JAK PRZEKAZYWAĆ INFORMACJĘ ZWROTNĄ UMIEJĘTNIE?

Jak przekazywać informację zwrotną umiejętnie?
Rozwój osobisty / Zarządzanie zespołem

JAK PRZEKAZYWAĆ INFORMACJĘ ZWROTNĄ UMIEJĘTNIE?

Przekazywanie i przyjmowanie feedbacku, czyli konstruktywnej informacji i zwrotnej, jest istotnym narzędziem pracy każdego nowoczesnego managera. Warto jednak pamiętać o tym, że ta umiejętność procentuje nie tylko w zawodowych relacjach międzyludzkich, lecz także w życiu prywatnym.

Pojęcie feedbacku, choć coraz bardziej popularne, wielu osobom nie kojarzy się dobrze. Gdy prowadzę szkolenia z komunikacji międzyludzkiej oraz szkolenia z udzielania informacji zwrotnej, uczestnicy nierzadko przywołują słowo feedback w kontekście wytykania błędów drugiej osobie, a konotacja tego słowa jest zazwyczaj negatywna.

Z uwagi na powyższe negatywne skojarzenia bywa, że trudno jest nam się początkowo przebić przez ten „wgrywany” przez lata do naszej głowy poziom znaczeniowy, który niejednokrotnie jest wynikiem nieprawidłowo udzielanych informacji zwrotnych – i to nie tylko w relacjach zawodowych, ale często także nieświadomie przez rodziców.

Tymczasem informacja zwrotna jest integralną częścią komunikacji międzyludzkiej. Jest podstawowym narzędziem budowania relacji z drugim człowiekiem – współpracownikiem, klientem, rodzicem, a nawet własnym dzieckiem. Konstruktywnie przekazana informacja zwrotna to nic innego jak wyrażenie swojej opinii w sposób nie raniący i nie atakujący drugiej osoby, ale w sposób, który będzie konstruktywny i będzie pełnił rolę rozwojową, a konsekwencji poprawiał relacje międzyludzkie.

Jak udzielać feedbacku w sposób konstruktywny? - przykład

Udzielając informacji zwrotnej warto zadbać przede wszystkim o formę przekazania tego komunikatu. Jednym z najczęstszych błędów, jest zaczynanie wypowiedzi od tzw. „komunikatu TY”, oraz formułowanie oceny zachowań naszego rozmówcy, w miejsce odniesienia się do faktów. Omówmy to na przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że nasz współpracownik Adam po raz kolejny spóźnił się na poranną odprawę zespołu. Z tego powodu spotkanie rozpoczęło się po czasie, a w konsekwencji niektórzy jego uczestnicy – Kasia i Janek – spóźnili się na kolejne spotkanie.

Założmy, że zwracamy uwagę Adamowi w następujący sposób:

„Znowu spóźniłeś się na poranną odprawę. Przez to, że jesteś taki niezorganizowany wszyscy musieliśmy czekać, a dodatkowo Kasia i Janek z opóźnieniem dotarli na kolejne spotkanie. Twoje spóźnialstwo jest nieakceptowalne!”

Jak na taką informację zwrotną zareaguje Adam? 

Zapewne odbierze tę formę zwrócenia uwagi jako atak i krytykę. Wewnętrznie się zapewne „zajeży”, w najlepszym wypadku przeprosi, ale relacje pomiędzy rozmówcami będą napięte. Wynika to m.in. z użytego „komunikatu Ty” (np. Ty się spóźniłeś, Ty jesteś niezorganizowany), jak również bezpośredniej oceny zachowań (Ty jesteś niezorganizowany), a dodatkowo także z użycia partykuły wzmacniającej (w postaci słowa znowu).

 

 

Tak sformułowana informacja zwrotna nie pozostawia też przestrzeni do wyjaśnienia i uzgodnienia zmiany zasad poprawy współpracy w tym zakresie na przyszłość pomiędzy szefem, a członkiem zespołu.

 

Czy można to zatem zrobić inaczej?

Jak sformułować informację zwrotną, aby nie niszczyła relacji?

Jednym z rozwiązań, które umożliwia mówienie o sytuacjach trudnych, wymagających zmiany lub wręcz dla nas nieakceptowalnych w sposób, który nie atakuje bezpośrednio drugiej osoby jest świadome zastosowanie „komunikatu Ja” podczas feedbacku. Stosując tę zasadę informacja o naszym niezadowoleniu ze spóźnienia Adama może być mu przekazana przykładowo w następujący sposób:

 

„Bardzo się dziś zdenerwowałam, gdy wszedłeś spóźniony na poranną odprawę zespołu. Z tego powodu rozpoczęła się z opóźnieniem, a Kasia i Janek spóźnili się na kolejne spotkanie. Taka sytuacja miała już miejsce w poprzedni poniedziałek i środę. Zależy mi na tym, abyś na kolejne spotkania przychodził punktualnie. Adamie, co możesz zrobić, aby następnym na kolejne spotkanie być na czas?”

W powyższym przykładzie informujemy Adama o naszym niezadowoleniu z własnej perspektywy – Ja się zdenerwowałam, gdy Ty…, Zależy mi na tym, abyś….. To tak zwany „komunikat Ja”.


Ponadto informowanie odczuciach związanych z daną sytuacją z naszej perspektywy (Ja się zdenerwowałam) nie atakuje bezpośrednio drugiej osoby – w końcu mieliśmy prawo się zdenerwować i trudno z tym, co odczuwaliśmy w tej sytuacji, dyskutować. Warto też zwrócić uwagę, że w drugim przykładzie wypowiedzi nie użyliśmy uogólnienia w postaci partykuły wzmacniającej (czyli słowa znowu), a odnieśliśmy się do konkretnej sytuacji i przykładów, gdy się zdarzyła (dziś, w poprzedni poniedziałek i w środę). Na koniec pozostawiliśmy współpracownikowi otwartą furtkę do zaproponowania rozwiązania (Co możesz zrobić, aby na kolejne spotkania być na czas?).


Tak sformułowana informacja zwrotna komunikuje nasze niezadowolenie, ale jednocześnie zaprasza do dialogu i pozostawia przestrzeń do rozmowy o rozwiązaniach na przyszłość.

Jakie są zasady udzielania informacji zwrotnej ?

Tę i inne zasady przekazywania informacji zwrotnej w sposób rozwojowy, możesz poznać, a także przećwiczyć uczestnicząc w szkoleniu otwartym „Feedback i delegowanie odpowiedzialności”, które realizujemy wspólnie z Fundacją Liderek Biznesu.

 

Kliknij w zdjęcie poniżej i sprawdź, kiedy odbędą się najbliższe stacjonarne warsztaty z udzielania informacji zwrotnej!

 

Zapraszam serdecznie wraz z Fundacją Liderek Biznesu!

Małgosia Warda