JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W ORGANIZACJI?

JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W ORGANIZACJI?

Change management szkolenie

 • Celem szkolenia z zarządzania zmianą (change management ) jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego zarządzania zmianą w organizacji.
 • Koncepcje i narzędzia przekazywane uczestnikom warsztatów pomogą im zarówno skutecznie wdrażać zmiany, jak również kontrolować i kierować procesami realizowanych zmian i doprowadzać je do końca.
 • Podczas szkolenia trener-praktyk podzieli się przykładami i dobrymi praktykami z biznesu. Wraz z uczestnikami przejdzie przez trzy główne obszary, które są kluczowe w procesie change management:
  • Rola lidera w procesie change management
  • Człowiek, zespół i organizacja w procesie zmian
  • Zarządzanie interesariuszami i komunikacją w procesie zmian

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

W obecnych dynamicznych czasach i modelu pracy hybrydowej nasi  Klienci często mierzą się z rzeczywistością, w której wprowadzenie procesu zmian, doprowadzenie go do końca i utrwalenie nowych zasad jest wyzwaniem.  Dla liderów wyzwanie stanowią przede wszystkim zagadnienia takie jak :

W ramach szkolenia z zarządzania zmianą uczestnicy poznają sposoby reagowania podczas zarządzania zmianą patrząc na cały proces z kilku punktów widzenia – przede wszystkim z perspektywy reakcji ludzi (w tym interesariuszy) i dotychczasowego funkcjonowania organizacji. Zostaną również wyposażeni w narzędzia, które pomogą im efektywniej wpływać na wyżej wymienione obszary, tak aby wspierały one zmianę.

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie powstało na bazie autorskiego programu Małgorzaty Warda, przygotowanego na potrzeby wykładów na MBA w szkołach biznesu.

Prowadzone jest w sposób nowoczesny –  w oparciu o case study i ćwiczenia, które umożliwiają nie tylko zrozumienie zagadnień, ale ich zapamiętanie i szybkie wdrożenie.

Formuła szkolenia

Moduły tematyczne zakończone każdorazowo panelem praktycznym

Stopniowe budowanie wiedzy

Ćwiczenia praktyczne w każdym module wspierający wdrożenie nabytej wiedzy i narzędzi do codziennej pracy

Metodologia

Szkolnie prowadzone jest autorską metodą LERIS

umożliwiającą przećwiczenie i szybkie wdrożenie nabytej wiedzy

Zestaw rozwiązań i narzędzi gotowych do wdrożenia po szkoleniu

Autorska metoda szkoleniowa

L-LEARN (dowiedz się)

E-EXPERIENCE (doświadcz)

R – REMEMBER (zapamiętaj)

I – IMPLEMENT  (zastosuj)

S – SUCCEED (osiągnij sukces)

Przykłady z biznesu ułatwiające zapamiętanie zagadnień

 • OFERUJEMY TAKŻE:
  1. Możliwość opracowania indywidualnych zadań/zagadnień dostosowanych do realiów biznesowych firmy.
  2. Możliwość uzupełniania szkolenia poprzez indywidualne procesy mentoringowe utrwalające nowe kompetencje.

Program szkolenia

Podczas szkolenia z zarządzania zmianą trener-praktyk podzieli się przykładami i dobrymi praktykami z biznesu. Wraz z uczestnikami przejdzie przez trzy główne obszary, które są kluczowe w procesie change management:

Moduł 1: Człowiek w procesie zmiany cz. 1

 • Emocje towarzyszące zmianie i reakcja mózgu na zmiany
 • Dlaczego zmiany budzą opór i jak zmniejszyć opór przed zmianą
 • Rola psycholingwistyki w procesie zmian
 • Jak – komunikując zmianę – zyskiwać́ sojuszników zmiany, a nie wrogów?
 • „Chcę” vs „Muszę” – Jak zwiększyć motywację w procesie zmian w zespole hybrydowym, zdalnym i stacjonarnym?
 • Simon Sinek i złote kręgi – jak je przełożyć na motywację do zmiany?
 • Omówienie trudnych sytuacji i sposobów ich rozwiązania

Moduł 2: Człowiek w procesie zmiany cz. 2

 • Jak przekazywać niepopularne decyzje?
 • Model Kottera i krzywa Fishera –praktyczne case’y ilustrujące proces wprowadzania zmian

Moduł 3: Lider i jego rola w procesie zmiany cz.1

 • Co wpływa na zarządzanie motywacją i wyznaczanie celów w procesie zmian?
 • Exposé Szefa jako wstęp do zmian –ćwiczenia praktyczne 
 • Czym jest kultura odpowiedzialności (accountability culture)?

Moduł 4: Lider i jego rola w procesie zmiany cz.2

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie zmian – ćwiczenia praktyczne
 • Zasady Winstona Churchilla podczas komunikacji w sytuacji destabilizacji i dynamicznych zmian
 • Feedback i upward feedback jako narzędzie do wprowadzania zmian i zwiększania motywacji –ćwiczenia praktyczne

Moduł 5: Zespół i organizacja w procesie zmiany cz.1

 • Jak komunikować strategię i cele?
 • Czy SMART(ER) wystarczy?
 • Rola driverów i wskaźników KPI w procesie tworzenia nowej strategii i jej komunikacji
 • Tworzenie i komunikacja nowej strategii bottom-up i top down – przykłady z biznesu
 •  „Trójkąt dramatyczny” w procesie zmiany

Moduł 6: Zespół i organizacja w procesie zmiany cz.2

 • Zarządzanie przez cele a motywacja
 • Jak zaangażować zespół w proces zmian?
 • Umiejętności coachingowo-mentoringowe lidera przydatne w procesie komunikacji zdalnej i zmian – ćwiczenia praktyczne

+ Ćwiczenia praktyczne

+ Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń

DLA KOGO?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Na warsztaty z zarządzania zmianą w organizacji serdecznie zapraszamy:

 • osoby zarządzające firmą lub zespołem
 • osoby, które zarządzają projektami lub wdrożeniami
 • managerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w organizacjach
 • osoby z działu HR
 • team leaderów
 • osoby piastujące inne stanowiska w firmach, które są zainteresowane tematyką zarządzania zmianą
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
 • Szkolenie z zarządzania zmianą jest rozszerzoną wersją programu realizowanego na studiach Executive MBA. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że cechuje je unikalna formuła. Podczas spotkań omawiane są liczne case study. Praktyczne ćwiczenia pozwalają na bieżąco sprawdzić działanie polecanych przez wykładowców narzędzi. Co więcej, podczas warsztatów możliwe jest indywidualne skonsultowanie wyzwań z osobą prowadzącą. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje pakiet praktycznych materiałów szkoleniowych, które może wykorzystać w swojej pracy zawodowej.
 • Warsztaty z zarządzania zmianą w organizacji to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta prawdziwymi case study z biznesu, ćwiczeniami praktycznymi i konsultacjami z praktykiem. Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

Opinie

Warsztaty z zarządzania zmianą w organizacji to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta:

 • prawdziwymi case study z biznesu,
 • ćwiczeniami praktycznym
 • konsultacjami z praktykiem.

Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

Małgorzata Warda przeprowadziła dwudniowe szkolenie otwartej w formule warsztatowej pt. „Przywództwo w okresie zmian czyli jak przeprowadzić zespół przez zmiany” adresowane do wyższej kadry menadżerskiej. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych podkreślili ciekawą formę zajęć, którą wyróżniała duża ilość praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dobrze przygotowane materiały, ciekawe przykłady oraz ponadprzeciętną wiedzę biznesową prowadzącej. Planujemy kontynuację współpracy z Panią Małgorzatą Wardą przy kolejnych projektach szkoleniowych.
Wszystkie programy MBA opracowane przez Małgorzatę Warda były realizowane metodą warsztatową, z wykorzystaniem metodologii experiential learning i narzędzi mentoringowych. Zajęcia zrealizowane zostały przez Małgorzatę Warda i Joannę Turczyk w oparciu o autorskie programy  opracowane przez Małgorzatę Warda. Uczestnicy zajęć doceniali szczególnie praktyczny wymiar zajęć, relewantne ćwiczenia przydatne w zrozumieniu procesów zarządzania oraz duże doświadczenie biznesowe wykładowców. Dlatego też planowana jest kontynuacja współpracy w kolejnym roku akademickim.
W szkoleniu „Zarządzanie Zmianą” wzięli udział wolontariusze będący liderami projektów i obszarów w fundacji oraz członkowie zarządu, osoby współpracujące na co dzień z zespołami złożonymi z wolontariuszy oraz ze szpitalami dziecięcymi w całej Polsce. Dzięki warsztatowi uczestnicy zrozumieli istotę zmiany i jej wpływu na stany emocjonalne zespołu jak i samego lidera i dowiedzieli się jak komunikować zmiany aby osiągnąć zamierzony efekt oraz przewidzieć potencjalne trudności w procesie zmiany. Materiał oparty był na interesujących przykładach, a sam warsztat prowadzony w sposób angażujący uczestników.   Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącej, a przekazana wiedza została uznana przez nich za przydatną w codziennym życiu.

FAQ

CZY SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA LIDERÓW LUB KLUCZOWYCH MANAGERÓW ?

TAK. Ramowy program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania menadżerów zarządzających zespołami do zrozumienia istotny procesu zmian i przygotowania ich do wdrażenia zmian w swoich zespołach. Jednak istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia. Zmodyfikowany pod potrzeby konkretnej organizacji program umożliwi zapoznanie także  pracowników niższych szczebli w organizacji z procesem zmian i wyzwaniami, które mogą napotkać w procesie wdrażania zmian w organizacji. Większa świadomość wszystkich pracowników sprawi, że cała organizacja będzie lepiej przygotowana do skutecznego wdrożenia istotnych dla niej  zmian.

CZY SZKOLENIE ZAWIERA PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I PRZYKŁADY Z BIZNESU?

TAK. Szkolenie z zarządzania zmianą ma charakter warsztatowy  – jest rozszerzoną wersją programu realizowanego na studiach Executive MBA. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że cechuje je unikalna formuła i pragmatyczność.. Podczas spotkań omawiane są liczne case study. Praktyczne ćwiczenia pozwalają na bieżąco sprawdzić działanie polecanych przez wykładowców narzędzi. Co więcej, podczas warsztatów możliwe jest indywidualne skonsultowanie wyzwań z osobą prowadzącą. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje także pakiet praktycznych materiałów szkoleniowych, które może wykorzystać w swojej pracy zawodowej.Warsztaty z zarządzania zmianą w organizacji to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta prawdziwymi case study z biznesu, ćwiczeniami praktycznymi i konsultacjami z praktykiem. Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

Czas trwania 2 dni
Dostępne w językach Polski, Angielski
Formuła szkolenia Stacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

DOŚWIADCZENIE:

 • Ma 20 lat doświadczenia w biznesie w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV). Posiada doświadczenie w restrukturyzacjach, jest praktykiem zarządzania – podniosła wynik EBIDTA + 46% YoY, ABV + 75%, ATV + 26%, Cross sell + 96%, zmniejszyłam rotację w CC – 50%
 • Zarządzała zespołami 200+ w modelu stacjonarnym, zdalnym (zespoły międzynarodowe, projektowe)i hybrydowym.
 • Pomaga wprowadzać zmiany w firmach – poprzez doradztwo w zakresie optymalizacji procesów handlowych jak i indywidualne procesy mentoringowe zmieniają się in plus nie tylko wyniki sprzedaży, ale i sposób pracy kluczowych pracowników. Pracuje indywidualnie z menadżerami jak i handlowcami i pomaga im w podnoszeniu efektywności ich działań oraz kompetencji – m.in. poprzez mentoring & coaching oraz szkolenia.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Absolwentka finansów, Executive MBA oraz lingwistyki stosowanej.

  Posiada uprawnienia do prowadzenia procesów mentoringowych i coachingowych potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami  oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: