BŁĘDY W DELEGOWANIU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI- JAK ICH UNIKAĆ: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Błędy w delegowaniu zadań i odpowiedzialności - jak ich unikać: praktyczne wskazówki
Komunikacja interpersonalna / Zarządzanie zespołem

BŁĘDY W DELEGOWANIU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI- JAK ICH UNIKAĆ: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Zarządzanie pracą zespołu to kluczowa umiejętność dobrego menedżera. Niestety, delegowanie zadań dla wielu liderów nie jest naturalną kompetencją, ale można się tej umiejętności liderskiej nauczyć – na przykład poprzez uczestnictwo w dobrym szkoleniu z elementami warsztatowymi. Podczas szkoleń dla liderów osoby zarządzające zespołami mają okazję zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności liderskie, a także przećwiczyć nowe rozwiązania w formie warsztatowej w wielu obszarach – między innymi w zakresie umiejętnego delegowania nie tylko zadań, ale i odpowiedzialności. Jest to ważna kompetencja menadżerska, gdyż nieumiejętne delegowanie może prowadzić do napięć w zespole, spadku wydajności i niezadowolenia pracowników. Szkolenie z delegowania to także okazja do poznania zasad budowania kultury odpowiedzialności.

Kultura odpowiedzialności w organizacji – co to jest?

Kultura odpowiedzialności to innymi słowy zmiana systemu dystrybucji decyzji w przedsiębiorstwie. W firmach chcących działać zwinnie liderzy muszą być gotowi na zmianę w zakresie sposobu zarządzania podwładnymi – muszą nauczyć się ufać swoim pracownikom oraz pozwolić im podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za swój obszar. To istotny element delegowania i umiejętność liderska, którą warto poznać i rozwijać. W wielu firmach bowiem to kadra menadżerska podejmuje większość decyzji – w niektórych organizacjach nawet 90%. Jednocześnie brak samodzielności i możliwości w ich podejmowaniu przez pracowników niższych szczebli powoduje automatycznie przerzucanie odpowiedzialności na zwierzchników i rzutuje na brak poczucia osobistej odpowiedzialności podwładnych za podejmowane działania oraz ich rezultaty. Taki sposób współpracy powoduje wydłużenie procesów decyzyjnych, utrudnia skuteczne delegowanie, a tym samym utrudnia organizacji zwinne działanie.”

Pracownicy z kolei muszą nauczyć się planowania swojej pracy, podejmowania samodzielnych decyzji oraz bycia odpowiedzialnym za swoje działania, własny rozwój i rozwój organizacji.

Z naszych doświadczeń ze szkoleń dla liderów oraz indywidualnych sesji mentoringowych dla menadżerów, podczas których pracujemy z liderami nad ich indywidualnymi wyzwaniami wynika, że najczęściej powtarzają się niżej wymienione błędy. Poznaj praktyczne wskazówki, pozwalające ich unikać.

Błąd 1: brak klarownego przekazu ze strony liderów

Kluczowym elementem delegowania zadań i odpowiedzialności jest jasne i zrozumiałe przekazanie oczekiwań co do wykonania zadania. Nieodpowiednia komunikacja pomiędzy liderem a członkami zespołu może prowadzić do nieporozumień, wpływających na efektywność i terminowość finalizacji projektu. Unikaj tego błędu, jasno określając cele, uzgadniając priorytety oraz terminy, a także udzielając klarownych odpowiedzi na ewentualne pytania. Poproś pracownika o sparafrazowanie i podsumowanie, jak rozumie zakres na który się umówiliście.

Błąd 2: delegowanie zadań niewłaściwym osobom

Jedną z podstawowych umiejętności, których uczą szkolenia liderskie, jest dobranie zadań do poziomu rozwoju pracownika. Proces delegowania powinien uwzględniać umiejętności, staż i doświadczenie oraz naturalne predyspozycje pracowników. Staraj się dobrze poznać swój zespół, aby delegowanie zadań było jak najbardziej efektywne. Na naszych warsztatach poznasz zasady delegowania zadań m.in. w oparciu o model Blancharda.

Błąd 3: nadmierny nadzór

Przesadna kontrola może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Szkolenia dla liderów kładą nacisk na to, by, przekazując zadanie, przekazać mu także odpowiedzialność za jego wykonanie. Lider powinien móc zaufać pracownikowi i dać mu swobodę działania. Monitoruj postępy, ale nie wywieraj presji, która może prowadzić do frustracji i obniżenia poziomu motywacji współpracowników.

Błąd 4: mikromamagement

Mikromanagement zwykle jest pochodną braku zaufania do umiejętności pracownika, terminowości lub jakości, którą się wykazuje realizując zadania. W konsekwencji prowadzi do nadmiernej kontroli. W sytuacji, gdy zespoły są małe i młode stażem taki sposób zarządzania może się na krótką metę sprawdzić, jednak na dłuższą metę prowadzi do frustracji lidera i członków zespołu oraz spadku motywacji. Przydzielaj zadania w oparciu o poziom kompetencji pracowników, jasno określ standard wykonania zadania, zapytaj o pracownika jakie ma pomysły na jego realizację i ewentualnie omów z nim jego wątpliwości. Nie serwuj rozwiązania na tacy, lecz zachęcaj do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Nie wyręczaj go również w realizacji – jest to demotywujące, a mając wielu pracowników nie dasz rady funkcjonować w ten sposób. Aby skutecznie delegować zadania, zapoznaj się z zasadami delegowania zadań w oparciu o poziom rozwoju pracownika. Omawiamy je na naszych warsztatach.

Szkolenia dla liderów – naucz się delegować zadania i odpowiedzialność za ich wykonanie!

Jeśli chcesz zdobyć, a następnie w pełni wykorzystywać umiejętności liderskie, warto zapisać się na szkolenie z delegowania zadań i odpowiedzialności, prowadzone przez doświadczonego eksperta. Korzystając z wiedzy trenerów -mentorów, zyskasz cenną wiedzę na temat tego, jak w efektywny sposób kierować pracą zespołu i budować autorytet lidera. Sprawdź naszą aktualną ofertę i wybierz kurs najlepiej dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

 

Jeśli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej grupy pracowników – skontaktuj się z nami !

 

Zapytaj także o szkolenia otwarte!