Mentoring

Mentoring

 • Jesteś menadżerem? Przygotowujesz się dopiero pełnienia tej roli lub innej zmiany zawodowej?
 • Zastanawiasz się jak zadbać o rozwój kluczowych menadżerów w Twojej firmie? A może zarządzasz swoim biznesem?
 • Podejmujesz decyzje i czujesz czasem, że przydałby Ci się ktoś doświadczony i bezstronny jednocześnie, z kim możesz bezpiecznie „przegadać” swoje pomysły lub decyzje? Lub ktoś kto pomoże Ci spojrzeć na wyzwania Twoje lub zespołu z innej, szerszej perspektywy?
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej dwa z powyższych pytań współpraca z mentorem może być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie lub menadżerów w Twojej organizacji.   

Zapraszam do zapoznania się z rozwiązaniami, które proponujemy w obszarze mentoringu biznesowego i wsparcia menadżerów poprzez skuteczny mentoring. 

Akredytowana międzynarodowo mentorka i executive coach  

– poziom Senior Practitioner EMCC, AoEc W 2024 roku otrzymała nagordę jako najlepszy executive coach i mentor biznesowy w Polsce. 

 

Jaka jest skuteczność mentoringu?

Indywidualny mentoring to niezwykle skuteczna wsparcia kluczowych osób w firmie, jak i sposób na akcelerację samego biznesu.  Z badań wynika bowiem, że: 

 • 67% przedsiębiorstw zaobserwowało wzrost wydajności w wyniku wsparcia ze strony mentorów,  
 • 55% firm przyznaje, że mentoring ma pozytywny wpływ na ich wyniki.  
 • 97% osób korzystających ze wsparcia mentoringowego, uważa, że jest ono wartościowe, 
 • 75% pracowników chce mieć mentora i uważa mentoring za ważny element w osiąganiu sukcesów 
 •  pracownicy, których wspiera mentor, awansują 5x szybciej. 

 

Żródła: Mentorsme, National Mentoring Day, Chronus 

Mentoring biznesowy – jakie są warianty?

W jakich sytuacjach warto skorzystać z mentora? Wsparcie poprzez mentoring biznesowy może przybierać różne formy, w zależności od celu danego procesu: 

 

 • Mentoring specjalistyczny to praca z właścicielem firmy lub menadżerem nad określonym obszarem w ramach konkretnej ekspertyzy mentora (na przykład w obszarze zarządzania firmą i zespołem, rozwoju kanałów sprzedaży lub współpracy z kluczowymi klientami). 

 

 • Mentoring o charakterze strategicznym to indywidualne wsparcie menadżera i przygotowanie go do awansu, pełnienia kluczowej roli w przedsiębiorstwie lub przejęcia odpowiedzialności za strategiczne projekty w organizacji. 

 

 • Mentoring rozwojowy ma na celu wsparcie menadżera w rozwoju określonych umiejętności – przykładowo może mieć na celu umocnienie konkretnych kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem (np. udzielanie feedbacku, delegowanie). Sprawdzi się też jako wsparcie dla osób, które dopiero przygotowują się do objęcia roli lidera zespołu lub niedawno awansowały. Ta forma mentoringu jest niezwykle popularną formą wsparcia menadżerów. 

 

 • Mentoring biznesowy -choć bywa używany w kontekście rozwoju kompetencji menadżerskich – może być przydatny w rozwoju istniejącego biznesu. Jest przydatny także, gdy planujemy założenie i prowadzenia własnej firmy. 

 

 • Mentoring kariery – jest nieocenionym wsparciem w sytuacji zmiany zawodowej – na przykład, gdy planujemy zmianę pracy lub stoimy przed koniecznością zmiany pracodawcy. 

Kiedy przydaje się mentoring?

Mentoring to obecnie jedna z najskuteczniejszych form rozwoju osobistego jak i rozwoju biznesu, jaką mają obecnie do dyspozycji ludzie i organizacje, zdecydowanie warto rozważyć tę formę indywidualnego wsparcia menadżerów w obecnych, dynamicznych czasach. Mentoring jest szczególnie wartościowy w czasie pracy zdalnej i hybrydowej – gdyż jak wynika z badań, wiele osób w tym modelu pracy czuje się osamotniona w stawianiu czoła wyzwaniom, co sprzyja nasileniu stresu i spadkowi produktywności. 

 

Mentoring dodaje odwagi, daje poczucie bezpieczeństwa i ogranicza poczucie samotności w stawianiu czoła wyzwaniom biznesowym. Stwarza bowiem przestrzeń do bezpiecznej komunikacji, szczerego feedbacku i sparringu pomiędzy menadżerem a mentorem. Mentor daje wsparcie Human To Human– obecność, uważność, empatię, ale również swoje doświadczenie i konkretną wiedzę dopasowaną do potrzeb Mentee, czyli Klienta. 

Jak przebiega proces mentoringowy?

Proces mentoringowy w naszym wydaniu to zwykle 3, 6 lub 9 spotkań indywidualnych w trakcie których mentor i Mentee, czyli osoba, która korzysta z mentoringu, definiują cele, nad którymi chce pracować Mentee. Ilość sesji mentoringowych zależy od ilości zagadnień do zaadresowania. Podczas sesji mentoringowych Mentee przy wsparciu mentora systematycznie pracuje nad ich osiągnięciem.  

 

Mentoring to rodzaj indywidualnego treningu – jest to bowiem zwykle relacja oparta na nauce przez działanie, czyli „learning by doing”, przy wsparciu mentora-trenera. Mentee „trenuje” nowe umiejętności na bazie zagadnień omawianych na spotkaniach mentoringowych wprowadzając nową wiedzę w życie pomiędzy sesjami. Sesje mentoringowe służą natomiast omówieniu wniosków i wspólnemu ustaleniu kolejnych kroków.

Jak wybrać dobrego mentora?

Wybór mentora to niełatwe zadanie. Poszukując odpowiedniego kandydata na mentora, warto wziąć pod uwagę co najmniej 5 parametrów: 

 1. Jakim doświadczeniem biznesowym dysponuje mentor w obszarze, który chcemy rozwinąć? Jeśli przykładowo chcemy się przygotować do objęcia roli lidera zespołu warto poszukać mentora, który skutecznie zarządzał zespołami i ma w tym obszarze doświadczenie, niekoniecznie w tej samej branży.
 2. Jakie przygotowanie merytoryczne posiada mentor do prowadzenia procesów rozwojowych? Tak jak profesjonalny lekarz, któremu powierzamy zdrowie musi posiadać wykształcenie medyczne, tak  i profesjonalny mentor – któremu powierzamy swój rozwój – powinien posiadać certyfikację lub akredytację uznanej jednostki certyfikującej.  Warto wiedzieć, że w zależności od udokumentowanego doświadczenia mentorzy mogą posiadać różne poziomy akredytacji. Dlatego cena za mentoring u doświadczonego i skutecznego akredytowanego mentora może być wyższa niż u mniej doświadczonego mentora. 
 3. Ile procesów lub godzin mentoringowych zrealizował mentor? Możemy poprosić mentora o przedstawienie referencji od poprzednich Klientów. Można również sprawdzić profil mentora na LinkedIn, a także poprosić o certyfikat lub akredytację. Poziom akredytacji poświadcza ilość zrealizowanych godzin i procesów, a tym samym doświadczenie mentora.
 4. Czy mentor podlega kodeksowi etyki uznanych organizacji branżowych i czy korzysta z superwizji?  Praca w oparciu o kodeks etyczny i korzystanie z superwizji to wymogi większości profesjonalnych organizacji certyfikujących i akredytujących mentorów. Dzięki temu mamy pewność, że proces mentoringowy będzie prowadzony w sposób etyczny, bezpieczny dla Mentee i zgodny z najwyższymi standardami.
 5. Czy jest „chemia” pomiędzy mentorem i mentee? Otwarta relacja i zaufanie to warunek sine qua non skuteczności procesu. Ze swojej strony polecamy sprawdzenie dopasowania relacji podczas tzw. krótkiej „sesji chemicznej”.  

Mentoring a coaching – jaka jest różnica?

Mentoring bywa określany jako „coaching+”. Mentor podobnie jak coach stosuje narzędzia coachingowe, ale dodatkowo może się podzielić relewantnym doświadczeniem z podopiecznym, czego nie robi coach. W naszych procesach – jeśli jest taka potrzeba stosujemy połączenie coachingu i mentoringu jako formę mieszaną, dostosowując formę prowadzenia spotkań do potrzeb Klienta. 

Ile kosztuje mentoring?

Warto wiedzieć, że mentoring to nie „pogadanka”, ale systematyczna praca w oparciu o konkretne narzędzia rozwojowe z uwzględnieniem wiedzy praktycznej mentora. Dlatego – aby proces zakończył się sukcesem – mentor to osoba, która musi mieć nie tylko doświadczenie biznesowe, ale także przygotowanie merytoryczne do pełnienia tej takiej roli.  

 

Tak jak lekarz, któremu powierzamy nasze zdrowie powinien mieć przygotowanie medyczne poświadczone odpowiednim dokumentem, tak i profesjonalny mentor powinien mieć akredytację lub przynajmniej certyfikat uznanej organizacji– na przykład European Mentoring & Coaching Council – potwierdzające jego przygotowanie do pełnienia tej roli. 

 

Warto wiedzieć, że w zależności od udokumentowanego doświadczenia mentorzy mogą posiadać różne poziomy akredytacji – wyższy (np. Senior Practitioner) lub niższy (np. Foundation). Dlatego cena za mentoring u skutecznego, akredytowanego mentora z udokumentowanym doświadczeniem może być wyższa niż cena za sesję u mniej doświadczonego mentora. Podobne parametry wpływają na wysokość ceny za coaching. 

 

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: