Informacja przy tworzeniu konta w sklepie

Informacja przy tworzeniu konta w sklepie

Informacja przy tworzeniu konta w sklepie.

Administratorem danych osobowych jest firma Małgorzata Warda & Partners, , z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 4/106 w Warszawie Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i utrzymywania konta użytkownika w sklepie. Dane będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.”

Informacja przy formularzu zamówienia na produkty cyfrowe

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Warda & Partners. Dane będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. Szczegółowe cele i podstawy przetwarzania znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Checkbox (obowiązkowy):

PRZECZYTAŁEM/AM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA UTRATĘ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU POBRANIA PRODUKTU CYFROWEGO PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY. *

DODATKOWE INFORMACJE:

*Przy produktach cyfrowych mamy trochę kontrowersji. W internecie na potęgę spotkasz się z obowiązkowym checkboxem “Wyrażam zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mi zamówionego produktu/usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wiem, że tracę w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.” Podstawą prawną jest tutaj art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta: :Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” Treść zacytowanego checkboxa powyżej nie ma nic wspólnego z dobrowolnością zgody. Jednym słowem klient jest pozbawiony prawa do zakup produktu cyfrowego, jeśli nie wyrazi zgody. Tymczasem klient powinien móc dokonać zakupu i samodzielnie decydować, czy pobiera produkt – i tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy, czy mimo dokonanego zakupu nie pobiera produktu i tym samym zachowuje prawo do odstąpienia. Stąd moja propozycja checkboxa jak wyżej.

Pamiętaj, że nasze produkty to treści cyfrowe, więc jeśli pobierzesz je od razu, to w ten sposób tracisz prawo do odstąpienia od umowy. Nie stracisz tego prawa, jeśli pobierzesz je dopiero po upływie terminu na odstąpienie.

Poprzednia wersja dokumentu do dnia 31.08.2023 r. – link