Akademia Lidera: szkolenie z przywództwa

Akademia Lidera: szkolenie z przywództwa

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie przez uczestników konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu efektywnego zarządzania zespołem.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania jak i skutecznej komunikacji biznesowej.
 • Zwiększenie efektywności osobistej poprzez lepszą organizację czasu , a w konsekwencji efektywności realizacji zadań i celów.
 • Przećwiczenie konkretnych narzędzi i modeli przydatnych w zarządzaniu, w tym narzędzi coachingowych i mentoringowych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Szkolenie zbudowane jest z modułów. W oparciu o analizę potrzeb projektujemy cykl szkoleń rozwojowych uwzględniając te moduły, które wynikły podczas analizy potrzeb i wyzwań konkretnego zespołu lub organizacji.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, łączy teorię z case study i ćwiczeniami, co służy przyswajaniu nowej wiedzy i pozwala na zastosowanie jej w praktyce od razu po szkoleniu.
 • Program warsztatów został skonsultowany z menedżerami z wielu firm– powstał m.in. w oparciu o feedback i ankiety przeprowadzone wśród uczestników wielu naszych szkoleń.
 • Unikalna formuła  –case study + ćwiczenia + teoria + konsultacje z prowadzącym.
 • Doświadczenie i praktyka prowadzącego –szkolenie prowadzi trener posiadający wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania zespołami.
 • Praktyczne materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze punkty warsztatów.
 • Opieka eksperta – podczas każdego dnia szkolenia, uczestnicy mogą skonsultować własne wyzwania z trenerem – praktykiem zarządzania.
 • Szkolenie może zostać uzupełnione o indywidualny program mentoringowy dla kluczowych menadżerów. W trakcie procesu będą oni indywidualnie pracowali z mentorem nad realizacją celów, które sami sobie wyznaczą w trakcie szkolenia lub wskazanych przez przełożonego.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie zmianą – podstawowa wiedza lidera

 • Dlaczego zmiana budzi opór i jak przekonać pracowników do zmiany?
 • Mózg a zmiany – dlaczego zmiany budzą opór i jak temu zaradzić? Poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka.
 • Jak skutecznie wprowadzić zasady w nowym lub zmienić je w dotychczasowym zespole?
 • Exposé szefa
 • Rola empatii w zarządzaniu
 • „Powerful questions”oraz rola umiejętności „miękkich”i empatii w „twardej” pracy
 • Jak przekazywać́ ważne informacje, gdy komunikacja jest utrudniona?
 • Zasady Winstona Churchilla
 • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie zarządzania zespołem
 • Modele wprowadzania zmian – model Fishera, Tuckmanna, Kottera
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 2: Rola informacji zwrotnej w efektywnym zarządzaniu

 • Rola percepcji w zarządzaniu
 • 5 poziomów komunikacji
 • Feedback vs ocena, w czym tkwi różnica?
 • Jak nasz mózg reaguje na informację zwrotną?
 • Eksperyment Johna Gotmanna
 • 6 zasad konstruktywnego feedbacku
 • Przykładowe techniki feedbacku
 • Rola upward feedbacku w zarządzaniu
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 3: Budowanie efektywnych zespołów

 • Budowanie autorytetu lidera
 • Strategia firmy a zadania zespołu i poszczególnych pracowników –  jak skutecznie zarządzać przez cele i je wyznaczać?
 • Jak komunikować strategię?
 • Czym różni się komunikacja strategii top-down i bottom-up?
 • Zarządzanie sytuacyjne a monitorowanie zadań w zależności od pracownika
 • Cykl Deminga i jego rola w monitorowaniu realizacji celów i strategii
 • SMART(ER) – przykłady i ćwiczenia praktyczne w zakresie wyznaczania celów
 • Wpływ kultury odpowiedzialności (accountability culture) na zwinne zarządzanie i wyznaczanie celów
 • Dysfunkcje zespołowe obniżające efektywność zespołu – jak je rozpoznać i jak im przeciwdziałać?
 • Zarządzanie zespołem w strukturze matrycowej (pośrednie) vs zarządzanie bezpośrednie
  – o czym warto pamiętać?
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 4:Jak zbudować i podtrzymać motywację w zespole

 • Co motywuje ludzi? – motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Rola managera w motywowaniu i inspirowaniu swojego zespołu
 • Indywidualne strategie motywacji a cele szefa i firmy
 • Narzekający podwładni – jak to zmienić?
 • Kaskadowanie jako element sprzyjający motywacji
 • Z czego rodzi się brak motywacji? – czyli jak unikać najczęstszych błędów
 • Jak motywować w sytuacji braku budżetu na nagrody lub premie?
 • Jak rozwijać i angażować pracowników?
  – czyli najbardziej efektywne finansowe i pozafinansowe elementy motywowania pracowników
 • Rozwój pracowników wg zasady 70-20-10
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

Moduł 5: Delegowanie zadań i odpowiedzialności

 • Rola skutecznej komunikacji w biznesie i realizacji zadań –ćwiczenia praktyczne
 • Jak się uczą dorośli
 • Pomaganie vs ratowanie – różnice psychologiczne i ich zastosowanie w życiu managera
 • Jak ograniczyć mikromanagement?
 • Model GROW model – wspierający poszukiwanie rozwiązań przez pracownika
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Model zarządzania sytuacyjnego wg K. Blancharda
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne

DLA KOGO?

Cykl szkoleń o charakterze warsztatowym „Akademia Lidera” przeznaczony jest dla osób, które:
 • Przygotowują się dopiero do objęcia pozycji team lidera,
 • Zarządzają zespołem, lecz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i przećwiczyć nowe umiejętności w praktyce,
 • Chcą się skuteczniej komunikować i efektywniej zarządzać podległymi pracownikami,
 • Chcą za pomocą skutecznej komunikacji zwiększyć efektywność swojego podległego zespołu, aby bez problemu realizował swoje cele i zadania,
 • Znają ból przekazywania niepopularnych decyzji i wprowadzania zmian na które podwładni reagują oporem i chcą poznać mechanizmy pozwalające utrzymać motywację zespołu w trudnych sytuacjach,
 • Poszukują praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu.

Opinie

SZKOLENIE WARSZTATOWE: Efektywny Manager – Skuteczny Lider


Niniejszym  zaświadczamy, że Małgorzata Warda przeprowadziła szkolenie na rzecz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (kontrahenta Uniwersytetu SWPS).


Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej pracy lidera.


Szkolenie w formie warsztatów spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników.


Trener wykazał się zaangażowaniem i dużym doświadczeniem praktycznym. Zrealizowane szkolenie spełniło oczekiwania.

FAQ

CZY SZKOLENIE ZAMKNIĘTE MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNYCH WYZWAŃ FIRMY?

TAK.  W przypadku naszych szkoleń istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb konkretnej organizacji lub grupy menadżerów – na przykład osób o krótszym stażu lub też bardziej doświadczonych. Poza badaniem potrzeb, bardzo często opracowujemy dla firm case study z ich rzeczywistości biznesowej – są one bardzo pozytywnie odbierane przez uczestników szkoleń. Zmodyfikowany pod potrzeby konkretnej organizacji program sprawi, że cała organizacja będzie lepiej przygotowana do skutecznego wdrożenia istotnych dla niej zmian, a efektywność zarządzania się zwiększy.

CZY SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA DOŚWIADCZONYCH MENADŻERÓW?

NIE. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby, które przygotowują się do pełnienia roli lidera jak i menadżerowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Ramowy program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania menadżerów do pełnienia roli skutecznych liderów zespołów – w razie potrzeby dostosujemy go do potrzeb konkretnej grupy. Szkolenie można dodatkowo uzupełnić o indywidualne procesy mentoringowe prowadzone przez mentorów z międzynarodowymi uprawnieniami, które pozwalają zaadresować indywidualne wyzwania i cele poszczególnych uczestników, a tym samym przyspieszyć skuteczne wdrożenie nowych kompetencji.

CZY SZKOLENIE ZAWIERA PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I PRZYKŁADY Z BIZNESU?

TAK. Cykl szkoleniowy „Akademia Lidera” opracowany jest przez praktyka z ponad 20-letnim doświadczeniem handlowym i ma charakter warsztatowy. Warsztaty te cieszą się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że cechuje je unikalna formuła i pragmatyczność. Podczas szkolenia omawiane są liczne case study i rzeczywiste sytuacje z biznesu. Praktyczne ćwiczenia pozwalają uczestnikom na bieżąco doświadczać działania omawianych narzędzi i mechanizmów, dzięki czemu lepiej zapamiętują omawianą wiedzę i umieją ją przywołać w odpowiednim momencie w praktyce biznesowej. Co więcej, podczas warsztatów możliwe jest indywidualne skonsultowanie wyzwań z prowadzącym. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje także pakiet praktycznych materiałów szkoleniowych, które może wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Reasumując, „AkademiaLidera” to solidna dawka wiedzy w pigułce, poparta prawdziwymi case study z biznesu, ćwiczeniami praktycznymi i konsultacjami z praktykiem. Wszystko to sprawia, że szkolenie cieszy się dużą popularnością i jest doceniane przez uczestników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje. 

CZY W RAMACH „AKADEMII LIDERA” TRZEBA REALIZOWAĆ WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE MODUŁY?

NIE. W zależności od potrzeb biznesowych danej organizacji możemy zrealizować tylko wybrane moduły lub połączyć wybrane elementy z modułów. Chętnie służymy radą i pomocą w opracowaniu programu szkolenia adresującego wyzwania Państwa firmy.

CZY MODUŁY „AKADEMII LIDERA” MOŻNA ROZŁOŻYĆ W CZASIE?

TAK. Cykl szkoleniowy „Akademia Lidera” z reguły rozkładamy w czasie. Wielu naszych Klientów zleca nam uzupełnienie szkolenia o indywidualne spotkania mentoringowe z uczestnikami, wspierające efektywność szkolenia i utrwalania wiedzy. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule w Pulsie Biznesu – KLIKNIJ TU.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ SZKOLENIA:

 1. NARZĘDZIA MENTORINGOWE W PRACY MENADŻERA
 2. EFEKTYWNY LIDER – SKUTECZNY MENADŻER
Czas trwania5 dni
Dostępne w językachPolski, Angielski
Formuła szkoleniaStacjonarnie lub Online
Link do szkolenia
WYŚLIJ ZAPYTANIE
POPROŚ O OFERTĘ

Sprawdź nasze referencje i dołącz do grona naszych Klientów

 • DOŚWIADCZENIE:

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w biznesie w korporacjach handlowych na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego (pracowała m.in. dla marek Tefal, Nescafe Dolce Gusto, Mango TV). Posiada doświadczenie w restrukturyzacjach, jest praktykiem zarządzania – podniosłam wynik EBIDTA + 46% YoY, ABV + 75%, ATV + 26%, Cross sell + 96%, zmniejszyłam rotację w CC – 50%

 

Zarządzała zespołami 200+ w modelu stacjonarnym, zdalnym (zespoły międzynarodowe, projektowe) i hybrydowym.

 

Pomaga wprowadzać zmiany w firmach – poprzez szkolenia biznesowe, doradztwo w zakresie optymalizacji procesów handlowych jak i indywidualne procesy mentoringowe zmieniają się in plus nie tylko wyniki sprzedaży, ale i sposób pracy kluczowych osób w firmach.

 • WYKSZTAŁCENIE: Absolwentka finansów, Executive MBA oraz lingwistyki stosowanej.
  Posiada uprawnienia do prowadzenia procesów mentoringowych i coachingowych potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania uzyskane w toku studiów magisterskich. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Łączy praktyczne doświadczenie w zarządzaniu z wieloletnią edukacją biznesową, uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania oraz psychologicznym przygotowaniem do prowadzenia indywidualnych procesów rozwojowych.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: