SZTUKA DELEGOWANIA ZADAŃ: JAK EFEKTYWNIE PRZEKAZYWAĆ OBOWIĄZKI W ZESPOLE

Sztuka delegowania zadań: jak efektywnie przekazywać obowiązki w zespole
Komunikacja interpersonalna / Współpraca hybrydowa i online / Zarządzanie zespołem

SZTUKA DELEGOWANIA ZADAŃ: JAK EFEKTYWNIE PRZEKAZYWAĆ OBOWIĄZKI W ZESPOLE

Chcesz wykorzystać potencjał zatrudnianych pracowników? Przydzielaj im odpowiednie obowiązki. Najlepsi liderzy dobrze znają możliwości podwładnych i wiedzą, jak spożytkować ich talenty. Sprawdź, jak skutecznie rozwijać swoje umiejętności liderskie i czego można nauczyć się na szkoleniu z delegowania zadań. Postaw na profesjonalne zarządzanie kadrą.

Delegowanie zadań w zespole

Jeśli zależy Ci na sprawnym realizowaniu projektów, musisz zadbać o dobrą organizację pracy. Ważną częścią tego procesu jest delegowanie zadań. Jak powinno wyglądać? Przede wszystkim należy uwzględnić indywidualne predyspozycje każdego pracownika, jego ogólny staż zawodowy jak również doświadczenie w powierzonym obszarze odpowiedzialności. Lider natomiast powinien posiadać dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. Dobrym rozwiązaniem wspierającym rozwój umiejętności komunikacyjne są kompleksowe szkolenia dla liderów takie jak Akademia Lidera, jak również szkolenia na których można się nauczyć delegowania zarówno zadań jak i odpowiedzialności. Oba szkolenia pozwalają liderom kompleksowo przygotować się do zarządzania pracą zespołu i przydzielania obowiązków. Czego można się na nich nauczyć?

Precyzyjne wyznaczanie obowiązków

Pierwszym krokiem jest ustalenie harmonogramu działania. Zanim zaczniesz zastanawiać się, kto zrealizuje wybrane obowiązki, musisz je dokładnie sprecyzować. Szkolenie z delegowania zadań uczy między innymi dobrego planowania pracy. Podziel realizację projektu na mniejsze etapy, wyznacz termin ich zakończenia oraz określ listę umiejętności, jakie powinny posiadać osoby odpowiedzialne za jego wykonanie. Twoje cele muszą być realne. Określaj je w taki sposób, by były łatwe do zrozumienia i nie pozostawiały przestrzeni do niedomówień. Dzięki temu unikniesz chaosu organizacyjnego i stresu związanego z nawracającymi pytaniami o specyfikację projektu.

Delegowanie odpowiedzialności

Realia pokazują, że w wielu firmach kadra menadżerska podejmuje większość – nawet do 90% – decyzji. Brak samodzielności i możliwości w ich podejmowaniu przez pracowników niższych szczebli powoduje z kolei automatycznie przerzucanie odpowiedzialności na zwierzchników, a także powoduje brak poczucia osobistej odpowiedzialności podwładnych za podejmowane działania i ich rezultaty.
Pracując z liderami podczas sesji szkoleniowych i mentoringowych obserwujemy, że liderzy często są sfrustrowani delegowaniem – pracownicy bowiem nie wykonują zadań do końca, realizują je „po łebkach” przez co liderzy czują się zmuszeni do sprawdzania i poprawiania pracy po podwładnych. Z tego powodu nowoczesne delegowanie zadań powinno obejmować nie tylko zadania, ale i delegowanie odpowiedzialności za ich realizację. Na naszych warsztatach omawiamy i ćwiczymy delegowanie zadań i odpowiedzialności w oparciu o model Kena Blancharda.
Ucząc się delegowania liderzy, zaczynają być gotowi na zmianę sposobu zarządzania zespołami, uczą się dawać kredyt zaufania swoim pracownikom, pozwolić im podejmować decyzje i być odpowiedzialnym za swój obszar, a ale też dawać przyzwolenie na błędy, pod warunkiem, że płyną z nich wnioski na przyszłość. Nauka delegowania to bowiem także umiejętność uczenia podwładnych planowania swojej pracy, podejmowania samodzielnych decyzji oraz bycia odpowiedzialnym za własny rozwój i rozwój organizacji. Ten obszar jest również elementem, który ćwiczymy na naszych szkoleniach w formie warsztatowej.
Delegowanie nie tylko zadań, ale i odpowiedzialności to podejście, które oszczędza czas i pozwala organizacji działać zwinniej i efektywniej. Nie oznacza to, że zarząd oddaje podejmowanie wszystkich decyzji pracownikom, jednak dzięki takiej organizacji pracy kadra zarządzająca może skupić się na strategicznych wyzwaniach oraz podejmowaniu trudniejszych decyzji biznesowych.

Ocena umiejętności pracowników

Kolejną istotną kwestią jest ocena kwalifikacji i możliwości pracowników. Szkolenia liderskie zachęcają do uważnego analizowania możliwości i kompetencji zespołu. Zwracaj uwagę na sukcesy swoich podwładnych – to wspiera motywację. Jeśli masz taką możliwość, przydzielaj zadania osobom, które nie tylko mają kwalifikacje odpowiednie do ich realizacji, ale także lubią się nimi zajmować. Jeżeli część projektu wymaga kreatywnego działania, przydziel ją ludziom twórczym, nieszablonowym, otwartym na innowacje. Wykorzystaj także potencjał specjalistów wykazujących się cierpliwością, logicznym myśleniem, precyzyjnym dopracowaniem detali. Każdy członek Twojego zespołu ma do zaoferowania coś wyjątkowego. Jeśli chcesz lepiej poznać członków Twojego zespołu, ich predyspozycje i talenty pomyśl o zorganizowaniu warsztatów integracyjnych wspierających współprace i komunikację w zespole w oparciu o testy psychometryczne Extended DISC. Wielu z naszych klientów potwierdza, że zmieniają one perspektywę i przyczyniają się do efektywniejszej współpracy.

Szkolenie zatrudnianych specjalistów

Najlepsi liderzy budują motywującą atmosferę i zachęcają podwładnych do rozwoju. Jeśli Twój pracownik ma talent do określonych czynności, wspieraj go w podwyższaniu kwalifikacji. Można to robić na wiele sposobów, na przykład poprzez organizację szkoleń, propozycję zmiany stanowiska lub awans. W dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie odpowiednie osoby znajdują się na odpowiednim miejscu. Zachęcanie do rozwoju osobistego oraz kariery z pewnością zostanie docenione, przełoży się na motywację i lojalność wobec pracodawcy. Poprawi też klimat w firmie i wewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa.

Kontrola realizacji zadań

Praca lidera nie kończy się na przydzielaniu obowiązków. Szkolenie z delegowania zadań i odpowiedzialności uczy również kontroli monitorowania ich realizacji oraz umiejętności komunikacji w zespole w sposób efektywny. Dobra komunikacja buduje bezpieczeństwo psychologiczne i przekłada się na większą motywację i zaangażowanie w wykonywaną pracę Aby to osiągnąć, należy dbać o to, aby każdy członek zespołu miał możliwość podzielenie się swoimi pomysłami bez narażania się na negatywną ocenę lub krytykę. Jeśli ktoś nie radzi sobie z wypełnianiem zadań, warto zastanowić się, jakie mogą być przyczyny i porozmawiać o tym z pracownikiem oraz ustalić plan działań. Jeśli są takie możliwości – warto przydzielić go do innego obszaru projektowego, aby sprawdzić jego kompetencje w innej konstelacji.

Szkolenie z delegowania zadań i odpowiedzialności

Jest wiele rzeczy, których można nauczyć się na szkoleniu z delegowania zadań i odpowiedzialności. Kursy liderskie dają szansę na ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i poznanie nowych technik organizacji pracy. Skontaktuj się z nami, podpowiemy Ci, jak efektywnie zarządzać zatrudnianą kadrą pracowników i wykorzystywać jej talenty oraz kwalifikacje oraz stworzymy plan działań odpowiedni dla wyzwań Twojej organizacji.
Sprawdź również nasze szkolenie otwarte na którym przećwiczysz delegowanie zadań i odpowiedzialności i dowiesz się jak udzielać feedbacku w sposób przyjazny dla mózgu.