NARZĘDZIA MENTORINGOWE W PRACY MANAGERA

NARZĘDZIA MENTORINGOWE W PRACY MANAGERA

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje menedżerów do stosowania narzędzi mentoringowych i coachingowych w bieżącej pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy – wiedza teoretyczna jest podparta dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń. Jego celem jest:​
 • zapoznanie uczestników z podobieństwami i różnicami pomiędzy mentoringiem i coachingiem,​
 • poznanie najważniejszych zasad prowadzenia procesu mentoringu, w tym zasad etycznych dobrego mentora​
 • przećwiczenie sposobów prowadzenia rozmów mentoringowych w praktyce​
 • poznanie i przećwiczenie przydatnych narzędzi wspierających aktywne słuchanie siebie nawzajem i skuteczną komunikację w codziennej pracy zespołowej​.

Korzyści dla uczestników i organizacji

Uczestnicy po szkoleniu:
 • ustalają konkretniejsze cele,
 • osiągają lepsze efekty biznesowe,
 • optymalizują swoje działania,
 • podejmują trafniejsze decyzje,
 • lepiej zarządzają zespołem, gdyż stają się bardziej świadomymi liderami,
 • lepiej zarządzają relacjami z klientami,
 • pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności,​
 • wprowadzają nową wiedzę w życie.
PRZYDATNA WIEDZA
PRZEKAZANA W FORMIE WARSZTATOWEJ
PRZESTRZEŃ NA PYTANIA INDYWIDUALNE I KONSULTACJE

Metody pracy:

 • Warsztaty „Narzędzia mentoringowe w pracy nowoczesnego menadżera” łączą elementy nowej wiedzy z ćwiczeniami wykorzystującymi poznawane zasady i narzędzia mentoringowe.​ ​
 • Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności.
 • Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się w oparciu o metodę LERIS i experiential learning, co gwarantuje zapamiętanie wiedzy i wysoką efektywność szkolenia.
 • Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje działania do potrzeb uczestników.

Program szkolenia

„Jestem odpowiedzialny za mój umysł, a zatem za moje rezultaty”

David Molden

Moduł 1: Postawa Mentora

 • Stworzenie warunków do wspólnej pracy i nauki– poznanie się, przedstawienie intencji warsztatu przez trenera i oczekiwań uczestników
 • Ćwiczenie – Dobre pytania w codziennej współpracy – czyli poznajmy się lepiej poprzez dobrze zadane pytania, które znajdują przełożenie na codzienną współpracę z klientami i w zespole
 • Mentoring, coaching, doradztwo – różnice i podobieństwa
 • Umiejętność zadawania pytań, słuchania i przekazywania rozwojowej informacji zwrotnej jako kluczowe kompetencje Menedżera – Mentora.
 • Pułapki w pracy mentora
 • Ćwiczenie – mapa i percepcja
 • Ćwiczenie – aktywne słuchanie i dociekanie
 • Postawa i umiejętności Mentora
 • Autorytet i rola Mentora.
 • Konsekwentne i świadome planowanie swoich działań coachingowych.
 • Ciągły rozwój swoich kompetencji coachingowych i zarządczych – jako ważny element składowy sukcesu zawodowego.
 • Przestrzeń na autorefleksję
 • Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń

Moduł 2: Mentoring w organizacji

 • ​Filozofia kultury mentoringowej w organizacji zorientowanej na rozwój.​
 • Psychologiczne aspekty uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych.​
 • W jakich sytuacjach stosować mentoring lub coaching, a w jakich inne narzędzia zarządzania i kierowania rozwojem pracowników.​
 • Między dyrektywnością, instruktażem i wsparciem, czyli jak dostosować metody do poziomu kompetencji i dojrzałości pracowników.​
 • Tworzenie kultury odpowiedzialności oraz atmosfery pracy zorientowanej na wyniki i rozwój w zespole poprzez mentoring​
 • Budowanie efektywnych relacji w coachingu.​
 • Rola kontraktu i zasady etyczne w mentoringu​
 • Mentoring wewnętrzny i zewnętrzny w organizacji – plusy i minusy obu rozwiązań​
 • Mentoring jako narzędzie do poznawania różnych perspektyw na rozwój działu i organizacji​
 • Ciągły rozwój swoich kompetencji coachingowych i zarządczych – jako ważny element składowy sukcesu zawodowego.​

Moduł 3: Mentoring - sesja i proces

 • ​Kluczowe warunki konieczne do spełnienia, aby wykorzystanie narzędzi mentoringowych było możliwe i efektywne.​
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnemu mentoringowi.​
 • Struktura sesji i etapy procesu mentoringowego​
 • Zdefiniowanie i wyznaczenie celu, jako fundament pracy mentoringowej​
 • Mocne pytania w mentoringu i coachingu​
 • Ćwiczenie grupowe – kontraktowanie
 • Odkrywanie zasobów (potencjału) u pracownika – mentee​
 • Bariery w mentoringu​
 • Rola przekonań i wartości w procesie rozwoju i we wdrażaniu kompetencji – model R. Diltsa.

Moduł 4: Mentoring - sposób na rozwój i zmianę

 • ​Mentoring jako narzędzie do wprowadzania zmian​
 • Mózg a zmiany​
 • Gotowość do zmian​
 • Mocne pytania w mentoringu i coachingu oraz ich rola w procesie zmiany​
 • Ćwiczenia praktyczne – dobre pytania
 • Rodzaje pytań w mentoringu​
 • Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń​
 • Przestrzeń na autoreflekcję

Moduł 5: Narzędzia i techniki mentoringowe cz. 1

 • Praca mentoringowo-coachingowa menadżera z poszczególnymi pracownikami​
 • Rola przekonań i wartości w procesie rozwoju i we wdrażaniu kompetencji – model R. Diltsa.​
 • Rozwijanie asertywnej, proaktywnej (wychodzenie z inicjatywą) postawy u pracowników w oparciu o narzędzia coachingowe.​
 • Model GROW jako uniwersalna metoda na sesję​
 • Ćwiczenia – Narzędzia do ustalania celu ​
 • Ćwiczenia – narzędzia do wzmacniania potencjału
 • Ćwiczenia – skalowanie i narzędzia do podejmowania decyzji
 • Narzędzia do zastosowania w procesie delegowania, monitorowania i rozliczania zadań​
 • Rola feedbacku w mentoringu​
  Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń​

Moduł 6: Narzędzia i techniki mentoringowe cz. 2

 • Mentoring i coaching w procesie sprzedaży​
 • Rozwijanie kompetencji sprzedażowych pracownika w oparciu o narzędzia coachingu​
 • Mentoring jako metoda rozwojowa dla osób po awansie wewnętrznym​
 • Mentoring jako uzupełnienie szkoleń​
 • Angażowanie pracowników w proces własnego rozwoju​
  Interaktywna, moderowana wymiana pomysłów i doświadczeń​
 • Przestrzeń na autorefleksję​
 • Podsumowanie szkolenia

DLA KOGO?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?
Warsztaty „Narzędzia mentoringowe w pracy nowoczesnego menadżera” przewidziane są dla pracowników organizacji, którym zależy na nowoczesnym zarządzaniu, sprawnej, codziennej komunikacji i współpracy wspierającej proaktywność, kulturę odpowiedzialności i możliwość dzielenia się swoimi pomysłami przez współpracowników. ​

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?​
 • Liderzy zarządzający bezpośrednio zespołami,​
 • Managerowie bez podległych zespołów – np. zarządzający projektami,
 • Osoby zainteresowane wdrożeniem procesów lub elementów mentoringu i coachingu jako narzędzia rozwojowego w swoich firmach lub organizacjach​,
 • Osoby zajmujące się rozwojem kompetencji pracowników w organizacji​.

Opinie

W szkoleniu wzięli udział wolontariusze będący liderami projektów i obszarów w fundacji oraz członkowie zarządu, osoby współpracujące na co dzień z zespołami złożonymi z wolontariuszy oraz ze szpitalami dziecięcymi w całej Polsce. Dzięki warsztatowi uczestnicy zrozumieli istotę zmiany i jej wpływu na stany emocjonalne zespołu jak i samego lidera i dowiedzieli się jak komunikować zmiany aby osiągnąć zamierzony efekt oraz przewidzieć potencjalne trudności w procesie zmiany. Materiał oparty był na interesujących przykładach, a sam warsztat prowadzony w sposób angażujący uczestników. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącej, a przekazana wiedza została uznana przez nich za przydatną w codziennym życiu.

FAQ

CZY SZKOLENIE „NARZĘDZIA MENTORINGOWE W PRACY NOWOCZESNEGO MENADŻERA” JEST POŁĄCZONE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEĆWICZENIA NARZĘDZI MENTORINGOWYCH I DOŚWIADCZENIA ICH DZIAŁANIA?

TAK. Szkolenie ma charakter warsztatowy – łączy elementy nowej wiedzy z realizowanymi na bieżąco ćwiczeniami wykorzystującymi poznawane zasady i narzędzia mentoringowe. Zawiera zarówno elementy wykładu, wymianę doświadczeń jak i praktyczny trening umiejętności poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wcielają się zarówno w role mentorów jak i mentee, aby móc osobiście przekonać się jak działają poszczególne narzędzia podczas sesji mentoringowej. Warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne sposoby skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się w oparciu o metodę LERIS i experiential learning, co gwarantuje zapamiętanie wiedzy i wysoką efektywność szkolenia. Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje działania do potrzeb uczestników.​

CZY UCZESTNICY PO WARSZTATACH OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT LUB DYPLOM?

TAK. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia z zakresu ”Narzędzi mentoringowych w pracy nowoczesnego menadżera” otrzymują dyplom poświadczający zakres zrealizowanego szkolenia.

CZY SZKOLENIE ODBYWA SIĘ TYLKO W FORMIE STACJONARNEJ?​

NIE. Szkolenie możemy zrealizować zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie online. Wersja online uwzględnia również możliwość skutecznego przećwiczenia nowo nabywanych umiejętności, którą uczestnicy sobie chwalą.

Czas trwania 3 dni
Dostępne w językach Polski, Angielski
Formuła szkolenia Stacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

DOŚWIADCZENIE:

 • Jest jedynym na rynku trenerem posiadającym zarówno wykształcenie z obszaru finansów jak i zarządzania (ukończone studia z obszaru finansów oraz studia Executive Master of Business Administration), które łączy z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV).

Praktyk sprzedaży

 • Ma na koncie ponad 2000 wynegocjowanych kontraktów B2B, podniosła wynik EBIDTA + 46% YoY, średnią wartość koszyka o + 75%, średnią wartość transakcji o + 26%, cross sell o + 96%.
 • Posiada szerokie doświadczenie w sprzedaży B2B, B2C, omnichannel, multichannel, jak również m.in. poprzez kanały nowoczesnej dystrybucji, własne sieci sklepów detalicznych i call center.
 • Pracuje z menadżerami i handlowcami i pomaga w podnoszeniu efektywności działań – m.in. poprzez szkolenia, mentoring, coaching biznesowy oraz uczestnicząc jako konsultat w procesach optymalizacji działań handlowo-marketingowych w firmach.
 • Autorka wielu publikacji z obszaru sprzedaży i zarządzania m.in. w takich czasopismach jak Puls Biznesu, Nowa Sprzedaż, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, e-Commerce & Digital Marketing
 • Regularnie występuje na konferencjach biznesowych – m.in. Forum Szefów Sprzedaży, Puls Biznesu, National Sales Congress.
 • Jest wykładowcą MBA, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: