EFEKTYWNY TEAMWORK

EFEKTYWNY TEAMWORK

Cel i korzyści

Celem warsztatów integracyjnych jest zbudowanie w zespole przekonania, że warto poznać siebie nawzajem nie tylko na gruncie zawodowym, ale i w szerszej perspektywie i wykorzystać uzyskane bezpieczeństwo emocjonalne do realizacji celów strategicznych organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Integracja całego zespołu.​
 • Zwiększenie świadomości indywidualnej i zespołowej.​
 • Zwiększenie zaangażowania.​
 • Lepsze poznanie siebie i siebie nawzajem.​
 • Doskonalenie komunikacji i współpracy.​
 • Budowanie pozytywnych relacji w zespole w oparciu o wzajemne zaufanie – ułatwiające komunikację między ludźmi.​
 • Integracja zespołu polegająca na wspólnym realizowaniu razem wyznaczonych celów w oparciu o fundamentalne wartości.​
 • Dostarczenie dobrych, przyjemnych wspomnień związanym ze wspólnym działaniem i kotwiczenie tego stanu tak, aby po powrocie do pracy można było łatwo się do niego odwołać.​
PRZYDATNA WIEDZA
PRZEKAZANA W FORMIE WARSZTATOWEJ
PRZESTRZEŃ NA PYTANIA INDYWIDUALNE I KONSULTACJE

Metody pracy:

 • Warsztaty integracyjne łączą elementy nowej wiedzy z elementami coachingu zespołowego. ​
 • Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności. ​
 • Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się w oparciu o metodę LERIS i experiential learning. Zawiera m.in. elementy programowania neurolingwistycznego, wiedzy o mózgu, psychologii pozytywnej, dyskusji, refleksji osobistej, pracy z metaforą czy filmem inspirującym, wykorzystaniem języka wspierającego zmianę i w końcu permanentne budowanie poczucia własnej wartości. To wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność szkolenia. ​
 • Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje program do potrzeb uczestników

Ramowy program

Moduł 1: Poznajmy się lepiej

 • Stworzenie warunków do wspólnej pracy i nauki– poznanie się, przedstawienie intencji warsztatu przez trenera i oczekiwań uczestników​
 • ĆWICZENIE Z RYSOWANIEM Dobre pytania coachingowe w codziennej współpracy – czyli poznajmy się lepiej poprzez dobrze zadane pytania. Pytania te znajdują przełożenie na codzienną współpracę z Klientami i w zespole​
 • ĆWICZENIE W PARACH Aktywne słuchanie i dociekanie w parach – Poprzez pytania pogłębiające uczymy się zadawać dobre pytania skłaniające do autorefleksji. Tworzymy przestrzeń na głębokie wglądy osobiste i refleksyjną wymianę doświadczeń zarówno w parach jak i całym gronie uczestników.​
 • Kim jesteś w zespole? Odkrywanie indywidualnych talentów i mocnych stron – Okazja do odkrycia zasobów, talentów, o których w pracy raczej rzadko rozmawiamy, możliwość jasnej bezpośredniej komunikacji budującej zaufanie. Poznajemy się lepiej, rozumiemy się lepiej i lepiej się komunikujemy. Ugruntowanie indywidualnych mocnych stron możliwość omówienia ich w zespole.​
 • Mocne strony naszego zespołu ? – Rozwój zespołu i zwiększenie ilości narzędzi. Przyjrzenie się temu co mamy jako zespół, a co jeszcze chcemy i możemy rozwijać.​

Moduł 2: Efektywna i otwarta współpraca w zespole

 • ĆWICZENIE Efektywna komunikacja z zespole – Celem ćwiczenia jest pokazanie, że iż komunikacja zespołowa, zwłaszcza zdalna, może być wymagająca. ​
 • Zarządzanie emocjami w zespole w procesie zmian – Uczestnicy poznają zasady działania zespołu w procesie zmian. Zrozumieją jak działa mózg procesie zmian i jak zarządzać motywacją i emocjami, które się pojawiają w trudnych momentach. Wspólnie zastanowią się jak efektywniej współpracować w trudnych momentach, gdy pojawiają się emocje. ​
 • ​Przekazywanie informacji zwrotnej -Omówienie zasad udzielania feedbacku i reakcji na feedback.​
 • ĆWICZENIE Feedback F2F Zastosowane ćwiczenia to doskonała okazja do przećwiczenia otwartej komunikacji w bezpiecznej i miłej atmosferze. Budowanie fundamentów zaufania i wyciąganie wniosków.​

Moduł 3: Podsumowanie

 • Praca z obrazami- Wykorzystując symboliczny charakter ćwiczenia wspomagamy uczestników w podzieleniu się i nazwaniu swoich stanów, potrzeb, refleksji, wątpliwości skupiających się wokół nowej sytuacji zawodowej.​
 • Podsumowanie i praca z autorefleksją – „Co biorę dla siebie” z warsztatów? Okazja do chwili autorefleksji poprzez procedurę 3 pytań coachingowych. Jak myślisz o sobie jako o członku zespołu to: z czym warto się już rozstać? Co warto kontynuować? Jakie nowe zachowania warto zacząć stosować, żeby mocniej grać do jednej bramki?​

DLA KOGO?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?
Warsztaty sprawdzą się dla wszystkich zespołów gdzie potrzebne jest pochylenie się nad usprawnieniem codziennej komunikacji i współpracy, zbudowaniem zaufania do działania w atmosferze wzajemnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, przełamania impasu w relacjach, poprawa atmosfery i efektywności w realizacji zadań.​

Opinie

W szkoleniu wzięli udział wolontariusze będący liderami projektów i obszarów w fundacji oraz członkowie zarządu, osoby współpracujące na co dzień z zespołami złożonymi z wolontariuszy oraz ze szpitalami dziecięcymi w całej Polsce. Dzięki warsztatowi uczestnicy zrozumieli istotę zmiany i jej wpływu na stany emocjonalne zespołu jak i samego lidera i dowiedzieli się jak komunikować zmiany aby osiągnąć zamierzony efekt oraz przewidzieć potencjalne trudności w procesie zmiany. Materiał oparty był na interesujących przykładach, a sam warsztat prowadzony w sposób angażujący uczestników. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącej, a przekazana wiedza została uznana przez nich za przydatną w codziennym życiu.

FAQ

CZY WARSZTATY INTEGRACYJNE „EFEKTYWNY TEAMWORK W ZESPOLE STACJONARNYM, HYBRYDOWYM I ROZPROSZONYM” MOŻNA ZORGANIZOWAĆ W WERSJI ZARÓWNO STACJONARNEJ JAK I ONLINE?​

TAK. W przypadku naszych szkoleń istnieje możliwość dostosowania formy szkolenia do potrzeb i możliwości konkretnej organizacji. Szkolenia z elementami integracji zespołowej przeprowadzić zarówno w formie online, jak jako wydarzenie stacjonarne offline. W przypadku szkoleń online rekomendujemy realizację poszczególnych modułów podczas dwóch lub trzech dni szkoleniowych. 

​ CZY MOŻNA ZREALIZOWAĆ WARSZTATY INTEGRACYJNE W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA ZESPOŁU MIĘDZYNARODOWEGO?

TAK. Warsztaty „EFEKTYWNY TEAMWORK W ZESPOLE STACJONARNYM, HYBRYDOWYM I ROZPROSZONYM” możemy zrealizować dla międzynarodowego zespołu zarówno w języku angielskim jak i niemieckim. Oczywiście poza polską wersją językową:)

CZY WARSZTATY INTEGRACYJNE WSPIERAJĄCE EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ WYKORZYSTUJĄ NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE?​

TAK. Warsztaty prowadzone są w oparciu o nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się. Wykorzystujemy autorką metodę LERIS i experiential learning. Warsztaty integracyjne  łączą elementy nabywania nowej wiedzy z elementami  coachingu zespołowego.  Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności. W zależności od celu szkolenia, który chce osiągnąć konkretny zespół lub organizacja, metody pracy mogą obejmować wiedzę z zakresu neurolingwistyki, psychologii pozytywnej, moderowaną dyskusję pomiędzy uczestnikami, refleksję osobistą, pracę z metaforą czy inspirującym filmem, wykorzystanie języka wspierającego zmianę i budowanie poczucia własnej wartości. To wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność szkolenia. Ważnym elementem całości jest również fakt, że trener podąża za procesem grupowym – jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje tempo i sposób omawiania zagadnień do potrzeb uczestników oraz ustalonych celów.

Czas trwania 2 dni
Dostępne w językach Polski, Angielski
Formuła szkolenia Stacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

 • Jest trenerem posiadającym przygotowanie pedagogiczne do nauczania, jak również akredytację w zakresie executive coachingu i certyfikację w zakresie mentoringu. Wiedzę w tym obszarze,  łączy z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV) i zarządzaniu zespołami 200+

Praktyk zarządzania

 • Zarządzała różnorodnymi zespołami w modelu stacjonarnym, rozproszonym i hybrydowym.
 • Zarządzała zespołami 200+. Jako Dyrektor Generalny w dużej firmie zarządzała zespołami menadżerów z różnych działów, a także strukturami call center i siecią sklepów detalicznych oraz współpracą ze współpracownikami na kontraktach zewnętrznych. Jako Dyrektor Handlowy w dużej korporacji zarządzała zespołami handlowców, KAMów  i marketerów.
 • Pracuje z menadżerami i handlowcami i pomaga w podnoszeniu efektywności działań – m.in. poprzez szkolenia, mentoring, coaching biznesowy oraz uczestnicząc jako konsultant w procesach optymalizacji działań handlowo-marketingowych w firmach.
 • Autorka wielu publikacji z obszaru sprzedaży i zarządzania m.in. w takich czasopismach jak Puls Biznesu, Nowa Sprzedaż, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, e-Commerce & Digital Marketing
 • Regularnie występuje na konferencjach biznesowych – m.in. Forum Szefów Sprzedaży, Puls Biznesu, National Sales Congress.
 • Jest wykładowcą MBA, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: