Nierówności płci na rynku pracy – panel D&I podczas konferencji Poland 2.0

Nierówności płci na rynku pracy – panel D&I podczas konferencji Poland 2.0

Czy nierówne szanse rozwoju na rynku pracy białych kołnierzyków dotyczą tylko kobiet, czy to szerszy temat?

 

W jaki sposób wychowanie wpływa na postrzeganie siebie przez kobiety od najmłodszych lat edukacji i w jaki sposób przekłada się to na życie zawodowe?

Mentoring, „role-models” czy inne rozwiązania – co jest potrzebne kobietom, aby mogły sięgać po więcej?

 

Jak sposób naszych wypowiedzi i konstrukcji zdań w języku polskim świadomie lub nieświadomie powoduje, że komunikacja ma charakter wykluczający dla niektórych grup zawodowych?

 

Powyższe zagadnienia, zostały poruszone podczas panelu omawiającego równość płci na rynku pracy “Kobiece Białe Kołnierzyki – o równości płci na nowoczesnym rynku pracy” (ang. „White collars and gender inequality on the modern human resources market”). Panel odbył się w języku angielskim podczas konferencji Poland 2.0. a poprowadziła go Małgorzata Warda jako moderator.

W roli panelistek wystąpiły:

 • Joanna Tyrowicz – profesor na Uniwersytecie Warszawskim
 • Zuzanna Lewandowska – współorganizatorka m.in. World Women Conference w Davos
  oraz
 • Iulia Sarghi – Senior IT Director w P&G

Moderator panelu: Małgorzata Warda

Podczas dyskusji panelistki poruszyły szereg zagadnień z obszaru Diversity & Inclusion. 

 • Rozmowa panelowa rozpoczeła się od wątku, iż temat nierówności na rynku pracy nie dotyczy tylko kobiet, ale także innych grup zawodowych, na przykład osób z niepełnosprawnościami.  Wsparciem dla tych grup zawodowych może być mentoring, który może dawać dobre efekty, jeśli jest dobrze wdrożony, jednak nie jest to rozwiązanie systemowe. Ponadto jest czasochłonny – wymaga stworzenia relacji 1:1, przez co jest mało skalowalny. Jeśli jednak jest rozwiązaniem proponowanym przez daną organizację, dostęp do mentoringu powinni mieć wszyscy bez względu na płeć – zarówno kobiety jak i mężczyżni. Takie podejście do mentoringu ma m.in. firma Procter & Gamble. 
 • Nie ma jednego uniwersalnego sposobu  eliminowania nierówności w organizacjach. Ale niezmiennie w tym zakresie pomocne są dane i systemy ich analizy, które mogą dostarczyć informacji przydatnych w identyfikowaniu nierówności- na przykład  płacowych.
 • Z badań wynika, że firmy w których duży udział na stanowiskach liderskich mają kobiety, uzyskują lepsze wyniki niz firmy w których dominują zespoły męskie, a efektywność moze być wyższa nawet o 9,3%.
 • Zmiany w zakresie zwiększania różnorodności i udziału kobiet na wysokich stanowiskach w firmach muszą być wprowadzane systemowo. Jednak to wymaga zaangażowania zarówno kobiet jak i mężczyzn, a postęp w tych sprawach powinien być wypracowywany wspólnie. Dlatego również do paneli dyskusyjnych na tematy D&I  warto zapraszać różnorodnych ekspertów obu płci.
 • Panelistki zwracały także uwagę na to, że aby zwiększać różnorodność, warto konsultować się z osobami, których dane zagadnienie bezpośrednio dotyczy, a nie rozmawiać teoretycznie bez obecności samych zainteresowanych. Warto pytać czego dane grupy zawodowe faktycznie potrzebują i jak się czują w organizacji. Edukacja i akceptacja są kluczowe – gdyż sama tolerancja to zbyt mało. Celem zmian D&I powinno być tworzenie takiego środowiska  pracy, w którym każdy może się rozwijać i być doceniany na równych zasadach.
 • Istotnym zagadnieniem, poruszanym podczas panelu, był też sposób w jaki się komunikujemy. W organizacjach warto dbać o inkluzywną formę komunikacji, szczególnie w języku polskim, który ma formy żeńskie i męskie. Warto przyjrzeć się temu aby język, słownictwo i sformułowania, którymi się posługujemy nie wykluczały, a pełniły rolę włączającą i wspierały inne rozwiązania wdrażane w obszarze Diversity & Inclusion.

Reasumując panel był nie tylko inspirujący, ale również dostarczył mnóstwo cennych wątków do dalszych przemyśleń i dyskusji. Cieszy nas, że spotkał się z pozytywnym odbiorem uczestników. Mamy nadzieję, że dokładając naszą cegiełkę do kolejnych wydarzeń będziemy mogli wspierać pozytywne zmiany w obszarze  różnorodności, inkluzywności dotyczące grup niedoreprezentowanych, aby organizacje mogły kontynuować pracę nad tworzeniem bardziej różnorodnych i włączających miejsc pracy, w których każdy pracownik będzie miał możliwość się wykazać, a także miał poczucie, że ma równe szanse na docenienie, szacunek czy awans.


Serdecznie dziękujemy też Julii Ibsen, która była jednym z organizatorów wydarzenia, za miłe rekomendacje, ktore umieściła na LinkedIn. Panel był prowadzony w języku angielskim.

Małgorzata Warda was an amazing moderator at the Poland 2.0 Summit. She led our „White Collars and Gender Equality” panel, which she turned into an incredibly interesting and insightful discussion with the speakers- Zuzanna Lewandowska, Iulia Sarghi, and Joanna Tyrowicz. Despite our very late notice, Małgorzata prepared great questions aimed at the experience and expertise of specific speakers. She made it seem like a casual talk while sharing her own knowledge and perspective on the topic. Many of our attendants were impressed by this panel. I would highly recommend Małgorzata Warda for any speaker or mentoring event.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: