Obowiązek informacyjny dotyczący mediów społecznościowych do dnia 31.08.2023

Obowiązek informacyjny dotyczący mediów społecznościowych do dnia 31.08.2023

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie Warda Team – Paweł Warda, ul. Chodkiewicza 4 lok. 106, 02-593 Warszawa nie przez niżej wskazane portale, które są administratorem serwisu.

Obszar

Facebook

Linkedin

Instagram

Youtube

TikTok

Twitter

Administrator danych osobowych (dalej ADO)

Warda Team – Paweł Warda, ul. Chodkiewicza 4 lok. 106, 02-593 Warszawa

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: info@wardateam.com

Współadministratorzy

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych są ADO i Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o Facebook Ireland Limited w załączniku Administrator statystyk strony. Więcej
o przetwarzaniu Twoich danych
w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą m.in. WhatsApp
i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych, przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług
w ramach wszystkich używanych produktów firm Facebooka.

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych
w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

Spółka Google (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach

TikTok Ireland i TikTok UK

dostarczają Platformę i powiązane z

nią usługi oraz wspólnie przetwarzają

dane osobowe w sposób opisany w

polityce oraz w Warunkach

świadczenia usług. Zgodnie z

Warunkami świadczenia usług

dostawcą usług dla użytkowników

Platformy na terenie EOG i

Szwajcarii jest TikTok Ireland. W

przypadku użytkowników z Wielkiej

Brytanii dostawcą Platformy jest

TikTok UK. TikTok Ireland i TikTok

UK udostępniają informacje jako

współadministratorzy danych

użytkownika, jeżeli jest to konieczne

do skutecznej i zgodnej z

obowiązującym prawem obsługi

Właściciel portalu społecznościowego Twitter na

zasadach dostępnych pod adresem https://twitter.com/de/privacy

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

 1. polubienia fanpage’a poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię” lub „Obserwuj”,

 2. aktywność na fanpage’u,

 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników,

 4. wizerunek z Twojego konta

 5. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu

 6. inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage- użytkownik.

 1. Nazwa konta,

 2. IP,

 3. dane w komentarzu.

 4. wizerunek z Twojego konta

 5. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu

 1. Nazwa konta,

 2. IP,

 3. dane w komentarzu.

 4. wizerunek z Twojego konta .

 1. Nazwa konta,

 2. IP,

 3. dane w komentarzu

 4. wizerunek z Twojego konta .

 1. Nazwa użytkownika

 2. dane w

komentarzu.

 1. wizerunek z Twojego konta

 1. identyfikator Twitter (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko

 2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu Twitter,

 3. inne dane w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu Twitter,

 4. wizerunek z Twojego konta

 5. inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage- użytkownik.

 6. dane w

komentarzu.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

 • udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook,

 • efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów, organizowanie konkursów,

 • kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 • cele statystyczne i analityczne

 • ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

 • udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Linkedin,

 • efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów organizowanie konkursów,

 • kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 • cele statystyczne i analityczne

 • ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

 • udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Instagram,

 • efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji
  o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów organizowanie konkursów,

 • kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 • cele statystyczne i analityczne

 • ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

promocja naszych produktów i usług

kontakt z Tobą np. poprzez Twoje pozostawione komentarze,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas

danych osobowych jest:

promocja naszych produktów i

usług

kontakt z Tobą np. poprzez

Twoje pozostawione komentarze,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń

i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas

danych osobowych jest:

promocja naszych produktów i

Usług

 • efektywne prowadzenie naszego profilu

kontakt z Tobą np. poprzez

Twoje pozostawione komentarze lub Twoje zapytanie,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń

i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert
i usług,
organizowanie konkursów a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Profilowanie

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuję Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).