Coaching

Coaching

Coaching to rozwojowa podróż z osobą towarzyszącą, czyli coachem. Skoro trafiłeś na tę stronę, zapewne czujesz potrzebę zmiany – w swoim życiu zawodowym, prywatnym lub też w obszarze biznesowym. Odpowiedzią na tę potrzebę może być właśnie coaching, który pomaga uporządkować myśli i zaplanować działania. W zależności od potrzeb może być to coaching biznesowy, executive coaching, coaching kariery lub life coaching.

Zapraszam do zapoznania się z rozwiązaniami, które proponujemy w obszarze coachingu.

Akredytowany międzynarodowo coach i mentor

Poziom Senior Practitioner EMCC, AoEc

Na czym polega coaching?

Coaching to rozwojowa podróż z osobą towarzyszącą, czyli coachem. Profesjonalny coach to osoba przygotowana merytorycznie do prowadzenia indywidualnych procesów rozwojowych. Profesjonalny coach powinien posiadać certyfikat lub akredytację uprawniającą go do prowadzenia procesów rozwojowych. Dokumenty te poświadczają jego przygotowanie merytoryczne i uprawnienia zawodowe. Prowadząc inspirujący dialog coach pomoże Ci odkryć i doprecyzować Twoje potrzeby lub motywację do zmiany i podjąć odpowiednie działania. Coach to osoba, z którą możesz omówić Twoje wyzwania, uporządkować myśli i omówić rozwiązania. Jednak w odróżnieniu od mentora, coach nie daje rad, lecz prowadzi rozmowę w taki sposób, aby Klient samodzielnie znalazł odpowiedzi i rozwiązania na nurtujące go kwestie. Mentoring z kolei nazywany bywa „coachingiem+”, gdyż mentor stosując narzędzia coachingowe może się z Klientem podzielić dodatkowo relewantnym dla danego wyzwania doświadczeniem.

Jak pracuje coach?

Coach jest jak zwierciadło dla Klienta, w którym on sam przygląda się swoim myślom, potrzebom i wyzwaniom. Coach – jako osoba z zewnątrz – w odróżnieniu od przyjaciela lub współpracownika może zachować bezstronność. Dzięki temu może stać się obiektywnym obserwatorem i pomóc Klientowi zyskać nową perspektywę na Twoje wyzwania. Poprzez odpowiednio zadawane pytania, bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu i narzędziach coachingowych, dobry coach pomoże Ci spojrzeć na daną kwestię w nowym świetle, dzięki czemu będzie Ci łatwiej podjąć odpowiednie decyzje, poukładać trudne kwestie, a w konsekwencji się rozwinąć.

Coaching to partnerstwo – towarzyszenie w formie dialogu drugiej osobie, czyli coachee, bez narzucania i doradzania rozwiązań, w Twoim indywidualnym tempie. Coaching zatem nie jest doradztwem ani terapią. Coach jest swego rodzaju trenerem osobistym. Jednak nie sportowym, chociaż angielska geneza słowa ‘coach’ pochodzi właśnie ze sportu, lecz jest trenerem w kwestiach życiowych – wtedy mówimy o tzw. life coachingu – bądź biznesowych lub zawodowych, które to wsparcie określane jest jako coaching biznesowy lub executive coaching.

Executive coaching – na czym polega i dla kogo jest przeznaczony?

Executive coaching jest procesem mającym na celu poprawę zdolności przywódczych i efektywności osobistej menedżerów. Pomaga kierownictwu wyższego szczebla samodzielnie dostrzec i zmienić głęboko zakorzenione zachowania przywódcze.

Coaching menadżerski może być ukierunkowany na:

 • poprawę komunikacji w firmie lub zespole,

 • efektywną komunikację interpersonalną,

 • umiejętne udzielanie informacji zwrotnej,

 • pracę nad umiejętnym stawianiem i osiąganiem celów,

 • zwiększenie kompetencji przywódczych – na przykład po awansie,

 • pracę nad asertywnością i wyznaczaniem granic,

 • rozwój kariery,

 • poprawę work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Profesjonalny executive coach pracuje w oparciu o kodeks etyczny co gwarantuje pełną poufność omawianych kwestii i zdecydowanie zwiększa skuteczność procesu. O tym, że executive coaching biznesowy przynosi doskonałe efekty świadczą m.in. opinie naszych Klientów.

Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy to skuteczna forma wsparcia rozwój zarówno małych jak i dużych firm. Podobnie jak executive coaching może być narzędziem rozwojowym dla kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla, a także właścicieli firm oraz osób nastawionych na własny rozwój.

Coaching biznesowy może dotyczyć rozwoju kompetencji zarządczych i umiejętności miękkich lub skupiać na rozwoju kompetencji twardych w zarządzaniu biznesem.

Wysoka skuteczność coachingu biznesowego łączy się z pogłębioną pracą nad motywacją coachee do wprowadzania konkretnych zmian oraz z rozpoznawaniem i przezwyciężaniem ograniczających go indywidualnych przekonań, które stają na drodze do realizacji ważnych celów osobistych i biznesowych. Wprowadzając świadomie zmiany w zarządzaniu relacjami interpersonalnymi lub biznesem, coachee szybko zaczyna dostrzegać pozytywne efekty coachingu biznesowego.

Life coaching – co to jest?

Zarówno coaching biznesowy jak i executive coaching mogą zahaczać o life coaching. Life coaching to rodzaj coachingu ukierunkowany na relacje oraz życie osobiste. Może on obejmować plany życiowe, relacje międzyludzkie, wolność finansową, aspekty życia rodzinnego, które często łączą się z życiem zawodowym.

Coaching kariery – czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Coaching kariery jest odpowiedzią na potrzeby występujące w trakcie całego życia zawodowego. Udział w sesjach coachingowych jest pomocny zarówno w rozwoju zawodowym, codziennym mierzeniu się z wyzwaniami zawodowymi jak i planowaniu zmiany zawodowej. Coach kariery pracuje na realnych zasobach klienta, tj. wydobywa jego potencjał zawodowy w zakresie umiejętności, predyspozycji zawodowych, a następnie może go wspierać w osiąganiu różnorodnych celów.

Coach kariery może wspomóc Klienta m.in. w takich obszarach jak:

 • określeniu potencjału i talentów Klienta,

 • właściwe zaplanowanie rozwoju zawodowego,

 • zaplanowanie zmiany pracy i świadome zarządzanie rozwojem kariery

 • ustalenie nowych celów zawodowych

 • wzmocnienie motywacji do zmiany pracy lub zawodu.

Do określenia potencjału zawodowego i talentów warto wykonać badanie indywidualnych predyspozycji Extended DISC  które może być przydatne zarówno podczas procesu coachingowego jak i mentoringowego do zaplanowania dalszych kroków. W praktyce wiele procesów z obszaru rozwoju kariery realizujemy bowiem w formie mieszanej – łącząc elementy coachingu i mentoringu zależnie od konkretnych potrzeb.

Ile trwa proces coachingowy?

Proces coachingowy realizowany jest w formie kilku sesji trwających 60 min. lub 90 minut. W zależności od potrzeb pracujemy zwykle w seriach wynoszących 3, 6 lub 9 sesji. Sesje odbywają się zazwyczaj co 3 tygodnie, chociaż bywa, że także częściej jeśli sytuacja tego wymaga.

Procesy coachingowe realizujemy w oparciu o międzynarodowy kodeks etyczny, gwarantujący pełną poufność procesów i prowadzenie sesji w oparciu o wysokie międzynarodowe standardy.

Coaching może być także realizowany grupowo – często stanowi uzupełnienie realizowanych przez nas warsztatów szkoleń, a ich uczestnicy bardzo chwalą sobie ten element.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: