EFEKTYWNY LIDER – SKUTECZNY MANAGER

EFEKTYWNY LIDER – SKUTECZNY MANAGER

Cel i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym „Efektywny lider – skuteczny manager” każdy uczestnik:

 • nabędzie konkretne umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania zespołem
 • dowie się na czym polega kultura odpowiedzialności i dlaczego warto ją rozwijać w pracy zespołowej
 • pozna zasady komunikowania strategii oraz celów krótko i długoterminowych, tak aby wspierały motywację zespołu
 • przećwiczy wyznaczanie celów metodą SMARTER 
 • zyska praktyczną wiedzę w zakresie mechanizmów motywacyjnych, którymi może wspierać podwładnych w ich rozwoju,
 • będzie umiał efektywnie organizować swój czas i pracę zespołu,
 • zrozumie wagę i przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania ludzi oraz zasady rzeczowego feedbacku,
 • przećwiczy narzędzia coachingowe i mentoringowe przydatne w pracy lidera,
 • dowie się jak efektywnie zarządzać w rzeczywistości hybrydowej
 • pozna zasady organizacji efektywnych spotkań, w tym spotkań zdalnych i hybrydowych
 • pozna poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie w procesie komunikacji
 • przećwiczy zasady skutecznego wdrażania zmian w organizacji i sposoby na redukcję oporu przed zmianą w zespole

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, łączy teorię z case study i ćwiczeniami, co służy przyswajaniu nowej wiedzy i pozwala na zastosowanie jej w praktyce od rau po szkoleniu.​
 • Program warsztatów został skonsultowany z menedżerami z wielu firm– powstał m.in. w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczestników cyklu szkoleń Sales Manager’s Boot Camp.​
 • Unikalna formuła –case study + ćwiczenia + teoria + konsultacje z prowadzącym.​
 • Doświadczenie i praktyka prowadzącego –szkolenie prowadzi trener posiadający wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania zespołami.​
 • Praktyczne materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze punkty warsztatów.​
 • Opieka eksperta – szkolenie kończy się specjalnym PANELEM KONSULTACYJNYM, podczas którego uczestnicy mogą wyjaśnić niejasne kwestie lub skonsultować problemy z własnej praktyki z trenerem.​
 • Szkolenie może zostać uzupełnione o indywidualny program mentoringowy dla kluczowych menadżerów. W trakcie procesu będą oni indywidualnie pracowali z mentorem nad realizacją celów, które sami sobie wyznaczą w trakcie szkolenia lub wskazanych przez przełożonego​
PRZYDATNA WIEDZA
PRZEKAZANA W FORMIE WARSZTATOWEJ
PRZESTRZEŃ NA PYTANIA INDYWIDUALNE I KONSULTACJE

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Szkolenie powstało na bazie autorskiego programu przygotowanego na potrzeby wykładów na studiach MBA w szkołach biznesu. ​
 • Prowadzone jest w sposób nowoczesny – w oparciu o case study i ćwiczenia, które umożliwiają nie tylko zrozumienie zagadnień, ale ich zapamiętanie i szybkie wdrożenie.​

Program szkolenia

Moduł 1: Skuteczny lider

 • Różne style kierowania zespołem a osobiste predyspozycje managera​
 • Dlaczego zmiana budzi opór i jak przekonać pracowników do zmiany?​
 • Zarządzanie zespołem w strukturze matrycowej (pośrednie) vs zarządzanie bezpośrednie ​
  – które metody się przydają?​
 • Jak skutecznie wprowadzić zasady w nowym lub zmienić je w dotychczasowym zespole? – ćwiczenia praktyczne z udziałem uczestników​
 • Rola empatii w zarządzaniu ​
 • Narzędzia coachingowe i mentoringowe w pracy nowoczesnego lidera – ćwiczenia praktyczne​
 • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie zarządzania zespołem​
 • Poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka. Założenia Roberta Diltsa i ich znaczenie​
  w procesie komunikowania się z ludźmi, jak i w procesie zmiany.​
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników​

Moduł 2: Jak skutecznie zarządzać przez cele?​

 • Strategia firmy a zadania zespołu i poszczególnych pracowników
  – jak skutecznie zarządzać przez cele i je wyznaczać?
 • Jak komunikować strategię?
 • Czym różni się komunikacja strategii top-down i bootom-up?
 • Cykl Deminga i jego rola w monitorowaniu realizacji celów i strategii
 • SMARTER, MBO – przykłady i ćwiczenia praktyczne w zakresie wyznaczania celów
 • Wpływ kultury odpowiedzialności (acountability culture) na zwinne zarządzanie i wyznaczanie celów
 • Case-study i ćwiczenia praktyczn

Moduł 3: Jak zbudować i podtrzymać motywację w zespole

 • Co motywuje ludzi? – motywacja zewnętrzna i wewnętrzna​
 • Rola managera w motywowaniu i inspirowaniu swojego zespołu​
 • Indywidualne strategie motywacji a cele szefa i firmy​
 • Narzekający podwładni – jak to zmienić?​
 • Kaskadowanie jako element sprzyjający motywacji​
 • Z czego rodzi się brak motywacji? – czyli jak unikać najczęstszych błędów​
 • Jak motywować w sytuacji braku budżetu na nagrody lub premie?​
 • Jak rozwijać i angażować pracowników?​
  – czyli najbardziej efektywne finansowe i pozafinansowe elementy motywowania pracowników​
 • Rozwój pracowników wg zasady 70-20-10

Moduł 4: Rola informacji zwrotnej w efektywnym zarządzaniu​

 • Różnice między feedbackiem i oceną,​
 • Rola krytyki a także pochwały, zainteresowania i szacunku jako fundamentów motywacji,​
 • Kiedy informacja zwrotna jest konstruktywna i motywująca? – praktyczne przykłady zasad i technik prowadzenia rozmów,​
 • Wpływ feedbacku na rozwój zespołu i jego efektywność,​
 • Jak często i w jakiej formie przekazywać pracownikom informację zwrotną, żeby wyeliminować niepożądane zachowania i wzmocnić te pozytywne?​
 • Upward feedback – czyli dowiedz się czegoś o sobie od pracownika,​
 • Ćwiczenia praktyczne w podgrupach,​
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników w zakresie udzielania informacji zwrotnej.​

Moduł 5: Jak organizować i prowadzić efektywne spotkania online, offline i hybrydowe?​

 • Jak przekazywać́ ważne informacje, gdy komunikacja jest utrudniona?– ​
 • Zasady Winstona Churchilla​
 • „Powerful questions”oraz rola umiejętności „miękkich”i empatii w „twardej” pracy​
 • Co warto wiedzieć́ o modelu komunikacji wg Alberta Mehrabiana?​
 • Podstawowe zasady efektywnych spotkań online i spotkań hybrydowych ​
 • Organizacja spotkań wg metody 10-80-10​
 • Rozwiązania zwiększające zaangażowanie podczas prezentacji i spotkań online​
 • Kaskada, daily, retro –czyli jakie spotkania online i offline sprawdzają się w firmach?

Panel konsultacyjny z trenerem po każdym dniu szkoleniowym

 • ​Omówienie indywidualnych kwestii zgłaszanych przez uczestników​
 • Konsultacje z trenerem

DLA KOGO?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie warsztatowe „Efektywny lider – skuteczny menadżer” przeznaczone jest dla osób, które:​

 • Zarządzają zespołem i chcą ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie​
 • Przygotowują się dopiero do objęcia pozycji team lidera ​
 • Chcą za pomocą prostych i niedrogich działań zwiększyć efektywność swojego podległego zespołu, aby bez problemu osiągał założone cele,​
 • Znają ból przekazywania niepopularnych decyzji i wprowadzania zmian na które podwładni reagują oporem i chcą poznać mechanizmy pozwalające utrzymać motywację zespołu w trudnych sytuacjach, ​
 • Chcą poznać sposoby jak zmotywować pracownika nie mając do dyspozycji dodatkowych środków finansowych,​
 • Poszukują praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu.​

Opinie

​ SZKOLENIE „SALES MANAGERS’ BOOTCAMP”: Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego​
​ Z przyjemnością zaświadczamy, że pani Małgorzata Warda, prowadziła szkolenie „Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego” w ramach cyklu „Sales Managers’ Bootcamp”.​
​ Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników, którzy niezwykle cenią praktyczny charakter prowadzenia zajęć. Przykłady z własnego życia zawodowego prowadzącej i sposób przekazywania wiedzy są wysoko punktowane w ankietach poszkoleniowych.​
​ Z przyjemnością rekomendujemy szkolenia realizowane przez firmę Warda & Partners.

​ SZKOLENIE WARSZTATOWE: ​ Efektywny Manager – Skuteczny Lider​
​ Niniejszym zaświadczamy, że Małgorzata Warda przeprowadziła szkolenie na rzecz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (kontrahenta Uniwersytetu SWPS).​
​ Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej pracy lidera. ​
​ Szkolenie w formie warsztatów spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników.
​ ​ Trener wykazał się zaangażowaniem i dużym doświadczeniem praktycznym. Zrealizowane szkolenie spełniło oczekiwania..

FAQ

CZY SZKOLENIE ZAMKNIĘTE MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNYCH WYZWAŃ FIRMY?

TAK. W przypadku naszych szkoleń istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb konkretnej organizacji. Na życzenie Klienta możemy zaproponować diagnozę potrzeb i przygotować ćwiczenia oparte na rzeczywistości biznesowej danej organizacji. Tego typu rozwiązania cieszą się dużą popularnością wśród Klientów i są dobrze odbierane przez uczestników.  

CZY SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA DOŚWIADCZONYCH MENADŻERÓW?

NIE. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby, które przygotowują się do pełnienia roli lidera jak i menadżerowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Ramowy program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania menadżerów do pełnienia roli skutecznych liderów zespołów handlowych.  Szkolenie można dodatkowo uzupełnić o indywidualne procesy mentoringowe prowadzone przez mentorów z międzynarodowymi uprawnieniami, które pozwalają zaadresować indywidualne wyzwania i cele poszczególnych uczestników, a tym samym przyspieszyć skuteczne wdrożenie nowych kompetencji.

CZY SZKOLENIE ZAWIERA PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I PRZYKŁADY Z BIZNESU?

TAK. Szkolenie „Efektywny lider, skuteczny menadżer” opracowane jest przez praktyka z ponad 20-letnim doświadczeniem handlowym i  ma charakter warsztatowy. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że cechuje je unikalna formuła i pragmatyczność. Podczas szkolenia omawiane są liczne case study. Praktyczne ćwiczenia pozwalają uczestnikom na bieżąco doświadczać działania omawianych narzędzi i mechanizmów, dzięki czemu lepiej zapamiętują omawianą wiedzę i umieją ją przywołać w odpowiednim momencie w praktyce biznesowej. Co więcej, podczas warsztatów możliwe jest indywidualne skonsultowanie wyzwań z prowadzącym. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje także pakiet praktycznych materiałów szkoleniowych, które może wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Szkolenie warsztatowe ”Efektywny lider – skuteczny menadżer”  to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta prawdziwymi case study z biznesu, ćwiczeniami praktycznymi i konsultacjami z praktykiem. Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

Czas trwania 3 dni
Dostępne w językach Polski, Angielski
Formuła szkolenia Stacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

 • Jest trenerem posiadającym zarówno przygotowanie pedagogiczne do nauczania (uzyskane w toku studiów magisterskich), jak i akredytację w zakresie executive coachingu i mentoringu. Wiedzę na temat prowadzenia szkoleń i rozwoju meadżerów,  łączy z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV).

Praktyk zarządzania

 • Zarządzała zespołami 200+ w modelu zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym. Prowadziła międzynarodowe projekty w zespołach macierzowych.
 • Jako Dyrektor Generalny zarządzała zarówno menadżerami z różnych działów (sprzedaż, marketing, finanse, logistyka), jak i współpracą z osobami pracującymi na kontraktach zewnętrznych. Ma doświadczenie w zarządzaniu strukturami call center, zespołami własnej sieci detalicznej, jak również strukturami KAM i przedstawicieli handlowych w terenie.
 • Pracuje z menadżerami i handlowcami i pomaga w podnoszeniu efektywności działań – m.in. poprzez szkolenia, mentoring, coaching biznesowy oraz uczestnicząc jako konsultat w procesach optymalizacji działań handlowo-marketingowych w firmach.
 • Autorka wielu publikacji z obszaru sprzedaży i zarządzania m.in. w takich czasopismach jak Puls Biznesu, Nowa Sprzedaż, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, e-Commerce & Digital Marketing
 • Regularnie występuje na konferencjach biznesowych – m.in. Forum Szefów Sprzedaży, Puls Biznesu, National Sales Congress.
 • Jest wykładowcą MBA – prowadzi wykłady z zakresu przywództwa i coachingu, zarządzania zmianą, komunikacji miedzyludzkiej oraz ładu korporayjnego.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: