krahn

SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA BRANŻY CHEMICZNEJ: Matematyka biznesowo-handlowa

Niniejszym zaświadczamy, ze firma Warda Consulting Team przeprowadziła dwudniowe szkolenie z zakresu „Matematyki Biznesowo-Handlowej” w siedzibie naszej firmy w Poznaniu. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Warda, która w oparciu o informacje od zarządu firmy przygotowała również dedykowane zadanie, uwzględniające specyfikę naszej branży.

Szkolenie „Matematyka Biznesowo-Handlowa” zostało bardzo dobrze przygotowane i opierało się na przykładach, które pozwalały uświadomić pracownikom jak zarządzać ceną oraz kosztami w procesie sprzedaży.

Prowadząca szkolenie pani Małgorzata Warda w sposób rzetelny i bardzo przystępny omówiła zagadnienia, prezentując je na wielu praktycznych przykładach. W mojej opinii wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zostaną wykorzystane w codziennej pracy działu sprzedaży i niewątpliwie przyczynią się do poprawy przeprowadzanych analiz kosztowych oraz pozytywnie wpłyną na politykę cenową firmy.

Trener podczas szkolenia bardzo się angażował, przekazywał wiedzę i praktykę w sposób niezwykle efektywny, dostosowując treści ćwiczeń do zapotrzebowania i wiedzy uczestników szkolenia.

 

Magdalena Chudziak – Prezes Zarządu KRAHN Chemie Polska Sp. z o.o.

Kategorie