych narzędzi i mechanizmów, dzięki czemu lepiej zapamiętują omawianą wiedzę. Co więcej, podczas warsztatów możliwe jest indywidualne skonsultowanie wyzwań z prowadzącym. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje także pakiet praktycznych materiałów szkoleniowych, które może wykorzystać w swojej pracy zawodowej.Warsztaty z efektywnego zarządzania zespołem handlowym to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta prawdziwymi case study z biznesu, ćwiczeniami praktycznymi i konsultacjami z praktykiem. Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

Czas trwania 2 dni
Dostępne w językach Polski, Angielski
Formuła szkolenia Stacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

DOŚWIADCZENIE:

 • Ma 20 lat doświadczenia w biznesie w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV). Posiada doświadczenie w restrukturyzacjach, jest praktykiem zarządzania – podniosła wynik EBIDTA + 46% YoY, ABV + 75%, ATV + 26%, Cross sell + 96%, zmniejszyłam rotację w CC – 50%
 • Zarządzała zespołami 200+ w modelu stacjonarnym, zdalnym (zespoły międzynarodowe, projektowe)i hybrydowym.
 • Pomaga wprowadzać zmiany w firmach – poprzez doradztwo w zakresie optymalizacji procesów handlowych jak i indywidualne procesy mentoringowe zmieniają się in plus nie tylko wyniki sprzedaży, ale i sposób pracy kluczowych pracowników. Pracuje indywidualnie z menadżerami jak i handlowcami i pomaga im w podnoszeniu efektywności ich działań oraz kompetencji – m.in. poprzez mentoring & coaching oraz szkolenia.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Absolwentka finansów, Executive MBA oraz lingwistyki stosowanej.

  Posiada uprawnienia do prowadzenia procesów mentoringowych i coachingowych potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami  oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: