Extended DISC

Extended DISC

Sprawdź swój potencjał i talenty! Zweryfikuj silne strony Twojego zespołu! Extended DISC to indywidualna analiza mocnych stron uzyskiwana po wypełnieniu kwestionariusza online i przedstawiana w formie raportu. Raport ten z pomocą kolorów 🔴🟡🟢🔵 i zaawansowanej analizy psychometrycznej w czytelny sposób umożliwia nam dokładniejsze poznanie siebie. Analiza predyspozycji oraz indywidualnych stylów percepcji i komunikacji w oparciu o narzędzie psychometryczne Extended DISC pomaga także budować efektywniejsze zespoły, jak również zwiększyć skuteczność rekrutacji pod kątem uzupełnienia kompetencji w zespole!

Zapraszam do zapoznania się z możliwościami Extended DISC!

Małgorzata Warda

Certyfikowany Konsultant Extended DISC  

Akredytowany międzynarodowo mentorka biznesu i executive coach   

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy 

 

Wybierz obszar, który Cię interesuje: 

Extended DISC – co to jest?

Extended DISC to narzędzie do badania talentów, predyspozycji i naturalnych stylów zachowań człowieka.  Wypełniając kwestionariusz Extended DISC respondent otrzymuje analizę osobistych predyspozycji, potencjału i talentów, na których może świadomiej budować swoją efektywność osobistą lub styl zarządzania, a także podejmować decyzje odnośnie rozwoju zawodowego. Analizę otrzymuje się w formie czytelnego raportu po wypełnieniu kwestionariusza.  

Przedstawiony w czytelnej i przystępnej formie raport Extended DISC,  umożliwia nam dokładniejsze zrozumienie naszego własnego potencjału i talentów. Pomaga zrozumieć  nasze mechanizmy komunikacji z innymi ludźmi,  lepiej zrozumieć jak reagujemy na bodźce z otoczenia, a także to, co nas napędza do działania, bądź demotywuje. Dzięki zaawansowanym raportom ludzie poznają siebie, dzięki czemu podejmują lepsze decyzje zawodowe jak i osobiste, a także tworzą świadome, efektywniejsze zespoły.

Raport Extended Disc nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych, lecz opisuje nasz naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach – m.in. nasz styl komunikacji czy sposoby podejmowania decyzji, które nas różnią od innych osób. Znając własny potencjał i mocne strony łatwiej nam je świadomie wzmacniać i budować naszą ścieżkę rozwoju – na przykład zawodowego.  Raport Extended Disc identyfikuje prawdziwe mocne strony respondenta oraz potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając mu na coraz skuteczniejsze, świadome  działanie. 

 

Analizę naszych własnych zachowań, potencjału i talentów uzyskujemy wypełniając kwestionariusz Extended DISC w formie online. Kwestionariusz Extended Disc jest narzędziem psychometrycznym. Na podstawie udzielonych przez respondenta odpowiedzi system przygotowuje raport potencjału i talentów, który otrzymuje wypełniający i który omawiany jest na indywidualnej sesji z konsultantem. 

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje m.in.: 

  • naturalny styl zachowania i komunikacji, 
  • sposób podejmowania decyzji, 
  • mocne strony, potencjał i talenty respondenta, 
  • co motywuje lub demotywuje respondenta, 
  • potencjalne obszary do rozwoju. 

Do czego przydaje się analiza Extended Disc?

Analiza Extended Disc 🔴🟡🟢🔵 może być przydatna dla potrzeb zawodowych i prywatnych, jeśli chcemy poznać i zrozumieć nasze własne style zachowań i reakcji, a także zrozumieć, co nas motywuje. Jest także bardzo przydatna podczas procesów rekrutacji i budowania efektywnych zespołów. Pomaga ludziom lepiej się ze sobą komunikować i współpracować ze względu na wzajemne rozumienie swoich mocnych stron i potencjału. Reasumując wiedza pozyskiwana z pomogą narzędzia Extended DISC pomaga rozwijać członków zespołu, rekrutować i osiągać lepsze wyniki zespołowe.

Istnieje możliwość zamówienia i  wygenerowania szeregu raportów, w tym raportów dla zespołów – zależnie od potrzeb biznesowych danego badania – oraz omówienia ich z certyfikowanym konsultantem. 

Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 15 lat w ponad 1 300 organizacji. 

Na jakich podstawach naukowych opiera się analiza Extended DISC?

Extented Disc jest analizą behawioralną. Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Aby ułatwić jego zrozumienie raport w czytelny sposób wykorzystuje cztery kolory 🔴🟡🟢🔵 do opisania i zrozumienia ww. modeli indywidualnych zachowań.  Model nawiązuje do teorii Carla Gustava Junga i jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu indywidualnych reakcji człowieka na bodźce z otoczenia. 

Czy raport Extended DISC można przeanalizować samodzielnie?

Respondent otrzymuje raport Extended DISC w formie pliku pdf lub wydruku. Zawiera on szereg informacji, które warto omówić z certyfikowanym ekspertem, aby dobrze zrozumieć raport oraz swoje mocne strony. Certyfikowany konsultant Extended DISC posiada przygotowanie merytoryczne i wiedzę, jak interpretować dane w raporcie. Samodzielna analiza może być niepełna lub prowadzić do nieprawidłowych wniosków.

Extended DISC - w jakich językach dostępne są kwestionariusze i raporty?

Kwestionariusz respondent możne wypełnić w wielu wersjach językowych – w tym w większości wypadków w języku ojczystym. Został on bowiem przetłumaczony na wiele języków uwzględniając niuanse językowe i kulturowe. Ponieważ Extended Disc jest narzędziem psychometrycznym, istotne jest, aby respondent wypełniając kwestionariusz online dobrze rozumiał pytania. Następnie z odpowiedzi generowany jest raport. Jako Warda & Partners najczęściej generujemy i omawiamy z respondentami raporty Extended DISC w języku polskim, angielskim lub niemieckim. 

  • Chcesz poznać swoje indywidualne predyspozycje i talenty lub sprawdzić jakie są mocne strony Twojego zespołu?
  • Chcesz się dowiedzieć jak zamówić analizę Extended DISC dla siebie lub Twojego zespołu?
  • Planujesz zwiększyć zatrudnienie i chcesz się upewnić, którzy kandydaci najlepiej uzupełnią istniejący zespół?
  •  Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: