JAK ZWRÓCIĆ UWAGĘ SZEFOWI? – UPWARD FEEDBACK W PRAKTYCE

Jak zwrócić uwagę szefowi? czyli upward feedback
Komunikacja interpersonalna / Rozwój osobisty / Zarządzanie zespołem

JAK ZWRÓCIĆ UWAGĘ SZEFOWI? – UPWARD FEEDBACK W PRAKTYCE

Feedback w Polsce najczęściej występuje w formie udzielania informacji zwrotnej pracownikowi przez przełożonego. Rzadziej ma miejsce w formie odwróconej, która określana jest jako upward feedback – kiedy to podwładny wyraża swoje spostrzeżenia odnośnie zachowań i pracy szefa.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że gotowość do przyjęcia feedbacku od podwładnych, a także umiejętność zachęcenia pracowników przez zwierzchnika do udzielenia mu konstruktywnej informacji zwrotnej może być dla szefa bardzo cenna. Informacja zwrotna daje także liderowi wiele możliwości – począwszy od możliwości samorozwoju, a skończywszy na zwiększeniu zaufania i motywacji w zespole.

 

Dzieje się tak, gdyż pracownicy pytani o zdanie i mogący podzielić się z przełożonym swoimi uwagami – nie tylko pomysłami biznesowymi, ale również spostrzeżeniami dotyczącymi szefa i współpracy z nim, jego sposobu zachowania czy zarządzania – w dłuższym horyzoncie są bardziej zmotywowani. Ponadto pracownicy dostają sygnał, że szef jest otwarty na konstruktywną informację zwrotną, co ogranicza wymianę poglądów na temat jego sposobu pracy za jego plecami.

Upward feedback poprawia relacje na linii szef-podwładny

Informacja zwrotna dla szefa określana jest jako upward feedback, o czym wspomniałam już wcześniej. Upward feedback to jednak nie tylko okazja do samorozwoju lidera.  Poprzez upward feedback zwiększa się poziom zaufania na linii szef-podwładny, poprawiają się relacje, zmniejsza się ilość informacji omawianych za plecami szefa na temat jego metod pracy. Wprawdzie opinia jednego pracownika może nie być dla zwierzchnika miarodajna, jednak jeśli spostrzeżenia powielają się, będąc szefem warto się nad taką informacją zwrotną pochylić i zastanowić się co ewentualnie zmienić.

Wcześniej wspomniałam także, iż w kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw proces otwartego dzielenia się informacją zwrotną na linii szef-podwładny występuje relatywnie rzadko. Jednak nawet jeśli organizacja, w której pracujemy, nie docenia istoty feedbacku, świadomy szef może wzmacniać kulturę udzielania feedbacku oraz upward feedbacku w dziale, którym zarządza.

Jak to zrobić w praktyce? Będąc liderem warto poprosić pracowników, aby przekazywali swoje uwagi w konstruktywny sposób sobie nawzajem, a nie za swoimi plecami. Równolegle – dając dobry przykład płynący od góry – warto co jakiś czas zaplanować sobie indywidualne spotkania z podwładnymi i poprosić ich, aby przygotowali swoje spostrzeżenia na temat pracy z nami, jako ich przełożonym i podzielili się nimi.

Za pierwszym razem udzielenie szefowi feedbacku przez pracownika będzie najtrudniejsze, kolejnym razem – jeśli zauważy, że przełożony wziął pod uwagę jego opinię i wprowadził pozytywne zmiany – jest duża szansa, że będzie odważniejszy.

Udzielanie informacji zwrotnej warto kaskadować w ramach organizacji

Kulturę feedbacku warto kaskadować. Może to mieć miejsce poprzez zachęcenie kluczowych managerów, którzy mają podwładnych, aby wprowadzali analogiczne zasady rozmów w swoich zespołach.
Aby kaskadować kulturę feedbacku warto przede wszystkim zadbać o to, aby kluczowi liderzy w firmie zostali przeszkoleni z zasad udzielania feedbacku w sposób, który jest rozwijający i nie budzi negatywnych emocji u współpracowników.

Jak nauczyć się udzielać prawidłowo informacji zwrotnej?

Aby nauczyć się udzielać informacji zwrotnej w sposób, który będzie rozwijający dla pracowników i relacji biznesowych, warto poznać najważniejsze zasady udzielania feedbacku zarówno od strony formułowania komunikatów, jak również przećwiczyć tę wiedzę w praktyce. Rozwiązaniem może być webinar na temat feedbacku omawiający na przykładach najważniejsze zasady przekazywania informacji zwrotnej lub szkolenie z elementami ćwiczeń praktycznych. Możesz zamówić szkolenie zamknięte dla swojego zespołu, dostosowane do wyzwań biznesowych Twojej organizacji lub wziąć udział w szkoleniu otwartym ” Feedback i delegowanie odpowiedzilności”, które realizujemy okresowo we współpracy partnerskiej z Fundacją Liderek Biznesu.


Serdecznie zapraszam do kliknięcia w obrazek poniżej i sprawdzenia programu szkolenia otwartego „Feedback i delegowanie odpowiedzialności”!

Małgorzata Warda