Our Shop

Koło Uczuć i Emocji – narzędzie z licencją dla coachów, mentorów, edukatorów i terapeutów

30.00

Koło Uczuć i Emocji to narzędzie dla coachów, mentorów, edukatorów i terapeutów przydatne do prowadzenia sesji 1:1 i pracy zespołowej.

Koło Uczuć i Emocji jest zbiorem przymiotników, które mogą być pomocne w zidentyfikowaniu i nazwaniu uczuć, emocji, nastrojów towarzyszących danej osobie w konkretnej sytuacji. Nazwanie stanów emocjonalnych i rozłożenie ich na mniejsze części pomaga się wyciszyć i przejść do działania.

Podziel się:
Oddajemy w Twoje ręce niniejsze narzędzie KOŁO UCZUĆ I EMOCJI w formacie pdf, które zostało przez nas opracowane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu indywidualnych sesji mentoringowych i coachingowych. Z doświadczenia wiemy, że mówienie o emocjach, odczuciach, nastrojach bywa dla niektórych osób trudne, a jednocześnie ich nazwanie i pozwala im je rozbroić i przejść do działania. Z tego względu narzędzie jakim jest KOŁO UCZUĆ I EMOCJI może być przydatne do prowadzenia zarówno sesji 1:1, zajęć edukacyjnych jak i szkoleń bądź warsztatów edukacyjnych.

Co otrzymasz ?

Przy zakupie KOŁA UCZUC I EMOCJI w formie pliku pdf otrzymujesz również krótki e-book z opisem narzędzia oraz nieograniczoną czasowo licencję na korzystanie z tego narzędzia na własne potrzeby zawodowe lub prywatne. W ten sposób możesz używać naszego narzędzia z poszanowaniem praw autorskich dla celów zawodowych. Najważniejsze informacje dotyczące licencji znajdziesz w zakładce „INFORMACJE DODATKOWE”, a szczegółowe zapisy znajdziesz w regulaminie usług cyfrowych w części dotyczącej licencji.

Kiedy otrzymasz produkt?

Przy zakupach przelewem elektronicznym lub blikiem od razu po dokonaniu transakcji dostaniesz maila z linkiem do pobrania dokumentów. Przy płatności tradycyjnym przelewem bankowym maila z linkiem do pobrania dokumentów dostaniesz po zaksięgowaniu płatności.
1.

Nabywając KOŁO UCZUĆ I EMOCJI w formie pdf, czyli jako produkt cyfrowy otrzymujesz niewyłączną licencję do jego wykorzystywania w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W dalszej części tej informacji KOŁO UCZUĆ I EMOCJI będziemy nazywać Grafiką. Licencja obejmuje zwielokrotnianie (wytwarzanie egzemplarzy Grafiki techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową pod warunkiem zwielokrotniania go z logotypem Warda & Partners, który jest jego integralną częścią) i przekazanie odbiorcom pozostających z Tobą w bezpośredniej relacji biznesowej lub służbowej. Innymi słowy otrzymujesz licencję na potrzeby bezpośrednio związane z wykonywaną pracą (np. prowadzenie sesji, szkoleń, innej działalności edukacyjnej itp.).
Ponadto możesz korzystać z Grafiki w zakresie opisanym powyżej w celach prywatnych/niezarobkowych.

2.

Powyższe prawa przysługują Ci bez ograniczeń czasowych. Jednak każdorazowo jest to powiązane z koniecznością posiadania dowodu zakupu w naszym sklepie internetowym.

3.

Licencja nie uprawnia Cię jednak do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że jako Sprzedawca udzielimy Ci wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zasady licencji na produkty cyfrowe opisane są również w naszym regulaminie usług cyfrowych.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie zakresu licencji lub potrzebujesz rozszerzenia licencji – skontaktuj się z nami.

Pamiętaj!

To narzędzie wraz z e-bookiem to treści cyfrowe, więc jeśli pobierzesz ten materiał od razu, to w ten sposób godzisz się na utratę prawa do odstąpienia od umowy. Nie stracisz tego prawa, jeśli pobierzesz go dopiero po upływie terminu na odstąpienie. Zgodnie z regulaminem prawo odstąpienia nie dotyczy Przedsiębiorców.