Obowiązek informacyjny dla kontrahentów do dnia 31.08.2023

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów do dnia 31.08.2023

Administratorem danych osobowych jest Warda Team – Paweł Warda, ul. Chodkiewicza 4 lok. 106, 02-593 Warszawa (dalej ADO).

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: info@wardateam.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;

  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana umowy z ADO, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.